İlk Yardım Eğitimi

İş sağlığı ve güvenliği alanında en önemli hususlardan biri ilk yardım eğitimi konusudur. İşletmelerde, iş kazalarında ya da acil durumlarda kalıcı hasarlar bırakan kazalar olmaktadır. Bu kazaların çoğu ya müdahale edilememesinden ya da hatalı müdahaleden kaynaklanmaktadır. Bazen kazayı geçiren kişiyi bu durum ölüme kadar götürebilmektedir. Özellikle trafik kazalarında kişilerin sakat kalmasının en büyük nedeni hatalı ilk yardım yapılmasıdır. Bu sebeple ilk yardım ve eğitimi çok önemlidir.

İlk Yardım Eğitimi Nedir?

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre tehlike sınıfı ve çalışan sayısı ne olursa olsun işletmelerde sertifikalı ilk yardım elemanı bulundurmak zorunludur. Eurolife OSGB olarak sizlere ilk yardım eğitimi konusunda en kaliteli ve profesyonel hizmeti sunmaktayız. Bunun için mevzuata uygun şekilde ve teknolojiyi kullanarak sizler için çalışmaktayız.

İlk yardımla alakalı yönetmeliğin 16. maddesinde her işyerinin kaç sertifikalı ilk yardım elemanı bulundurması açıkça beyan edilmiştir. İlk yardım hakkındaki yönetmeliğe göre az tehlikeli işletmelerde her 20 çalışana 1 ilk yardımcının bulunması gerekmektedir. Tehlikeli sınıftaki işletmelerde her 15 çalışana 1 ilk yardımcı düşmelidir. Çok tehlikeli sınıftaki işletmelerde her 10 çalışana 1 ilk yardımcı olmalıdır. Bu kişilerin temel konularda eğitim görmüş olması zorunludur.

Bu alandaki yönetmelik kapsamında işletmelerde ağır ve tehlikeli işlerde çalışanların %10’u ilk yardım sertifikasına sahip olmalıdır. Buna göre işyerinizde belirtmiş olduğunuz çalışan sayısına göre eğitim hizmeti vermekteyiz. Bu eğitimler 16 saat sürmektedir. Eğitimi almak isteyenler 2 gün boyunca 8 saat ders almalıdır. Eğitimden sonra sınava girip başarılı olanlar sertifikayı almaktadır.

İlk Yardımın Amacı ve Önemi Nedir?

İşletmenizdeki çalışanlara verilen ilk yardım eğitimi sayesinde kaza geçiren kişide hasar bırakmadan onu hayata döndürmek mümkün olacaktır. Ayrıca kaza geçiren veya fenalaşan kişinin sağlık durumunun daha kötüye gitmesi engellenecektir. Kişiye doğru şekilde erken müdahale edilerek profesyonel sağlık ekibinin gelmesi beklenmelidir.

Eğitimin içeriğinde konu hakkında genel bilgiler, tehlikeli bir durumda yapılması gerekenler, acil müdahale gerektiren şahsa yapılması gerekenler yer almaktadır. Ayrıca kursiyerlere ilk yardım konusunda uygulamalı ve kapsamlı bir eğitim verilmektedir.

Bunlara ek olarak; eğitimlerde durum değerlendirmesinden sonra hemen yapılması gereken hayati müdahaleler öğretilir. Kaza geçiren şahsın maruz kaldığı durum kanama, kırık, boğulma, yaralanma, bilinç kaybı olabilir. Bu durumlardan herhangi biri karşısında nasıl müdahale edileceği ve yapılması gerekenler anlatılmaktadır.

Eurolife OSGB olarak verdiğimiz eğitimler teoride kalmamaktadır. Uzman ekibimiz uygulamalı derslerle bu konuda bilgi edinmenizi kolaylaştırmaktadır. Ayrıca teorideki bilgileri uygulamak, konuları pekiştirmenizi sağlayacaktır.

