İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

Çalışanların sağlık ve güvenlik eğitimleri hakkındaki yönetmelikte, işverenlerin çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verdirmek zorunda olduğu beyan edilmektedir. Çünkü iş gereklilik olabilir ama sağlık hayattır. Buna göre çalışanların sağlık ve güvenlik konularında eğitim almaları çok önemli ve kritik bir konudur.

Eğitim Alarak Bilinçli Olun

Bir konuda eğitim almak, o konuda bilinçli olmayı sağlayacaktır. Dolayısıyla çalışanların yaptıkları işlerdeki riskleri bilmeleri ve gerekli önlemleri almaları gerekmektedir. Böylece çalışanlar güvenceye alınarak performansları artacaktır.

İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile işletmelerde güvenlik kültürü kazanmak son derece gerekli bir ihtiyaçtır. İş kazalarıyla ilgili yapılan araştırmalarda, kazaların %88’i insan hatası nedeniyle %10’u teknik hatalar nedeniyle meydana geldiği ispatlanmıştır. Ayrıca iş kazalarının %2’si önlenemeyen ve öngörülemeyen nedenlerle vuku bulmaktadır.

Uzmanlar iş kazalarının %50’sinin kolaylıkla önlenebileceğini beyan etmektedirler. Yine iş kazalarının %48’i sistemli bir çalışma ile bertaraf edilebilir özelliktedir. Geriye kalan %2’lik kazalar önlenemeyecek durumlardır. Çalışanlar için büyük bir problem olan meslek hastalıkları da gerekli tedbirler alındığında %100 önlenebilmektedir.

İSG Eğitimleri Kaç Gruba Ayrılır?

İşverenler çalışanlarını risklere ve tehlikelere karşı korumak için gerekli eğitimleri almalarını sağlamalıdır. Eğitimler ise işçilerin yasal hak ve yükümlülüklerini anlatmaktadır. Ayrıca eğitimler, işçilerin çalışma ortamında maruz kalabilecekleri meslek risklerini kapsayan programlardan oluşmaktadır.

Bir işletmede asıl işveren ile alt işveren ilişkisi varsa, alt işverenin işçilerine verilen eğitimlerden asil işveren ile alt işveren birlikte sorumludur. Ayrıca genel eğitim planına uyularak yıl içinde verilecek eğitimleri içeren eğitim programları hazırlanmalıdır.

İşletmedeki İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri yönetmelikte belirtildiği gibi 3 gruba ayrılmaktadır:

 • İş başı eğitimi: Bir işletmede yeni işe başlayan çalışana verilen eğitimdir. Eğitimde işletmenin tanıtımı yapılır. Ardından İSG konuları hakkında genel bilgiler verilir.
 • İlave eğitim: İşletmedeki çalışanların İSG konuları içinde eksikliklerini tamamlamak için verilen eğitimlerdir. Ayrıca çalışanlara meslekleri açısından ilerleme sağlamaları için düzenlenen eğitimlerdir.
 • İleri eğitim: Çalışanların İSG ve mesleki bilgilerini artırmak için verilen eğitimlerdir. Çalışanların mesleki anlamda işletme körlüklerini bertaraf etmek için verilen eğitimlerdir.

İSG Eğitimlerinin İçeriği Nedir?

Eurolife OSGB olarak sizlere sunduğumuz İSG eğitimlerinin içeriği aşağıdaki gibidir:

 • İş sağlığı ve güvenliği tanımı alt başlığı ile açıklamalar yapılmaktadır.
 • İş kanunu, tüzük ve yönetmelikler hakkında bilgi verilmektedir.
 • İSG temel prensipleri anlatılmaktadır. Ayrıca bu alandaki yeni yaklaşımlar açıklanmaktadır.
 • İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri organizasyonu hakkında bilgi verilmektedir.
 • İSG konusunda devlet, işveren, işçilerin görev ve yükümlülükleri hakkında açıklama yapılmaktadır. Ayrıca işletmelerdeki kaza sebeplerinin analizi yapılmaktadır.
 • İşçilerin mesleki hastalık ve iş kazasından dolayı doğan hukuki ve cezai sorumlulukları eğitimlerde anlatılmaktadır.
 • Kişisel koruyucu donanımlar hakkında bilgi verilmektedir. Ayrıca kişisel koruyucu donanımların işletmelerde kullanımı hakkında eğitim verilmektedir.
 • Fiziksel faktörler ve termal konfor koşulları hakkında bilgi verilmektedir.

