info@eurolifeosgb.com
Bize Ulaşın! +90 (212) 640 54 96
Hizmetlerimiz
DEPREM TATBİKATI devamını oku

DEPREM NEDİR ? Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “DEPREM” denir. Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “SİSMOLOJİ” denir. (Ülkemizi neredeyse…

YANGIN EĞİTİMİ VE TATBİKATI devamını oku

Yangınlar iş güvenliği konusunda sık karşılaştığımız ve oldukça ciddi sonuçları olan tehlikelerdir. Her yıl yangınlar sebebiyle yüzlerce insan hayatını kaybetmekte çok daha fazlası ise yaralanmaktadır. Yangınlar sonucu oluşan finansal maliyetler, fabrika ve iş yerlerinin tamamen kapanmasına neden olan boyutlara ulaşabilmektedir. Yangınlarla etkili bir şekilde mücadele etmek ve insanları yangından koruyabilmek için öncelikle yangının doğasını anlamalı…

Diğer Sağlık Personeli devamını oku

Diğer sağlık personelinin mevzuattaki açıklaması.

İşyeri Hekimi devamını oku

İşyeri hekiminin mevzuattakii açıklamaları.

İş Güvenliği Uzmanı devamını oku

İş güvenliği uzmanının mevzuattaki açıklaması

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri devamını oku

“6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17. Maddesi ve Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” gereğince işyerinde çalışan üst düzey ve orta düzey yöneticilere ve diğer çalışanlara yapılacak olan yıllık eğitim planına göre işe giriş ve periyodik olarak asgaride aşağıda belirtilen konu başlıklarında eğitimlerin verilmelidir.

Acil Durum Planları devamını oku

Yangın, deprem, sel ve su baskını, sabotaj, toplumsal olaylar veya iş kazası gibi acil durumlarda yapılacak müdahale, koruma, arama-kurtarma ve ilk yardım iş ve işlemlerinin nasıl ve kimler tarafından yapılacağını gösteren ve acil durum öncesinde hazırlanması gereken planlardır.

Risk Değerlendirmesi devamını oku

İş yerlerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin, çalışanlara, işyerine, ekipmanlara, ziyaretçilere, tedarikçilere ve çevreye verebileceği zararların tespit edilmesi ve bu zararların ortadan kaldırılması veya etkilerinin en aza indirilebilmesi için alınacak önlemlerin ve kontrollerin belirlenmesi amacı ile yapılması gereken kapsamlı bir çalışmadır.