info@eurolifeosgb.com
Bize Ulaşın! +90 (212) 640 54 96

Kurumsal

HAKKIMIZDA

EUROLIFE Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Ticaret A.Ş. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
tarafından Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak yetkilendirilmiştir.
İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerimizi Eurolife OSGB, danışmanlık hizmetlerimizi İstanbul FG Danışmanlık
ve Proje Yönetimi firmasından yürütmekteyiz.
Firmalara sağlık ve mühendislik alanında gerekli tüm danışmanlık hizmetlerini yerine getiren,
firmaların isteği doğrultusunda teknik ve ruhsatlandırma anlamında hizmet vermeyi
amaçlayan uzman kadrosu ve çözüm odaklı çalışma anlayışı taşıyan EUROLIFE Ortak Sağlık ve
Güvenlik Birimi, kendi araçlarıyla sağlık ve teknik desteği kurumların ayağına götürmektedir.
EUROLIFE Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi iş sağlığı ve güvenliği hizmeti verdiği firmalara
yapılan işin niteliğine göre, uygulanabilir ve alternatifli çözüm önerileri sunmayı hedeflemiştir.
EUROLIFE Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi iş sağlığı ve güvenliğinin sadece uyulması gereken
kurallar olmasından öte çalışma hayatının her kademesinde bir kültür haline getirilmesine
inanarak hizmet vermeyi amaçlamıştır.
EUROLIFE Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi hizmet verdiği tüm sektörlerde ve firmalarda iş
sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması ve geliştirilmesi için öncülük yapmaktadır.

POLİTİKAMIZ

 Yasal şartlar ve müşteri ihtiyaçlarına uygun şekilde hizmet vermek,
 Hizmet sunduğumuz firmalara uzmanlık alanlarımız doğrultusunda çözüm ortağı olabilmek,
 İş sağlığı ve güvenliğinin sadece uyulması gereken kurallar olmasından öte çalışma hayatının
her kademesinde bir kültür haline getirilmesine inanarak hizmet vermek,
 İş kazalarına, meslek hastalıklarına ve çevre kirliliğine sebep olabilecek unsurların tespit edilip,
gerekli tedbirlerin uygulanması ve sürekli iyileştirme için takip edilerek yaralanmaların,
ölümlerin ve mesleki hastalıkların önlenmesi,
 Hizmet kalitemizi arttırmak için yöntem ve teknolojik yenilikleri takip ederek en etkin biçimde
uygulamak ve çalışma arkadaşlarımızı bu doğrultuda gerekli eğitim faaliyetleri ile
desteklemek,
 İş verimliliğini ve çalışanların motivasyonunu arttırıcı uygulamaları göz önünde bulundurmak,
Yasalara uyarak ve hizmet verdiğimiz firmaların taleplerini göz önünde bulundurarak
politikamızdan ödün vermeden çalışacağız. Bu doğrultuda, EUROLIFE Ortak Sağlık ve Güvenlik
Birimi olarak tüm çalışanlarımız üzerine düşen görevleri tam ve eksiksiz yapacaktır.
Faaliyetlerimiz hizmet verdiğimiz firmalarla yazılı ve görsel yollarla paylaşılacaktır.
İş sağlığı ve güvenliğinin temel ilkelerini bir yaşam kültürü olarak benimsediğimizi, bununla
beraber hizmet verdiğimiz tüm kurum ve kuruluşlara bu yaşam kültürünü benimsetmek için
buna uygun tutum ve davranışlar sergileyeceğimizi taahhüt ederiz.

VİZYONUMUZ

Hizmet verdiğimiz işletmelerde İş Sağlığı ve Güvenliğinin bir yaşam
biçimi olarak benimsenmesini hedefliyoruz.

MİSYONUMUZ

Dürüst ilişki kurmanın, alternatifli çözüm yolları üretmenin, yaratıcı
olmanın, analitik düşünmenin, gelişime ve değişime açık olmanın bizlere ve
kurumlarımıza değerler katacağı bilinciyle yola çıktık.