İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

Çalışanların sağlık ve güvenlik eğitimleri hakkındaki yönetmelikte, işverenlerin çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verdirmek zorunda olduğu beyan edilmektedir. Çünkü iş gereklilik olabilir ama sağlık hayattır. Buna göre çalışanların sağlık ve güvenlik konularında eğitim almaları çok önemli ve kritik bir konudur.  

Eğitim Alarak Bilinçli Olun

Bir konuda eğitim almak, o konuda bilinçli olmayı sağlayacaktır. Dolayısıyla çalışanların yaptıkları işlerdeki riskleri bilmeleri ve gerekli önlemleri almaları gerekmektedir. Böylece çalışanlar güvenceye alınarak performansları artacaktır.

İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile işletmelerde güvenlik kültürü kazanmak son derece gerekli bir ihtiyaçtır. İş kazalarıyla ilgili yapılan araştırmalarda, kazaların %88’i insan hatası nedeniyle %10’u teknik hatalar nedeniyle meydana geldiği ispatlanmıştır. Ayrıca iş kazalarının %2’si önlenemeyen ve öngörülemeyen nedenlerle vuku bulmaktadır.

Uzmanlar iş kazalarının %50’sinin kolaylıkla önlenebileceğini beyan etmektedirler. Yine iş kazalarının %48’i sistemli bir çalışma ile bertaraf edilebilir özelliktedir. Geriye kalan %2’lik kazalar önlenemeyecek durumlardır. Çalışanlar için büyük bir problem olan meslek hastalıkları da gerekli tedbirler alındığında %100 önlenebilmektedir.

İSG Eğitimleri Kaç Gruba Ayrılır?

İşverenler çalışanlarını risklere ve tehlikelere karşı korumak için gerekli eğitimleri almalarını sağlamalıdır. Eğitimler ise işçilerin yasal hak ve yükümlülüklerini anlatmaktadır. Ayrıca eğitimler, işçilerin çalışma ortamında maruz kalabilecekleri meslek risklerini kapsayan programlardan oluşmaktadır.

Bir işletmede asıl işveren ile alt işveren ilişkisi varsa, alt işverenin işçilerine verilen eğitimlerden asil işveren ile alt işveren birlikte sorumludur. Ayrıca genel eğitim planına uyularak yıl içinde verilecek eğitimleri içeren eğitim programları hazırlanmalıdır.

İşletmedeki İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri yönetmelikte belirtildiği gibi 3 gruba ayrılmaktadır:

 • İş başı eğitimi: Bir işletmede yeni işe başlayan çalışana verilen eğitimdir. Eğitimde işletmenin tanıtımı yapılır. Ardından İSG konuları hakkında genel bilgiler verilir.
 • İlave eğitim: İşletmedeki çalışanların İSG konuları içinde eksikliklerini tamamlamak için verilen eğitimlerdir. Ayrıca çalışanlara meslekleri açısından ilerleme sağlamaları için düzenlenen eğitimlerdir.
 • İleri eğitim: Çalışanların İSG ve mesleki bilgilerini artırmak için verilen eğitimlerdir. Çalışanların mesleki anlamda işletme körlüklerini bertaraf etmek için verilen eğitimlerdir.
Image

İSG Eğitimlerinin İçeriği Nedir?

Eurolife OSGB olarak sizlere sunduğumuz İSG eğitimlerinin içeriği aşağıdaki gibidir:

 • İş sağlığı ve güvenliği tanımı alt başlığı ile açıklamalar yapılmaktadır.
 • İş kanunu, tüzük ve yönetmelikler hakkında bilgi verilmektedir.
 • İSG temel prensipleri anlatılmaktadır. Ayrıca bu alandaki yeni yaklaşımlar açıklanmaktadır.
 • İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri organizasyonu hakkında bilgi verilmektedir.
 • İSG konusunda devlet, işveren, işçilerin görev ve yükümlülükleri hakkında açıklama yapılmaktadır. Ayrıca işletmelerdeki kaza sebeplerinin analizi yapılmaktadır.
 • İşçilerin mesleki hastalık ve iş kazasından dolayı doğan hukuki ve cezai sorumlulukları eğitimlerde anlatılmaktadır.
 • Kişisel koruyucu donanımlar hakkında bilgi verilmektedir. Ayrıca kişisel koruyucu donanımların işletmelerde kullanımı hakkında eğitim verilmektedir.
 • Fiziksel faktörler ve termal konfor koşulları hakkında bilgi verilmektedir.

Eğitim sonunda, çalışanlara temel İSG eğitimi katılım sertifikası verilecektir. Ayrıca eğitim sonunda yapılacak test sonuçları raporlanarak işletme yetkililerine verilecektir. İSG eğitimleri 4 saat sürmektedir. Bu eğitimin yasal dayanağı 6331 sayılı İSG kanunudur.

İSG eğitimleri için işverenin bazı yükümlülükleri vardır: Eğitim organizasyonunu yapmak, gerekli olan araç ve gereçleri temin etmek, her türlü tedbiri almak işverenin eğitim için sorumlulukları arasındadır. Ayrıca işveren sağlık ve güvenlik önlemlerinin değişen koşullara uygun hale getirilmesini sağlamalıdır. İşletmede var olan durumun iyileşmesi ve gelişmesi için çalışmalar yapmalıdır.

Çalışanların İSG Eğitimleri

İşveren iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri kapsamında aşağıdaki şartları yerine getirmelidir:

 • Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki işletmelerde çalışmak isteyen kişiler, yapmak istedikleri işle ilgili mesleki eğitim belgesini ibraz etmek zorundadırlar. Eğer belgeleri yoksa bu işi yapmaları yasaktır.
 • Mesleki hastalık veya iş kazası sonrası çalışmaya ara veren çalışanlara, işe başlamadan önce eğitim verilmelidir. Bu eğitimde söz konusu mesleki hastalığın ya da kazanın sebepleri anlatılmalıdır. Ayrıca bu tür durumlarda korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleriyle ilgili eğitim verilmelidir.
 • Herhangi bir nedenden dolayı 6 aydan fazla süreyle işten uzaklaşanlara tekrar işe başlamadan önce eğitim verilmelidir.
 • Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki işletmelerde, yapılacak işlerde sağlık ve güvenlik riskleriyle ilgili yeterli bilgiye sahip olduğunu belgeyle ispatlamayanlar, başka işletmelerden gelse bile işe başlatılmazlar.
 • Geçici şekilde iş ilişkisin kurduğu çalışana işveren, İSG risklerine karşı eğitim vermek zorundadır.
 • Çalışanlara verilen İSG eğitimlerinin maliyeti çalışanlara yansıtılmaz. Çalışanların eğitimde geçirdiği süre çalışma süresi sayılmaktadır. Eğer eğitim süreleri çalışanların haftalık çalışma saat sürelerinin aşımına neden olursa, bu süreler fazla çalışma olarak değerlendirilmelidir.

Kısacası; bir işletmede işverenin çalışanlarına İSG eğitimi vermesi önemlidir. Böylece çalışanların İSG konusunda bilgileri artarak, onların daha bilinçli çalışması sağlanmaktadır. Eurolife OSGB olarak bizler çalışanlarınıza iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri hizmetlerini en kaliteli şekilde vermeye hazırız.