info@eurolifeosgb.com
Bize Ulaşın! +90 (212) 640 54 96

İDARİ PARA CEZALARI-2019

Mevzuatı PDF olarak indirmek için buraya tıklayınız.

 

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2019 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI
Kanun Maddesi Ceza Mad. Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 2019 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL)                                                                               

                (Yeniden Değerleme Oranı %23,73)                                                                                              

 
Açıklamalar
10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri
AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) TEHLİKELİ (%25 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak) AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) TEHLİKELİ (%50 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%100 artırılarak) AZ TEHLİKELİ  (%50 artırılarak) TEHLİKELİ  (%100 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%200 artırılarak)
MADDE 4 – İşverenin genel yükümlülüğü 26/1-a 4/1-a                   TL
İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almamak, organizasyonu yapmamak, gerekli araç ve gereçleri sağlamamak, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun hale getirmemek ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmamak. 3.825 4.781 5.737 3.825 5.737 7.650 5.737 7.650 11.475
4/1-b İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini izlememek, denetlememek ve uygunsuzlukları gidermemek. 3.825 4.781 5.737 3.825 5.737 7.650 5.737 7.650 11.475 TL
MADDE 6 – İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri 26/1-b 6/1-a İş güvenliği uzmanı görevlendirmemek. 9.574 11.967 14.361 9.574 14.361 19.148 14.361 19.148 28.722 TL / Aykırılığın devamı halinde her ay
6/1-a İşyeri hekimi görevlendirmemek. 9.574 11.967 14.361 9.574 14.361 19.148 14.361 19.148 28.722 TL / Aykırılığın devamı halinde her ay
6/1-a On ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirmemek. 9.568 14.352 TL / Aykırılığın devamı halinde her ay
Kanun Maddesi Ceza Maddesi Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 2019 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL)                                                                         

                     (Yeniden Değerleme Oranı %23,73)

 
10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri
AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) TEHLİKELİ (%25 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak) AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) TEHLİKELİ (%50 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%100 artırılarak) AZ TEHLİKELİ  (%50 artırılarak) TEHLİKELİ  (%100 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%200 artırılarak)
  26/1-b 6/1-b İSG hizmetleri için görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç-gereç-mekân sağlamamak. 2.869 3.586 4.303 2.869 4.303 5.738 4.303 5.738 8.607 TL
MADDE 6 – İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri 26/1-b 6/1-c İSG hizmetlerini yürütenler arasında koordinasyonu sağlamamak. 2.869 3.586 4.303 2.869 4.303 5.738 4.303 5.738 8.607 TL
  26/1-b 6/1-ç Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmemek. 1.911 2.388 2.866 1.911 2.866 3.822 2.866 3.822 5.733 TL/Her bir tedbir için ayrı ayrı
  26/1-b 6/1-d Görevlendirilen kişileri, hizmet alınan kuruluşları, başka işyerlerinden gelen çalışanları ve bunların işverenlerini İSG riskleri konusunda bilgilendirmemek. 2.869 3.586 4.303 2.869 4.303 5.738 4.303 5.738 8.607 TL
MADDE 8 – İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları 26/1-c 8/1 İş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin hak ve yetkilerini kısıtlamak. 2.869 3.586 4.303 2.869 4.303 5.738 4.303 5.738 8.607 TL / uzman ve hekim için ayrı ayrı
26/1-c               4.303 5.738 8.607 TL/Yükümlülük doğması halinde
8/6.İşyeri sağlık ve güvenlik birimini kurmamak.
           
Kanun Maddesi Ceza Mad. Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 2019 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL)                                                                                              

 (Yeniden Değerleme Oranı %23,73)

 
10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri
AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) TEHLİKELİ (%25 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak) AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) TEHLİKELİ (%50 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%100 artırılarak) AZ TEHLİKELİ  (%50 artırılarak) TEHLİKELİ  (%100 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%200 artırılarak)
  26/1-ç 10/1 Risk değerlendirmesi yapmamak veya yaptırmamak. 5.742 7.177 8.613 5.742 8.613 11.484 8.613 11.484 17.226 TL
MADDE 10 – Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma 8.615 10.768 12.922 8.615 12.922 17.230 12.922 17.230 25.845 TL / Aykırılığın devamı halinde her ay
26/1-ç 10/4 Risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yapmamak. 2.869 3.586 4.303 2.869 4.303 5.738 4.303 5.738 8.607 TL
MADDE 11 – Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım 26/1-d Acil durumları belirlememek, acil durumlar için tedbir almamak, acil durum planlarını hazırlamamak, destek elemanı görevlendirmemek, araç gereç sağlamamak, acil durumlarda işyeri dışındaki kuruluşla irtibatı sağlayacak düzenlemeyi yapmamak. 1.911 2.388 2.866 1.911 2.866 3.822 2.866 3.822 5.733 Her bir yükümlülük için  TL/                         Aykırılığın devamı halinde her ay
MADDE 12 – Tahliye 26/1-d Ciddi ve yakın tehlike durumunda; çalışanların işi bırakarak güvenli yere gitmelerini sağlamamak. 1.911 2.388 2.866 1.911 2.866 3.822 2.866 3.822 5.733 Her bir yükümlülük için TL/                         Aykırılığın devamı halinde her ay
Zorunluluk olmadıkça, gerekli donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilenler dışındaki çalışanlardan işlerine devam etmelerini istemek.
Müdahalede bulunan çalışanları yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutmak.
Kanun Maddesi Ceza Mad. Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 2019 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL)                                                                                       

