Arama Kurtarma ve Tahliye Eğitim ve Tatbikatı

Acil durumlarla ilgili yönetmeliğe göre işveren arama kurtarma ve tahliye eğitim ve tatbikatı desteğini çalışanlarına vermelidir. İş yerinin büyüklüğü, yapılan işin niteliği, işçi sayısı dikkate alınarak arama kurtarma konusunda eğitim verilmelidir. Ayrıca bu konuda işveren, uygun donanıma sahip eğitim almış çalışanlardan, acil durumların hepsi için bir ekip kurdurmalıdır.

Arama Kurtarma ve Tahliye Eğitimi Kapsamı Nedir?

Eurolife OSGB olarak verdiğimiz eğitimin kapsamı aşağıdaki gibidir:

 • Temel terimler ve tanımlar derste anlatılmaktadır.
 • Afetler ve acil durumların hepsi hakkında genel bir bilgi verilmektedir.
 • Temel afet bilinci, uzmanlarımız tarafından anlatılmaktadır.
 • Arama kurtarma ve tahliye eğitim ve tatbikatı konuları hakkında temel bilgiler verilmektedir.
 • Afet ve acil durum planları öğretilmektedir.
 • Arama, kurtarma, tahliye eğitimleri detaylıca anlatılmaktadır.
 • Enkazda çalışma prensipleri öğretilmektedir.
 • Afetlerde temel ilk yardım bilgisi verilmektedir.
 • Afet psikolojisi ve psikolojik destek öğretilmektedir.

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu 11. maddesine göre işveren acil durumlar kapsamında bulunan arama, kurtarma gibi durumları önceden değerlendirmelidir. Arama ve kurtarma çalışmalarını olumsuz etkileyecek etkilere karşı önceden tedbirler almalıdır. İşveren, bu konuda gerekli ölçümleri ve planları hazırlatmalıdır.  

Eğitimli Destek Elemanlarının Önemi

Arama kurtarma çalışmalarını eğitimli destek elemanları yapmalıdır. Bu elemanlar gerekli donanıma sahip ve gerekli eğitimleri almalıdır. İşveren destek elemanlarına gerekli tatbikatları yaptırmalıdır. Böylece elemanlar acil durumlar için sürekli hazır halde olacaklardır.

Destek elemanları deprem, yangın gibi sorunlarda arama ve kurtarma çalışmalarını dikkatli şekilde yapmalıdır. İşletme sahibi arama kurtarma ve tahliye eğitim ve tatbikatı gibi konularda işyeri haricindeki kurumlarla irtibat halinde olmalıdır. Gerekli durumlarda işbirliği yapmalıdır.

Acil durumlar kapsamındaki arama, kurtarma, tahliye için gerekli destek elemanları aşağıda açıklanmıştır:

 • Çok tehlikeli sınıftaki işletmeler için 30 çalışanda 1 destek elemanı bulunmalıdır.
 • Tehlikeli sınıftaki iş yerleri için 40 çalışanda 1 destek elemanı olmalıdır.
 • Az tehlikeli sınıftaki işletmeler için 50 kişide 1 destek elemanı yer almalıdır.

Arama, kurtarma ve tahliye için uygun özelliklere sahip ve özel eğitimli minimum birer çalışan, destek elemanı olarak görev yapmalıdır. Fakat işletmedeki çalışan sayısı arttıkça tehlike sınıfına göre de destek elemanı sayısında orantısal artış olacaktır.

İş yerindeki tüm personel arama, kurtarma, tahliye gibi konularda bilgilendirilmelidir. İşletmede işe yeni başlayan bir çalışana bu eğitimler verilmelidir. Arama kurtarma ve tahliye eğitim ve tatbikatı eğitimini iş yeri hekimi ya da İSG uzmanı verebilir. Eğitim sonunda eğitim içeriği belgelendirilip, kimlerin eğitimi verdiği belgede ibraz edilmelidir.

Image

Arama Kurtarma ve Tahliye Eğitiminin Kritik Önemi

Arama, kurtarma ve tahliye gibi faaliyetlerin eğitimli şekilde yapılması gerekmektedir. Çünkü deprem, yangın, iş kazası, sel gibi sıkıntılarda müdahale etmeniz gereken durumlarda doğru müdahalenin yapılması gerekmektedir. Böylece durumun kötüye gitmesi engellenir.

Ayrıca meydana gelen afetlerde veya kazalarda can ve mal kaybı en aza indirgenir. Eurolife OSGB olarak bizden bu eğitimleri alarak işletme imajını koruyarak ve çalışanlarınızın özgüvenini artırarak verim ve kalitenizi yükseltmiş olursunuz.

Bildiğiniz gibi afet durumlarında ekiplerin ilgili yere gitmesi çok uzun zaman alabilir. Bu sebeple ekipler gelmeden önce eğitim almış destek elemanlarının müdahale etmesi hayati önem kazanmaktadır. Afet yerinde yapılacak yanlış uygulamalar bazı insanların sakat kalmasına neden olabilir. Hatta yanlış müdahaleler kişilerin ölümüne bile sebebiyet verecektir.

Bu yüzden Eurolife OSGB olarak sizlere etkili ve kaliteli arama kurtarma ve tahliye eğitim ve tatbikatı sunmaktayız. Böylece eğitim sonrasında yapacağınız doğru müdahaleler ile sakatlık, ölüm, hasar, zararın önüne geçebilirsiniz. Dolayısıyla kanun ve yönetmeliklerde geçen ve iş yerlerinde zorunlu olan bu eğitimlerde çalışmaların yetiştirilmesi eğitimin esasını oluşturmaktadır.

Kaliteli ve Profesyonel Eğitim Anlayışımız

Acil durumlarda öncelikli olarak müdahale edecek ekiplerin oluşturulması gerekmektedir. Ayrıca bu ekiplerde her elemanın görevlerini belirlemesi olası acil durumda çok faydalı olmaktadır. Örneğin binaların yangından korunması yönetmeliğinde işletmelerin ekip oluşturması gerekmektedir. Bu ekiplerin OSGB firmasındaki isg uzmanından eğitim alması zorunludur. Uygulamalı eğitimlerde tatbikatların yapılması hayati önem taşımaktadır.

Arama, kurtarma, tahliye eğitimleri iki ayrı programda ele alınmaktadır. Risk taşıyan iş yerleri için bu eğitimler özellikle zorunludur. Çünkü olası senaryolar üzerinden uygulamalı şekilde verilen eğitimlerdir. Eurolife OSGB olarak temel eğitimlerimiz 8 saattir. Ekipte yer alacak çalışanlara eğitim sonrası sınav yapılır. Yapılan sınavda başarılı olan çalışanlara sertifika vermekteyiz. Bizler arama kurtarma ve tahliye eğitim ve tatbikatı hizmetini işletmelerdeki mavi ve beyaz yakalı çalışanlara vermekteyiz.