info@eurolifeosgb.com
Bize Ulaşın! +90 (212) 640 54 96

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

“6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17. Maddesi ve Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” gereğince işyerinde çalışan üst düzey ve orta düzey yöneticilere ve diğer çalışanlara yapılacak olan yıllık eğitim planına göre işe giriş ve periyodik olarak asgaride aşağıda belirtilen konu başlıklarında eğitimlerin verilmelidir.

  • Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları,
  • İş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve işyerindeki riskler,
  • Kaza, yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
  • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
  • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
  • Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler,
  • İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma,
  • Kişisel koruyucu alet kullanımı,
  • Ekranlı ekipmanlarla çalışma,
  • Uyarı işaretleri,
  • Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler,
  • Temizlik ve düzen,
  • Yangın olayı ve yangından korunma,
  • Termal konfor şartları,
  • Ergonomi,
  • Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

Periyodik eğitimler; az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde üç yılda en az 8 saat, tehlikeli sınıftaki işyerlerinde iki yılda en az 12 saat, çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde yılda en az 16 saat olmalıdır ve eğitimler süreleri 4 saat ve katları şeklinde olmalıdır.