İş yerlerindeki çalışanlara ilk yardım eğitimi vermenin önemi aşağıda açıklanmıştır:

  • Acil durumlarda ilk doğru müdahale hemen yapılacaktır.
  • İşçinin işletmeye aidiyetini sağlamaktadır.
  • İşçi kendisine önem verildiğini hissedecektir. Böylece işletmeye severek katkıda bulunacaktır.
  • İşçilerin aileleri bu konuda bilinçlenecektir.
  • Bu eğitimler ile ilk yardım bilinci artacaktır.
  • İşletmenin kurumsal değeri ve imajı güçlenecektir.
  • Ayrıca, PR çalışmaları yönünden bu eğitimler önemlidir.

İlk Yardım Eğitimi Kimler İçin Zorunludur?

İlk yardımla alakalı yönetmeliğe göre tüm işletmelerde ilk yardım elemanları bulunmalıdır. Ayrıca bu kişilerin bu konuda eğitimli olması zorunludur. İşletmelerin tehlike sınıflarına göre ilk yardımcıların sayısı değişecektir. Bu kişilerin temel ilk yardım sertifikasını almış olmaları gerekmektedir.

İş sağlığı ve güvenliği açısından iş yerlerinde eğitim almış ilk yardımcıları çalıştırmak çok önemlidir. Tehlike sınıfı ne olursa olsun bir işletmede yaralanma ve acil müdahale gerektiren durumlar yaşanabilmektedir. Böyle durumlarda doğru şekilde kazazedeye müdahale etmek çok kritiktir. Bu nedenlerden dolayı tehlike sınıfına ve çalışan sayısına göre bir işletmede eğitimli ilk yardımcıların olması zorunluluktur.

Sadece mevzuatlarda geçtiği için değil günlük hayatımızda da ilk yardım eğitimi çok önemli bir yerdedir. Çünkü her an karşılaşabileceğimiz acil durumlardan başa çıkabilmemiz için bu eğitim gereklidir.

İlk Yardım Eğitimi Hizmetimiz

Sağlık Bakanlığının yetki verdiği eğitim merkezleri, sertifikalı ya da sertifikasız ilk yardımla alakalı eğitimler verebilir. Ayrıca eğitimi verecek kişilerin Sağlık Bakanlığından ilk yardımla alakalı eğitimci sertifikasına sahip olması gerekmektedir.

Bu arada bu alanda eğitim sertifikası olmayan ve eğitimi verecek firma tarafından çalışma belgesi bulunmayan kişilerin ilk yardımla alakalı eğitim vermesi yasaktır. Çalışma belgesi olmayan ilk yardım eğitimcileri bu alanda hizmet veremezler.

Eğitimden sonra kişilerin sınava girmesi gerekmektedir. Bu sınavı İl Sağlık Müdürlüğü yapmaktadır. Eğer kişi sınavdan 85 ve üzeri alırsa başarılı sayılmaktadır. Buna ek olarak ilk sınavda başarısız olanlara 2.defa sınava girme hakkı tanınmaktadır. İkinci defa sınava girecek kişinin tekrar sınav ücreti ödemesine gerek yoktur. Alınan sertifikanın geçerlilik süresi 3 yıldır. Kişi 3 yıl sonra sertifika yenileme sınavına girmelidir.

Eğitim sırasında el kitabı kursiyerlere ücretsiz dağıtılmaktadır. Eğitimler işletmenin eğitim için anlaştığı firmanın salonunda verilmektedir. Eğer eğitime katılacak kişiler 10 ve üzeri olursa eğitimin verileceği adresle ilgili kolaylıklar sağlanmaktadır. Eğitim salonlarındaki sıra düzeninin U şekilde olması gerekmektedir. Ayrıca uygulamalı dersler için kişi başına en az 3,5m2 kullanım alanı düşmelidir. Eğitim salonunun minimum 20m2 olması gerekmektedir.

Sonuç olarak; ilk yardım sertifikası alabilmek için profesyonel ve kurumsal bir firmadan eğitim almak önemlidir. Aldığınız eğitim sayesinde sınavı kolaylıkla geçebilirsiniz. Bunun yanında öğrendiğiniz bilgileri herhangi acil bir durum karşısında doğru şekilde uygularsınız. Sınavlara katılmadan önce Eurolife OSGB firmamızdaki profesyonel ekibimizden ilk yardım eğitimi alabilirsiniz.