İş Hukuku

İş ilişkilerinin konu edildiği ve çalışanların haklarını korumaya odaklı mevzuata iş hukuku denilmektedir. Fakat tüm çalışma ilişkileri bu hukuk dalı kapsamında değildir. İşveren ile işçi arasında yapılan iş sözleşmesi bu hukuk dalının kapsama alanındadır. Ücret karşılığı işverene bağlı olarak çalışan işçi ile işveren arasındaki ilişkiler bu hukuk dalında düzenlenmektedir. Ayrıca sendikalar ve devlet arasındaki ilişkiler bu hukuk kapsamındadır.

İş Hukuku Danışmanlığı Neden Gereklidir?

4857 sayılı kanun olan iş hakkındaki hukuk, 2003 senesinde yürürlüğe girmiştir. İşçi ve işveren arasındaki ilişkiyi düzenleyen kanunun işletmenizde uygulanmasını sağlamak için Eurolife OSGB firmamızdan destek alabilirsiniz. İşletmenizde yasal yükümlülükleri yerine getirmek istiyorsanız, profesyonel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Kanun hükümlerinin işyerinizde ne kadar doğru uygulandığını ve eksiklerinizin neler olduğunu tespit etmekteyiz. Ayrıca Eurolife olarak işyeriniz için aldığınız kararların iş hukuku mevzuatına uygun olması konusunda danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Sizlere vereceğimiz eğitim programı ile işyerinde karşılaşabileceğiniz sorunları davaya dönüşmeden çözmeye yardımcı olmaktayız.

Eurolife OSGB olarak bizler, işyerinizdeki problemlere çözüm odaklı yaklaşarak ve doğru bilgiyle fayda sağlamayı amaç edinmekteyiz. Her bir probleminizi kendi içinde çözümü için gereken titizliği göstermekteyiz. Bizler güncel gelişmeleri takip ederek, teknolojik imkânlarla etkin ve hızlı olmayı amaçlayıp hizmet vererek, işyerinizin fark yaratmasına katkı sağlamaktayız.

Tek bir personelinizle yaşayacağınız hak ve alacaklara ilişkin bir dava, diğer personelinizin de bazı şeyleri sorgulamasına neden olacaktır. Diğer işçilerinizde çalışma şartları sorgulayarak iş verimliliğinde düşüşe neden olabilirler. Belki de topluca alacakları için davalar açabilirler. Böyle durumlar işyeriniz için telafisi mümkün olmayan zararlara neden olacaktır. Kısacası işçilerinizin güvencesi işyerinizin güvencesi olduğundan iş hukuku konusunda bizden destek alabilirsiniz.

4857 Sayılı İş Yasası Uygulamalarıyla İlgili Hizmetler

4857 sayılı iş yasası uygulamaları ile yüksek mahkeme kararları kapsamında verilen danışmanlık hizmetimiz aşağıda sırayla açıklanmıştır:

 • İşyerine işe alma ve işten çıkış süreçlerinde danışmanlık desteği sağlamaktayız.
 • İşletmenize uygun şekilde feragatname, ibraname ve fesih bildirim örnekleri düzenlemekteyiz.
 • Geçerli, haklı ve haksız fesihlerin usullerinin gözetimini yapmaktayız.
 • İş güvencesi, işverenin personeli gözetme borcu, işçinin sadakat borcu gibi karşılıklı hak ve yükümlülükler bakımından bilgi verip doğru yönlendirme yapmaktayız.
 • İşyerinde olabilecek iş kazaları ve meslek hastalıkları konusunda işvereni iş hukuku açısından doğru yönlendirmekteyiz. Adli ve kolluk kuvvetlerinin incelenmesinde teknik destek sağlamaktayız. Ayrıca hazırlanan bilirkişi raporlarının hukuki ve teknik açıdan incelemesini yapmaktayız.
 • Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı il müfettişlerinin işyerinizi denetlemesi kapsamında işyerinizi bu teftişe hazırlamaktayız. Denetleme sırasında yanınızda olup denetlemeden sonra sizlere teknik destek vererek işyerinizin yanında yer almaktayız.
 • İdari para cezası itiraz sürecinde sizlere destek olmaktayız. Bu konuda sizlere hukuki ve teknik destek sağlamaktayız.
 • Yasal yazışma şablonlarınızı oluşturmaktayız.
 • İşletmenizdeki yöneticilerin ve personelin yasal hakları ve yükümlülükleri konusunda eğitim almalarını sağlamaktayız.
 • İşyerindeki çalışma şartlarının belirlenmesi ile asgari işçilik, izin hakları ve ücretlendirme yöntemleri gibi konular hakkında işvereni bilgilendirerek bu konularda çalışmalar organize etmekteyiz.
 • İşyerinizdeki organizasyon şeması ve görev tanımının dokümantasyonunu yapmaktayız.
 • İş hukuku ile sosyal güvenlik gibi konularda profesyonel avukatlarımız telefon, mail, faks yoluyla sürekli size destek vermektedir.