        (Yeniden Değerleme Oranı %23,73)

 
Açıklamalar
10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri
AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) TEHLİKELİ (%25 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak) AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) TEHLİKELİ (%50 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%100 artırılarak) AZ TEHLİKELİ  (%50 artırılarak) TEHLİKELİ  (%100 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%200 artırılarak)
MADDE 14 – İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi 26/1-e 14/1 İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmamak, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları  düzenlememek, İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenlememek. 2.869 3.586 4.303 2.869 4.303 5.738 4.303 5.738 8.607 TL /

her yükümlülük için ayrı ayrı

26/1-e 14/2.İş kazalarını ve meslek hastalıklarını 3 iş günü içinde SGK’ya bildirmemek. 3.825 4.781 5.737 3.825 5.737 7.650 5.737 7.650 11.475 TL
26/1-e 14/4.Sağlık hizmeti sunucularının iş kazalarını, yetkili sağlık hizmet sunucularının meslek hastalıklarını en geç 10 gün içinde SGK’ya bildirmemesi. 3.825 3.825 3.825 3.825 3.825 3.825 3.825 3.825 3.825 TL
MADDE 15 – Sağlık gözetimi 26/1-f 15/1 Çalışanlara sağlık gözetimi yaptırmamak veya                       15/2 Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar için sağlık raporu almamak. 1.911 1.911 1.911 1.911 1.911 1.911 1.911 1.911 1.911 TL /

her çalışan için *

Kanun Maddesi Ceza Mad. Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 2019 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL)                                                                                             

  (Yeniden Değerleme Oranı %23,73)

 
Açıklamalar
10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri
AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) TEHLİKELİ (%25 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak) AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) TEHLİKELİ (%50 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%100 artırılarak) AZ TEHLİKELİ  (%50 artırılarak) TEHLİKELİ  (%100 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%200 artırılarak)
MADDE 16 – Çalışanların bilgilendirilmesi 26/1-g 16 ncı maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemek. 1.911 1.911 1.911 1.911 1.911 1.911 1.911 1.911 1.911 TL  / her çalışan için *
MADDE 17 – Çalışanların eğitimi 26/1-ğ 17 nci maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemek. 774 774 774 774 774 774 774 774 774 TL  / her bir aykırılık için çalışan başına* ayrı ayrı
MADDE 18 – Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması 26/1-h 18 nci maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemek. 1.911 2.388 2.866 1.911 2.866 3.822 2.866 3.822 5.733 TL  / her bir aykırılık için ayrı ayrı
MADDE 20 – Çalışan temsilcisi 26/1-ı 20/1 İşyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarına göre çalışan temsilcileri görevlendirmemek. 1.911 2.388 2.866 1.911 2.866 3.822 2.866 3.822 5.733 TL
26/1-ı 20/3 İşveren tarafından çalışan temsilcilerinin öneride bulunma ve tedbir alınmasını isteme hakkını ihlal etmek. 2.869 3.586 4.303 2.869 4.303 5.738 4.303 5.738 8.607 TL
26/1-ı 20/4 Çalışan temsilcilerinin ve destek elemanlarının haklarını kısıtlamak ve gerekli imkanları sağlamamak. 1.911 2.388 2.866 1.911 2.866 3.822 2.866 3.822 5.733 TL
Kanun Maddesi Ceza Mad. Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 2019 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL)                                                                                         

      (Yeniden Değerleme Oranı %23,73)

