Arama Kurtarma ve Tahliye Eğitim ve Tatbikatı

Acil durumlarla ilgili yönetmeliğe göre işveren arama kurtarma ve tahliye eğitim ve tatbikatı desteğini çalışanlarına vermelidir. İş yerinin büyüklüğü, yapılan işin niteliği, işçi sayısı dikkate alınarak arama kurtarma konusunda eğitim verilmelidir. Ayrıca bu konuda işveren, uygun donanıma sahip eğitim almış çalışanlardan, acil durumların hepsi için bir ekip kurdurmalıdır.

Arama Kurtarma ve Tahliye Eğitimi Kapsamı Nedir?

Eurolife OSGB olarak verdiğimiz eğitimin kapsamı aşağıdaki gibidir:

 • Temel terimler ve tanımlar derste anlatılmaktadır.
 • Afetler ve acil durumların hepsi hakkında genel bir bilgi verilmektedir.
 • Temel afet bilinci, uzmanlarımız tarafından anlatılmaktadır.
 • Arama kurtarma ve tahliye eğitim ve tatbikatı konuları hakkında temel bilgiler verilmektedir.
 • Afet ve acil durum planları öğretilmektedir.
 • Arama, kurtarma, tahliye eğitimleri detaylıca anlatılmaktadır.
 • Enkazda çalışma prensipleri öğretilmektedir.
 • Afetlerde temel ilk yardım bilgisi verilmektedir.
 • Afet psikolojisi ve psikolojik destek öğretilmektedir.

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu 11. maddesine göre işveren acil durumlar kapsamında bulunan arama, kurtarma gibi durumları önceden değerlendirmelidir. Arama ve kurtarma çalışmalarını olumsuz etkileyecek etkilere karşı önceden tedbirler almalıdır. İşveren, bu konuda gerekli ölçümleri ve planları hazırlatmalıdır.

Eğitimli Destek Elemanlarının Önemi

Arama kurtarma çalışmalarını eğitimli destek elemanları yapmalıdır. Bu elemanlar gerekli donanıma sahip ve gerekli eğitimleri almalıdır. İşveren destek elemanlarına gerekli tatbikatları yaptırmalıdır. Böylece elemanlar acil durumlar için sürekli hazır halde olacaklardır.

Destek elemanları deprem, yangın gibi sorunlarda arama ve kurtarma çalışmalarını dikkatli şekilde yapmalıdır. İşletme sahibi arama kurtarma ve tahliye eğitim ve tatbikatı gibi konularda işyeri haricindeki kurumlarla irtibat halinde olmalıdır. Gerekli durumlarda işbirliği yapmalıdır.

Acil durumlar kapsamındaki arama, kurtarma, tahliye için gerekli destek elemanları aşağıda açıklanmıştır:

 • Çok tehlikeli sınıftaki işletmeler için 30 çalışanda 1 destek elemanı bulunmalıdır.
 • Tehlikeli sınıftaki iş yerleri için 40 çalışanda 1 destek elemanı olmalıdır.
 • Az tehlikeli sınıftaki işletmeler için 50 kişide 1 destek elemanı yer almalıdır.

Arama, kurtarma ve tahliye için uygun özelliklere sahip ve özel eğitimli minimum birer çalışan, destek elemanı olarak görev yapmalıdır. Fakat işletmedeki çalışan sayısı arttıkça tehlike sınıfına göre de destek elemanı sayısında orantısal artış olacaktır.

İş yerindeki tüm personel arama, kurtarma, tahliye gibi konularda bilgilendirilmelidir. İşletmede işe yeni başlayan bir çalışana bu eğitimler verilmelidir. Arama kurtarma ve tahliye eğitim ve tatbikatı eğitimini iş yeri hekimi ya da İSG uzmanı verebilir. Eğitim sonunda eğitim içeriği belgelendirilip, kimlerin eğitimi verdiği belgede ibraz edilmelidir.

Arama Kurtarma ve Tahliye Eğitiminin Kritik Önemi

Arama, kurtarma ve tahliye gibi faaliyetlerin eğitimli şekilde yapılması gerekmektedir. Çünkü deprem, yangın, iş kazası, sel gibi sıkıntılarda müdahale etmeniz gereken durumlarda doğru müdahalenin yapılması gerekmektedir. Böylece durumun kötüye gitmesi engellenir.