Eğitim sonunda, çalışanlara temel İSG eğitimi katılım sertifikası verilecektir. Ayrıca eğitim sonunda yapılacak test sonuçları raporlanarak işletme yetkililerine verilecektir. İSG eğitimleri 4 saat sürmektedir. Bu eğitimin yasal dayanağı 6331 sayılı İSG kanunudur.

İSG eğitimleri için işverenin bazı yükümlülükleri vardır: Eğitim organizasyonunu yapmak, gerekli olan araç ve gereçleri temin etmek, her türlü tedbiri almak işverenin eğitim için sorumlulukları arasındadır. Ayrıca işveren sağlık ve güvenlik önlemlerinin değişen koşullara uygun hale getirilmesini sağlamalıdır. İşletmede var olan durumun iyileşmesi ve gelişmesi için çalışmalar yapmalıdır.

Çalışanların İSG Eğitimleri

İşveren iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri kapsamında aşağıdaki şartları yerine getirmelidir:

 • Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki işletmelerde çalışmak isteyen kişiler, yapmak istedikleri işle ilgili mesleki eğitim belgesini ibraz etmek zorundadırlar. Eğer belgeleri yoksa bu işi yapmaları yasaktır.
 • Mesleki hastalık veya iş kazası sonrası çalışmaya ara veren çalışanlara, işe başlamadan önce eğitim verilmelidir. Bu eğitimde söz konusu mesleki hastalığın ya da kazanın sebepleri anlatılmalıdır. Ayrıca bu tür durumlarda korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleriyle ilgili eğitim verilmelidir.
 • Herhangi bir nedenden dolayı 6 aydan fazla süreyle işten uzaklaşanlara tekrar işe başlamadan önce eğitim verilmelidir.
 • Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki işletmelerde, yapılacak işlerde sağlık ve güvenlik riskleriyle ilgili yeterli bilgiye sahip olduğunu belgeyle ispatlamayanlar, başka işletmelerden gelse bile işe başlatılmazlar.
 • Geçici şekilde iş ilişkisin kurduğu çalışana işveren, İSG risklerine karşı eğitim vermek zorundadır.
 • Çalışanlara verilen İSG eğitimlerinin maliyeti çalışanlara yansıtılmaz. Çalışanların eğitimde geçirdiği süre çalışma süresi sayılmaktadır. Eğer eğitim süreleri çalışanların haftalık çalışma saat sürelerinin aşımına neden olursa, bu süreler fazla çalışma olarak değerlendirilmelidir.

Kısacası; bir işletmede işverenin çalışanlarına İSG eğitimi vermesi önemlidir. Böylece çalışanların İSG konusunda bilgileri artarak, onların daha bilinçli çalışması sağlanmaktadır. Eurolife OSGB olarak bizler çalışanlarınıza iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri hizmetlerini en kaliteli şekilde vermeye hazırız.

İSG kanununa uygun olarak iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri kapsamında iş kazası geçiren kişi işe döndüğünde eğitim almalıdır. Peki, iş kazası sonrası eğitim kaç saat olmalı? Her çalışan için iş kazası sonrası eğitim 2 saattir. Ayrıca meslek hastalığı geçiren çalışan için de bu kural geçerlidir. Bizler OSGB birimi olarak iş kazası veya meslek hastalığı sonrası işe dönen çalışana gerekli eğitimleri veriyoruz.