Hukuki İnceleme, Kanuni Uygunluk Denetimi Ve Dokümantasyon Hizmetleri

Hukuki inceleme, raporlama ve kanuni uygunluk denetimi alanında verdiğimiz hizmetler aşağıdaki gibidir:

 • İşletmenizin var olan dokümantasyonlarının 4857 sayılı iş kanunu, genel sağlık sigortası kanunu ve 5510 sayılı sosyal sigortalar kanununa göre incelemesini yapmaktayız. Ardından inceleme sonuçlarını ve raporları yönetime sunmaktayız.
 • 4857 sayılı iş kanunu ve bu kanuna göre yapılmış mevzuatın icra edilmesine yönelik yasal uygunluk denetim hizmetleri vermekteyiz.
 • Toplu olarak iş hukuku oluşturan yasalarla ilgili hukuki destek vermekteyiz.
 • Çalışanların özlük dosyalarının incelenmesiyle tespit edilen eksikliklerin raporlanmasını yapmaktayız.

İşletmenizde iş kanununa uygun dokümanları hazır etmekteyiz. İşyerinizin var olan yapısına uygun şekilde şirket içi yönetmelikleri hazır ederek gerekli bilgilendirmeleri yapmaktayız. Firmanızın faaliyet ve kurumsal kültürü ile disiplin yönetmeliği oluşturarak gerekli iyileştirmeler konusunda destek vermekteyiz.

İşyerinizin insan kaynakları yönetim el kitabını oluşturarak gerekli bilgilendirmeleri sağlamaktayız. İş alanındaki hukukun mevzuatına göre düzenlemesi gerekli olan belgeleri standart ve matbu hale getirerek dosyalamaktayız. Eurolife OSGB bu alanda ihtiyaç duyduğunuz hukuki ve teknik desteği vermektedir.

İş Hukukuyla Alakalı Sözlü ve Yazılı Danışmanlık Hizmeti

İşle ilgili hukukun mevzuatına göre olabilecek uyumsuzlukların çözülmesi için aşağıdaki hizmetleri vermekteyiz:

 • İş davalarında önleyici ve tamamlayıcı hizmetlerde çalışmaktayız.
 • İşveren ve çalışanlar arasında meydana gelebilecek hukuki uyuşmazlıkların giderilmesinde destek sunmaktayız.
 • Çalışanların alacakları, işe geri dönüş, iş akdinin haklı ve geçerli fesih durumlarında, iş kazası tespitinde, tazminat gibi konularda hukuki ve teknik destek sağlamaktayız.
 • Somut olaylar kapsamında olan uyuşmazlıkların takibi ile hukuk müşavirlik hizmetleri sunmaktayız.

Eurolife OSGB iş hukuku kapsamında sözleşme hazırlama ve iptaliyle ilgili işlemler hakkında hizmet akdi danışmanlığını aşağıdaki gibi sağlamaktadır:

 • Hizmet ile ilgili sözleşmenin düzenlenmesini yapmaktayız.
 • Hizmet akdinin iptalinin geçersizliği halinde yapılması gereken işlemleri yerine getirmekteyiz.
 • Alt işveren ve tedarikçilerle ilgili hazırlanması gereken sözleşmeleri düzenlemekteyiz.
 • İşletmenizin yapısına ve ihtiyaçlarına uygun iş sözleşmelerini hazırlamaktayız. Bu gibi konularda eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri gerçekleştirmekteyiz.

Eurolife OSGB iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yanında iş konusunda hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu hizmetlerimizde sürekli bu alanda yetkili avukatlar ile çalışmaktayız. İşle ilgili mevzuatlarda sürekli bilgilendirme yapmaktayız. Eğer talep ederseniz; telefon, e-mail yoluyla iş hukuku kapsamında açılan davalarda sözlü ve yazılı olarak görüş bildirerek hizmet vermekteyiz.