Ayrıca meydana gelen afetlerde veya kazalarda can ve mal kaybı en aza indirgenir. Eurolife OSGB olarak bizden bu eğitimleri alarak işletme imajını koruyarak ve çalışanlarınızın özgüvenini artırarak verim ve kalitenizi yükseltmiş olursunuz.

Bildiğiniz gibi afet durumlarında ekiplerin ilgili yere gitmesi çok uzun zaman alabilir. Bu sebeple ekipler gelmeden önce eğitim almış destek elemanlarının müdahale etmesi hayati önem kazanmaktadır. Afet yerinde yapılacak yanlış uygulamalar bazı insanların sakat kalmasına neden olabilir. Hatta yanlış müdahaleler kişilerin ölümüne bile sebebiyet verecektir.

Bu yüzden Eurolife OSGB olarak sizlere etkili ve kaliteli arama kurtarma ve tahliye eğitim ve tatbikatı sunmaktayız. Böylece eğitim sonrasında yapacağınız doğru müdahaleler ile sakatlık, ölüm, hasar, zararın önüne geçebilirsiniz. Dolayısıyla kanun ve yönetmeliklerde geçen ve iş yerlerinde zorunlu olan bu eğitimlerde çalışmaların yetiştirilmesi eğitimin esasını oluşturmaktadır.

Kaliteli ve Profesyonel Eğitim Anlayışımız

Acil durumlarda öncelikli olarak müdahale edecek ekiplerin oluşturulması gerekmektedir. Ayrıca bu ekiplerde her elemanın görevlerini belirlemesi olası acil durumda çok faydalı olmaktadır. Örneğin binaların yangından korunması yönetmeliğinde işletmelerin ekip oluşturması gerekmektedir. Bu ekiplerin OSGB firmasındaki isg uzmanından eğitim alması zorunludur. Uygulamalı eğitimlerde tatbikatların yapılması hayati önem taşımaktadır.

Arama, kurtarma, tahliye eğitimleri iki ayrı programda ele alınmaktadır. Risk taşıyan iş yerleri için bu eğitimler özellikle zorunludur. Çünkü olası senaryolar üzerinden uygulamalı şekilde verilen eğitimlerdir. Eurolife OSGB olarak temel eğitimlerimiz 8 saattir. Ekipte yer alacak çalışanlara eğitim sonrası sınav yapılır. Yapılan sınavda başarılı olan çalışanlara sertifika vermekteyiz. Bizler arama kurtarma ve tahliye eğitim ve tatbikatı hizmetini işletmelerdeki mavi ve beyaz yakalı çalışanlara vermekteyiz.

OSGB birimleri tarafından verilen arama kurtarma eğitimleri aşağıdaki gibidir: 1) Uzmanlar temel terimler ve tanımları anlatır. 2) Ayrıca acil durumlar ve afetler hakkında genel bilgi verirler. 3) Temel afet bilincini eğitimlerde anlatırlar. 4) Acil durum ve afet planlarını öğretirler. 5) Arama, kurtarma ve tahliye konularının temel bilgilerinden sonra detaylı konuları anlatırlar. 6) Uzmanlar afetlerde temel ilkyardım bilgisini anlatıp, afet psikolojisi hakkında bilgi verir. 7) Son olarak enkazda çalışma prensiplerini öğretirler. Eurolife OSGB olarak bizler arama, kurtarma ve tahliye eğitim ve tatbikatı konusunu en profesyonel uzmanlarımız vasıtasıyla sizlere sunuyoruz.

İşletmenizdeki tüm çalışanlara arama, kurtarma eğitimleri sağlamanız gerekir. Ayrıca işyerinizde yeni işe başlayan çalışanınızın da bu eğitimleri alması şarttır. Peki, arama kurtarma eğitimi kim verir? Bu eğitimi İSG uzmanı veya işyeri hekimi verir. Üstelik eğitim sonunda eğitimin kapsamı belgelenir. Bu belgede bu eğitimi verenler yazılır. Eurolife OSGB olarak bizler arama, kurtarma ve tahliye eğitim ve tatbikatı konusunu işletmenizdeki tüm çalışanlarınıza etkili şekilde vermekteyiz.

Arama, kurtarma eğitim ve tatbikatını 2 ayrı programda ele alırız. Özellikle riskli işletmeler için bu eğitimler şarttır. Olabilecek afetler konusunda çalışanlar uygulamalı olarak eğitilir. Birimimizin arama kurtarma eğitimi 8 saattir. Ayrıca uzmanlarımız eğitim sonrası sınav yapar. Bu sınavda başarılı olanlara sertifika veriyoruz. Eurolife OSGB arama, kurtarma ve tahliye eğitim ve tatbikatı konusunu işyerindeki beyaz ve mavi yakalı tüm çalışanlara vermektedir.

