Diğer Sağlık Personeli

Hemşire, acil tıp teknisyeni, sağlık memuru ve çevre sağlığı teknisyeni olan kişiler, gerekli sertifikaya sahip olursa, diğer sağlık personeli olabilir. Tam zamanlı iş yeri hekiminin olduğu işletmelerde sağlıkla alakalı diğer personelin çalıştırılması şart değildir. Fakat iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin daha verimli sunulabilmesi için doktorun yanında personel talep edilebilir. Bunun için işletmeye iş yeri hekiminin isteği doğrultusunda ve işverenin onaylamasıyla sağlık çalışanı görevlendirilmesi yapılabilir.

Diğer Sağlık Personeli Belgesi

Çalışma yerlerinde sağlık çalışanı olmak için yönetmelikte tüm kıstaslar belirtilmiştir. Gerekli diplomalara sahip sağlıkçılar Aile ve Çalışma Bakanlığı tarafından yetki verilen kurslarda eğitim almalıdır. OSGB birimleri tarafından verilen bu eğitimler 90 saat olmaktadır.

Peki, kimler diğer sağlık personeli olabilir?

 • Hemşire, acil tıp teknisyeni, çevre sağlığı teknisyeni, sağlık memuru mezunlarından iş sağlığı ya da iş sağlığı ve güvenliği programlarında yüksek lisans yapmış olanlar bu görevi icra edebilir.
 • Hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni mezunlarından bu alanda eğitim alıp sınavda başarılı olanlar işletmelerde çalışabilir.
 • Ayrıca genel müdürlük ve bağlı kuruluşlarda 5 yıl fiilen görev yapmış olanlar bu görevi üstlenebilirler.

Sertifikaya sahip sağlık çalışanları, işyerinde sağlık güvenlik departmanında ya da OSGB firmalarında görev yapabilirler. Ayrıca sağlık çalışanları iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlıyla koordineli çalışmalıdır. Sertifikalı sağlık çalışanları, yönetmelikte yer alan görevlerini yerine getirmelidir. Bu kişiler istenen evrakları hazırlamalı ve raporları oluşturmalıdır.

Diğer Sağlık Personelinin Görevleri Nelerdir?

Bir işletmede sağlık çalışanı olarak görev almak için gerekli şartları sağlamış diğer sağlık personeli görevleri aşağıdaki gibidir:

 • İş yeri hekimi ile iş sağlığı ve güvenliği planlaması, değerlendirmesi ve izlenmesi işlemlerini yerine getirmelidirler. Bunun için sağlık çalışanı veri toplayıp gerekli kayıtları tutmalıdır.
 • Sağlık çalışanı iş yeri hekiminin yaptığı muayene sırasında doktora yardımcı olmalıdır. Ayrıca işletmedeki personelin sağlık ve çalışma öykülerini, işe giriş ve periyodik muayene formlarını yazmalıdırlar.
 • İşletmede özel politika gerektiren kişilerin takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yapılmasını organize etmelidirler.
 • İş yeri hekimiyle birlikte ilk yardım hizmetleri faaliyetlerini yürütmelidirler.
 • İşletmedeki personelin sağlık eğitiminde görev almalıdırlar.
 • İş yeri hekimiyle işletme bina ve eklentilerinin hijyen şartlarına uygun olup olmadığını denetlemelidirler.
 • İş yeri hekiminin iş sağlığı ve güvenliğiyle alakalı verdiği diğer görevleri yapmalıdırlar.

Sağlık çalışanı işletmedeki personel temsilcisi ve destek elemanlarının faaliyetlerine destek olmalıdır. Bu kişilerle işbirliği halinde hareket etmelidir.

Diğer Sağlık Personelinin Yetkileri Nelerdir?

İşletmelerde görev alan diğer sağlık personeli yetkileri hakkında açıklama yapalım:

 • Sertifikalı sağlık çalışanı işletmenin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda araştırma yapmalıdır. Ayrıca işletmedeki personelle görüşmek, gerekli verilere ve belgelere ulaşmak için faaliyet göstermelidir.
 • İşveren ve iş yeri hekiminin onayı kapsamında göreviyle alakalı konularda ilgili kurumlarla görüşmelidir. Ayrıca bu kurum ve kuruluşlarla çalıştığı işletme için sağlık konusunda işbirliği yapmalıdır.
 • Tam süreli iş sözleşmesi ile bir işletmede çalışan sağlık çalışanı, mesleki yönden kendini geliştirmek için eğitimlere katılabilir. Bu gibi faaliyetleri bir yıl içerisinde toplam 5 iş günü kadarsa, çalışma süresinden sayılır. Bunun için işveren sağlık çalışanının ücretinde herhangi bir kesinti yapamaz.

Yükümlülükler ve Çalışma Süreleri

Bir işletmede görevli olan diğer sağlık personeli yükümlülükleri aşağıdaki gibidir:

 • Sağlık çalışanı yönetmelikteki görevlerini yaparken, normal iş akışını aksatmamalıdır. Ayrıca verimli bir çalışma ortamı oluşturmak için katkıda bulunmalıdır. Sağlık çalışanı, personelin sağlık dosyasındaki bilgileri gizli tutmalıdır. İşyerinin mesleki sırları, ticari durumları hakkındaki bilgileri kimseyle paylaşmamalıdır.
 • İşletmedeki sağlık çalışanı, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin faaliyetleri konusundaki ihmallerden işverene karşı sorumludur.
 • Sağlık çalışanı işletmedeki iş sağlığı ve güvenliğiyle alakalı önerilerini iş yeri hekimiyle paylaşmalıdır.

Birazda işletmede görevli olan sağlık çalışanının çalışma sürelerinden bahsedelim. Tehlikeli veya az tehlikeli işletmenin personel sayısı 10’dan az ise çalışan başına yılda minimum 35 dakika hizmet vermelidir. Diğer işletmelerde ise çalışma süresi şu şekildedir:

 • Çok tehlikeli sınıftaki işletmelerde personel başına ayda minimum 12 dakika hizmet vermelidir.
 • Tehlikeli sınıftaki işletmelerde personel başına ayda minimum 9 dakika çalışmalıdır.
 • Az tehlikeli sınıftaki işletmelerde personel başına ayda minimum 6 dakika hizmet sunmalıdır.

Bir işletmedeki sağlık çalışanının görevlendirilme süresi sözleşmede belirtilen süre kadardır. Diğer sağlık personeli birden fazla işyeri ile kısmı süreli iş sözleşmesi yapabilir. Bu durumda işyerleri arasında yolda geçen zamanlar haftalık çalışma süresinden sayılmayacaktır.