 
Açıklamalar
10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri
AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) TEHLİKELİ (%25 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak) AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) TEHLİKELİ (%50 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%100 artırılarak) AZ TEHLİKELİ  (%50 artırılarak) TEHLİKELİ  (%100 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%200 artırılarak)
MADDE 22 – İş sağlığı ve güvenliği kurulu 26/1-i 22/1 Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulunu oluşturmamak. 5.737 7.650 11.475 TL  / her aykırılık için ayrı ayrı
26/1-i 22/2-3 Alt işverenin bulunduğu hallerde uygun kurulu oluşturmamak, kurullar arasında koordinasyonu sağlamamak.Aynı çalışma alanında birden fazla işverenin bulunması ve bu işverenlerce birden fazla kurulun oluşturulması hâlinde birbirlerinin çalışmalarını etkileyebilecek kurul kararları hakkında diğer işverenleri bilgilendirmemek. 3.825 4.781 5.737 3.825 5.737 7.650 5.737 7.650 11.475 TL  / her aykırılık için ayrı ayrı
MADDE 23 – İş sağlığı ve güvenliğinin koordinasyonu 26/1-j 23/2  Yönetim tarafından; birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezlerinde İSG yönünden diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda tedbir almayan işverenleri Bakanlığa bildirmemek. 9.574 11.967 14.361 9.574 14.361 19.148 14.361 19.148 28.722 TL
MADDE 24 – Teftiş, inceleme, araştırma, müfettişin yetki, yükümlülük ve sorumluluğu . 26/1-k 24/2 Ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olmak. 9.574 11.967 14.361 9.574 14.361 19.148 14.361 19.148 28.722 TL
Kanun Maddesi Ceza Mad. Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 2019 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL)                                                                                          

     (Yeniden Değerleme Oranı %23,73)

 
Açıklamalar
10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri
AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) TEHLİKELİ (%25 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak) AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) TEHLİKELİ (%50 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%100 artırılarak) AZ TEHLİKELİ  (%50 artırılarak) TEHLİKELİ  (%100 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%200 artırılarak)
MADDE 25 – İşin durdurulması 26/1-l 25/6 İşin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödememek veya uygun başka iş vermemek. 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 TL/ihlale uğrayan her çalışan için, * Aykırılığın devamı halinde her ay aynı miktar
MADDE 29 – Güvenlik raporu veya büyük kaza önleme politika belgesi 26/1-m Büyük kaza önleme politika belgesini hazırlamamak. 95.767 119.708 143.650 95.767 143.650 191.534 143.650 191.534 287.301 TL
Güvenlik raporunu hazırlayarak Bakanlığın incelemesine sunmadan işyerini faaliyete geçirmek. 153.227 191.533 229.840 153.227 229.840 306.454 229.840 306.454 459.681 TL
İşletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini faaliyete geçirmek. 153.227 191.533 229.840 153.227 229.840 306.454 229.840 306.454 459.681 TL
Durdurulan işyerinde faaliyete devam etmek. 153.227 191.533 229.840 153.227 229.840 306.454 229.840 306.454 459.681 TL
MADDE 30 – İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli yönetmelikler 26/1-n 30 uncu madde de öngörülen yönetmeliklerdeki hükümlere aykırı hareket etmek. 1.911 2.388 2.866 1.911 2.866 3.822 2.866 3.822 5.733 TL  / her hüküm için tespit tarihinden itibaren aylık.
MADDE 26-İdari para cezaları ve uygulanması 26/1-o Çalışanlarına standartlara uygun ve CE belgeli kişisel koruyucu donanım temin etmemek. 774 774 774 774 774 774 774 774 774 Çalışan başına TL *
MADDE 26-İdari para cezaları ve uygulanması 26/1-ö ** Yer altı maden işletmelerinde çalışanların bulundukları yeri ve giriş çıkışlarını gösteren takip sistemini kurmamak. 774 774 774 774 774 774 774 774 774 Çalışan başına TL *
* 6331 sayılı İSG Kanununun 26. maddesinin beşinci fıkrası hükmünce çalışan sayısıyla çarpılarak verilen idari para cezalarında üçüncü fıkra hükümleri uygulanmaz.
** 6331 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasına eklenen (ö) bendi, 1/1/2016 tarihinden itibaren uygulanır.
Not: 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasındaki “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz” hükmü gereğince 1 TL’nin küsuru dikkate alınmamıştır.
6331 sayılı Kanunun 24. maddesi gereğince 4857 Sayılı İş Kanunu’na Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları
Kanun Maddesi Ceza Mad. Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 2019 Miktar (TL)
Yeniden Değerleme Oranı %23,73
MADDE 92 – Yetkili makam ve memurlar 107/1-a Çağrıldıkları zaman gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek ve vermemek, İş Müfettişlerinin 92/1fıkrada yazılı görevlerini yapmak için kendilerine her çeşit kolaylığı göstermemek ve bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmemek. 20.822
    İfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde bulunma, gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye zorlama veyahut ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü davranışlarda bulunmak. 20.822
MADDE 96 – İşçi ve işverenin sorumluluğu  
  107/1-b
MADDE 107 – İş hayatının denetim ve teftişi ile ilgili hükümlere aykırılık 107 İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemek. 20.822
Not: 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasındaki “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz” hükmü gereğince 1 TL’nin küsuru dikkate alınmamıştır.