İşyerinin tehlike sınıfına göre ekip sayısı değişir. Çok tehlikeli işletmelerde her 30 işçiye 1 kişi görevlendirilir. Ayrıca ilk yardım konusunda her 10 işçiye eğitimli bir çalışan ekipte olmalıdır. Peki, tehlikeli sınıftaki bir işletmede kurtarma ekibi kaç kişiden oluşur? Her 40 işçiye 1 eğitimli çalışan görevlendirilir. Bunun yanında ilk yardım için her 15 işçiye bir eğitimli işçi destek için ekipte olmalıdır. Az tehlikeli işletmelerde her 50 işçiye bir eğitimli işçi ekipte yer almalıdır.

Acil bir durumla mücadele etmek için işletmede bu konuda görevli çalışanlara ihtiyaç vardır. Bu görevleri belirlemek için bazı kriterler şarttır. Bunlar işletmenin büyüklüğü, tehlike sınıfı, işçi sayısı gibi faktörlerdir. Peki, arama kurtarma görevi nedir? Acil durumda önleme, ilkyardım, koruma, yangınla mücadele, tahliye gibi görevlerdir. Bu görevleri yerine getirecek eğitimli çalışanlar işletmede olmalıdır. Ayrıca bu kişiler arama, kurtarma ve tahliye eğitim ve tatbikatı konusundaki görevleri için her zaman hazırlıklı olmalıdır.

Bu konuyla alakalı ilgili yasa ve yönetmeliklerde özel bir husus belirtilmemiştir. Uygun ekipmanı seçme konusu işverenin yükümlülüğündedir. Çünkü her işyerinin tehlike sınıfı ve fiziksel özellikleri farklıdır. Bu sebeple arama kurtarma ekipmanları işletmenin fiziki şartlarına uygun seçilmelidir. İşveren gerekli ekipmanları destek elemanlarına sağlamalıdır. Birimimiz işletmenizin tehlike sınıfına ve fiziksel şartlarına uygun gerekli donanımı sağlamanız için size rehberlik edecektir.

Uzmanlar arama, kurtarma ve tahliye eğitim ve tatbikatı konusu kapsamında arama kurtarma bölümünü kapsamlı şekilde anlatır. Ardından eğitimi alan çalışanlara tatbikat yaptırırlar. Bu tatbikatlar acil durumun ne olduğuna göre değişecektir. Eurolife OSGB olarak acil durumlarda insanların hayatını kurtarması için görevli olan işçilere kaliteli eğitim veriyoruz. Peki, arama kurtarma çeşitleri nelerdir? • Destek elemanları doğal afet karşısında yapmaları gerekeni bilmelidir. • Patlama, enkaz ve çöküntü durumlarında ekipteki kişiler etkili şekilde müdahale etmelidir. • Kötü hava şartlarından dolayı meydana gelen kayıpları destek elemanları aramalıdır. • Acil durumlarda kaybolan çalışanları arama ve yerini tespit etmek için çalışmalıdırlar.

Ülkemizde başta deprem olarak sıkça görülen afetler var. Bu tür afetlerin olumsuz etkilerini en aza indirmek gerekir. Bu nedenle deprem gibi doğal afetlere karşı dirençli bir toplum meydana getirmek için eğitimler verilmelidir. İnsanları afetin ilk 72 saatine hazırlıklı hale getirmek önemlidir. Kısacası profesyonel kurtarma ekibi gelinceye kadar yapılan arama ve kurtarma çalışmaları ‘Hafif arama kurtarma nedir?’ sorusunun cevabıdır.

Eğer sivil savunma servisleri var ise afet sırasında sivil savunma gerekli müdahaleyi yapar. Fakat olası afetler için hafif arama ve kurtarma ekibi kurduysanız, durum farklı olacaktır. Hafif arama kurtarma ekibi kapsamında koruma ve ilk yardım görevlileri en az iki kişi olmalıdır. Bunun yanında kurtarma ve söndürme ekipleri en az 3 kişiden oluşmalıdır. Arama, kurtarma ve tahliye eğitim ve tatbikatı konusu kapsamında birimimiz bu konuda gerekli eğitimleri verir.