Eurolife OSGB olarak ‘ İSG eğitimi kaç yılda bir yapılır?’ sorusuna cevap verelim. Az tehlikeli işletmelerde çalışan işçiler 3 yılda 1 en az bir defa bu eğitimleri almalıdır. Çok tehlikeli işletmelerde çalışanlar yılda en az bir defa İSG eğitimlerini almalıdır. Tehlikeli işletmelerde çalışan işçiler 2 yılda 1 en az bir defa bu eğitimleri tekrarlamalıdır. Eurolife OSGB birimi olarak bu eğitimleri profesyonel uzmanlarımız vermektedir.

Uzmanlar, işletmedeki çalışanlara genel İSG kurallarını anlatır. ‘Temel İSG eğitimleri nelerdir?’ sorusu kapsamında şunu açıklayalım. İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri işveren, işçi ve devletin görevlerini açıklar. Ayrıca İSG uzmanları işçilerin kazalardan nasıl korunacağını öğretirler. Mesleki hastalıklar ve kişisel koruyucu donanımlar hakkında bu eğitimde bilgi verirler. Eurolife OSGB olarak uzmanlarımız en kaliteli ve etkin İSG eğitimlerini işletmenizde verir.

İşletmelerde çalışan tüm personel bu eğitimi almak zorundadır. ‘İş güvenliği eğitimi kimlere zorunlu?’ sorusu kapsamında şunu açıklayalım. Bu eğitimin süre ve detayları işletmelerin tehlike sınıfına göre değişse de her işçi bu eğitimi almalıdır. İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verme sorumluluğu kanunen işverendedir. Ayrıca bir işletmede yeni işe başlayan bir kişi minimumda 2 saat İSG eğitimleri almalıdır.

İSG hizmetlerini yürütmek isteyen işveren, Çalışma Bakanlığının protokol imzaladığı üniversitelerin düzenlediği sertifika programına katılır. Eğer işveren bu programı başarılı şekilde bitirirse 50’den az işçisi bulunan ve az tehlikeli işletmesinde İSG eğitimi verir. Son olarak ‘işveren İSG eğitimi alabilir mi?’ sorusu kapsamında şunu söyleyelim. İşveren özellikle çalışanlarının İSG eğitimi almasından sorumludur. Bunun için bir OSGB birimi ile görüşerek çalışanlarına eğitim hizmeti vermelidir.

Öncelikle İSG uzmanı çalışanlara yapacakları işin ne olduğunu ve risklerini anlatır. Ayrıca işin mesleki bilgi, tecrübe ve gerekli sağlık gözetimlerinin ne olduğunu açıklar. ‘İş sağlığı ve güvenliği eğitimi nasıl alınır?’ sorusu kapsamında şunu belirtelim. İSG uzmanı, İSG ile ilgili tüm temel dersleri çalışanlara anlatır. Uzmanlar yapılması gereken tatbikatları çalışanlara uygulatır. OSGB birimi, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri sonucunda çalışanlara sertifika verir. Ayrıca Eurolife OSGB olarak profesyonel uzmanlarımız İSG kanunu çerçevesinde en etkili eğitimi verir.

İSG kanunu(6331 sayılı kanun) kapsamında işyerinde çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri vermek zorunludur. Ayrıca işe yeni başlayan çalışana bu eğitimin verilmesi gerekir. Bununla birlikte ‘İSG eğitimleri zorunlu mu?’ sorusu kapsamında şunu açıklayalım. İşveren, işletmenin tehlike sınıfına göre belirli periyotlarla çalışanlara bu eğitimleri vermek zorundadır. Eurolife OSGB birimimiz işletmenizdeki çalışanlarınıza belirli periyotlarla eğitimler verir.

Öncelikle uzman, İSG tanımı ve gerekli açıklamaları yapar. Ardından iş kanunu ve yönetmelikler hakkında bilgi verir. Uzman, iş sağlığı ve güvenliği temel prensiplerini açıklar. ‘İş sağlığı ve güvenliği konuları nelerdir?’ sorusu kapsamında işveren, işçi ve devlet görev ve sorumluluklarını anlatır. İşyeri hekimi ve İSG uzmanı mesleki hastalıklar ve iş kazası konusunu çalışanlara detaylıca anlatırlar. İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri kapsamında İSG uzmanı kişisel koruyucu donanımları işçilere ders olarak anlatır.