ISO 45001

İSO 45001

OHSAS 18001/İSO 45001 iş sağlığı ve güvenliği sistemi farklı sektörlerde ve iş faaliyetlerinde uygulanmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi, 1999 yılında Britanya Standartları Enstitüsü tarafından yayımlanmıştır. Orijinal adı Occupational Health and Safety Assessment Series (OHSAS) olan bir yönetim sistemidir. Bu yönetim sisteminde iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının yasal mevzuata ve standart prensiplerine uygunluğu incelenmektedir.

İSO 45001 Standardının Amacı Nedir?

İş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin amacı şudur: Uluslararası standartlar ve yasal mevzuatlar kapsamında, sistemin uygulandığı işyerinde olası risklerin ortandan kaldırılması veya en aza indirgenmesi sağlanmaktadır. Böylece sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı oluşturulmaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi olan İSO 45001 standardının amaçları aşağıdaki gibi özetlenebilir:

 • Çalışanları işletmenin olumsuz etkilerinden korumaktır. Böylece çalışanlar sağlıklı, güvenli ve konforlu bir çalışma alanında faaliyetlerine devam edebilirler.
 • İşyeri için tehlikeli olan yangın, patlama, makine arızaları gibi riskler konusunda önlemler alınmaktadır. Böylece işyeri güvenliği sağlanmaktadır.
 • Mesleki hastalıklar ve iş kazaları sebebiyle oluşabilecek iş gücü kayıplarını en aza indirmek için önlemler alınmaktadır. Böylece işletmenin iş verimliliğinde artış sağlanarak üretim faaliyetleri koruma altına alınmaktadır.

Peki, İSG yönetim sitemleri belgesinin fiyatı nedir? Bu belgenin fiyatı işletmenin faaliyet gösterdiği sektör, çalışan sayısı ve işletmenin yeri gibi faktörlere bağlı olarak değişecektir. Ayrıca danışmanlık hizmeti aldığınız firmanın sizlere sunduğu eğitim içeriği belge fiyatında değişiklik yaratabilir. İSG yönetim sistemleri belgesi ücretiyle ilgili güncel bilgi almak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

İSO 45001 Standardının Kapsamı Nedir?

İş sağlığı ve güvenliği standardı, bir kuruluşun iş sağlığı ve güvenliği risklerini kontrol etmektedir. Böylece kuruluşun iş performansını iyileştirmek amacıyla düzenlenen yönetim sistemleri gereksinimleri sağlanmaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği sistemi İSO 45001 standardı kapsamında aşağıdaki faaliyetler yapılmaktadır:

 • İşyerinin faaliyetleriyle ilgili olarak iş sağlığı ve güvenliği sistemi oluşturulmalıdır. Böylece işletmede risklere maruz kalabilecek personeller ile diğer ilgililer için var olan ve olası riskler ortadan kaldırılır. Bu riskler ortadan kaldırılmasa bile etkileri asgariye indirilir.
 • İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetimi sistemi kurulmalı, uygulanmalı ve geliştirilmelidir.
 • İSG politikasına uygunluk sağlamak için iş yerinin beyan ettiği durumlara güvence sağlanmalıdır.
 • İşyerinin İSG yönetim sisteminin akredite bir kuruluş tarafından belgelendirilmesi talep edilmelidir.

İSG Yönetim Sisteminin Faydaları Nelerdir?

İSG yönetim sisteminin bir işletmeye sağladığı faydalar aşağıdaki gibidir:

 • İşletmelerde ölüm vakaları, yaralanma, hastalık, maddi hasar ve diğer kayıplara neden olabilecek durumların büyük ölçüde önüne geçilmesini sağlamaktadır. İSO 45001, işletmelerde güvenli çalışma kültürünü oluşturup geliştirir.
 • İSG yönetim sistemi uygulamalarının diğer faaliyetlerle entegrasyonu sayesinde doküman, emek masrafı yapılmamaktadır. Böylece kaynak tasarrufu sağlanır.
 • İSG yönetim sistemlerini uygulayan işletmelerin itibarı artar. Bu işletmeler güvenilir firma imajı kazanır.
 • İşletmenin ulusal ve uluslararası standartlarla yasal prosedürlere uygun faaliyet gösterdiğinin işaretidir.
 • İSG yönetim sistemleri işletmenin kurumsal değerlerine katkıda bulunur.
 • İşletmenin artan güvenilir imajı, rakipleriyle daha etkin rekabet etmesine vesile olur.
 • Personel çalışırken bir iş kazasına maruz kalma korkusu yaşamaz. Böylece işçilerin motivasyonu ve verimi artar.
 • İSO 45001 standardı iş kazaları ve meslek hastalıklarının düşüşünü sağlamaktadır.
 • İşletmede arıza ve bakım süresi azaldığı için bu problemlerden dolayı oluşan maliyetleri düşürür.
 • İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması müşteri taleplerine uygun üretim yapılmasına neden olmaktadır. Bu durum müşteri memnuniyetine ve bağlılığına olumlu yönde etki edecektir.
 • Bulunduğunuz zamanda ve gelecekte sağlık ve güvenlik konularında olası risklerin önüne geçilerek, risk yönetiminin profesyonelce yapılmasını sağlamaktadır.
 • İş kazalarını önleme faaliyetleri daha anlaşılır bir şekilde tanımlanıp yürütülür. Böylece iş kazalarının önüne geçilir.
 • İş kazaları ve mesleki hastalıklar sebebiyle oluşan maddi zararların, tazminatların önüne geçilir. Böylece işletmenin beklenmeyen maliyet ve zararları düşmektedir.

İSO 45001 Belgelendirme Süreci Nasıldır?

İSG yönetim sistemleri bünyesinde işçi çalıştıran her işletme ve firma tarafından uygulanabilir. İSO 45001 standardı belgesi almak isteyen işletmeler öncelikli olarak çalışma ortamlarında bu sistemi kurmalıdır. Ayrıca işletme İSG yönetim sistemini uygulamaya geçirmelidir.

İSG yönetim sistemleri standardını işyerinde uygulayan firmalar, sertifikayı alabilmek için belgelendirme kuruluşuna müracaat etmelidir. Belgelendirme kuruluşu ulusal ve uluslararası yetkili otoritelerce akredite edilmiş olmalıdır. İşletme belgelendirme işlemi için başvurduğunda sertifikasyon süreci başlayacaktır.

Boşluk analizi, işyerinin var olan durumunun İSG yönetim sistemleri standartları göre karşılaştırılmasıdır. Böylece denetim öncesi işyerinin eksikleri tespit edilir. Boşluk analizi hizmeti isteğe bağlıdır. Resmi denetimlerden önce işyerinde yoğunlaşması gereken alanlar tespit edilir. Böylece maliyet ve zaman tasarrufu sağlanır.

İşletmeye yapılan belgelendirme denetimlerinden bahsedelim. Bu denetimler iki aşamada yapılmaktadır. Öncelikle işyerinde İSG yönetim sistemleri prosedürünün geliştirilip geliştirilmediği kontrol edilir. Böylece işletmenin değerlendirmeye ne derece hazır olduğu tespit edilir.

Eğer işletmede uygunsuzluk tespit edilirse işyerine bunu düzeltmesi için fırsat ve zaman verilmektedir. İşletme uygunsuzluğu giderip gerekli prosedürleri yerine getirdiğinde, belgelendirme için gerekli denetimlerin uygulanmasına geçilecektir.

İşyeri, belgelendirme denetiminden başarı ile geçerse, 3 yıl boyunca geçerli olacak iş sağlığı ve güvenliği belgesi verilecektir. Bu belgeyi hak eden işletme, İSG yönetim sistemlerinin standartlarına uygun çalışma alanında risk çalışması yapmış olacaktır. Böylece çalışma ortamındaki riskleri ya ortadan kaldırmış ya da en aza indirmiş olacaktır. Sonuç olarak; İSO 45001 sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı oluşturmak ve yönetmek için meydana gelmiş bir yönetim sistemidir.