Periyodik Kontrol

İşletmelerde iş güvenliğinin vazgeçilmez unsurlarından biri periyodik kontrol incelemeleridir. Bir işletmede kontrol edilmesi gereken makine, teçhizat, yangın söndürme sistemi, havalandırma sistemi, kazan, asansör, kompresör, topraklama gibi yerler vardır. Bunların nasıl ve ne zaman kontrol edileceği ilgili yönetmeliklerde açıklanmıştır. Hazırlanan listeye tik atarak yapılan kontroller pratik ve hızlı şekilde tamamlanmaktadır.

Tüm Birim ve Makinelerin Düzenli Kontrolleri

Bir işyerinde iş güvenliği hizmetleri sunarken sadece yukarıda saydığımız yerler için düzenli kontroller yapılmaz. Bunlara ek olarak alınması gereken önlemlerle ilgili birçok kontrol yapılmalıdır. İşletmede işaretlemeler ve ikazların yapılmasıyla alakalı denetlemeler yapılmalıdır. Bu arada İSG uzmanı, periyodik kontrol açısından alınmayan önlemlerle alakalı raporlaştırma ve bildirme yükümlülüğüne sahiptir.

Bir işyerinde yapılan genel denetlemelerde tüm birimlerin ve makinelerin kontrollerinin yapılıp yapılmadığı araştırılır. Bir işletmede meydana gelen iş kazasında kaza yerindeki tüm birimlerin düzenli kontrol ve bakımlarının yaptırılıp yaptırılmadığı rapor haline getirilmektedir. Özellikle böyle sıkıntılı durumlarda bilirkişilerden destek alınmaktadır. Alanında profesyonel olan bilirkişilerin bakım dosyaları ve kontrol çizelgelerini inceledikleri ve kusur tespiti yaptıkları çalışmalar olmaktadır.

Periyodik Kontrol Süresi Nedir?

İş güvenliğinde düzenli şekilde yapılan kontrol süreleri birime göre değişkenlik göstermektedir. Buna ek olarak işletmenin tehlike sınıfı kontrol sürelerinde etkilidir. İş ekipmanlarının rutin aralıklarla kontrol edilmesi önemlidir. Ekipmanlarda arıza varsa giderilmeli ve fonksiyonelliklerini yitirmiş olanların saf dışı bırakılması gerekmektedir.

Düzenli şekilde yapılan periyodik kontrol çalışmaları, iş güvenliğinin ayrılmaz bir unsuru olduğu unutulmamalıdır. İSG uzmanlarının yapacağı denetimler içinde çalışanların kullandıkları teçhizatla ilgili eğitim alıp almadıkları da bulunmaktadır. İşletmedeki bir çalışan kullandığı ekipmanla ilgili eğitim almamışsa, bu iş sağlığı ve güvenliği açısından büyük bir risktir. Bu durum iş kazalarına davetiye çıkarmaktadır. Bu nedenle İSG uzmanlarının bu konularda denetimlerini sıkı tutmaları önemlidir.

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamındaki tüm işletmeler için iş ekipmanlarının kullanımında sağlık koşulları ve güvenlik şartları yönetmeliği uygulanmalıdır. Böylece düzenli kontroller iş güvenliğinin doğal konusu olmaktadır.

Eurolife OSGB birimi tarafından görevlendirilen İSG uzmanları işletmenizdeki ekipmanların düzenli kontrollerini yapacaktır. Böylece yasal bir denetim profesyonel İSG uzmanlarımız tarafından gerçekleştirilecektir. Bunun yanında işveren olarak sizlerin düzenli kontrollerin yaptırılması konusunda yükümlülüğünüz bulunmaktadır. Bu açıdan görevlendirilen İSG uzmanlarının önerdiği tedbirleri almakta duyarlı olmanız çok önemlidir.

Periyodik Kontrol Hizmetinde İSG Uzmanının Sorumlulukları

Tüm İSG uzmanları İSG periyodik kontrol listesi kullanmalıdır. Uzman, sağlık ve teknik yönden inceleme yaparak, bunu risk analizinde belirtmelidir. Bunun yanında potansiyel tehlikeler arasında bazı ekipman ve araçların kullanımının bilinmemesi nedeniyle oluşan riskler mutlaka değerlendirilmeye alınmalıdır.

İSG uzmanının teknik olarak tutacağı raporda hangi makine ve ekipmanların düzenli kontrol edileceğine yer verilmektedir. Burada unutulmaması gereken husus, İSG uzmanının görevi, her makineyi ve ekipmanı teknik yönden kontrol etmek değildir. İSG uzmanının görevi teknik kontrollerin yapılmasını sağlamak ve bu kontrollerin yapılıp yapılmadığını düzenli şekilde kontrol etmektir. Çünkü bir makinenin teknik kontrollerini ancak o teçhizatın uzmanı yapabilir.

İşletmenin tehlike sınıfına ve kontrol yönetmeliğine bağlı olarak, periyodik kontrol işveren tarafından sağlanmalıdır. İşletmedeki tüm makine, teçhizat ve ekipmanların denetlenme aralıkları dâhil kontrollerinin yapılması ve sürecin yürütülmesi işverenin yükümlülüğü altındadır. Bu yükümlülüğün yerine getirilip getirilmediğini raporlaştırmak ise İSG uzmanının görevidir.

Teknik Olarak Periyodik Kontrolleri Kimler Yapar?

İşletmede iyi bir sonuca ulaşmak istiyorsanız, makine ve teçhizatlarınızın tüm kontrollerinin yapılması önemlidir. Ayrıca bu teknik kontrollerin doğru şekilde yapılması gerekmektedir. Makine ve teçhizat birimlerinin teknik kontrollerini alanında uzman kişiler yapmalıdır. Makineli hizmetlerin gerçekleşmesi için mühendis veya makine teknikerinin bu kontrolleri yapması sağlanmalıdır.

İşletmedeki rutin teknik kontrollerin gerçekleşmesi gerekmektedir. Basınçlı veya kazanlı makineli üretim sürecinde periyodik kontrol çalışmasını yapacak kişinin mühendis olması önemlidir. Bunun yanında bu tür makineleri teknik açıdan çok iyi bilen yetkin kişilerde bu hizmeti yerine getirebilir.

Yönetmeliklerde bu tür uzmanların ne tür özelliklere sahip olması gerektiği beyan edilmiştir. Ayrıca teknik uzmanların tüm kontrol sürecinde nelere özen göstermeleri gerektiği net biçimde açıklanmıştır. İşletmenin daha güvenli bir yer olabilmesi için işverenin makine ve teçhizatlarının teknik kontrollerini ehil kişilere yaptırması çok önemlidir.

Periyodik Kontrol Hizmetinin Önemi Nedir?

Bir işletmenin iş güvenliği faaliyetlerinde düzenli kontrollerin yapılması son derece önemlidir. Çünkü makineleri kullanan kişinin gerekli olan kişisel koruyucu donanımları giymesi gerekmektedir. Ayrıca işletme içindeki makineleri kullanan kişilerin gerekli sertifikalara sahip olması denetlenmelidir.

İş sağlığı ve güvenliği kapsamında yapılan risk analizlerine göre çalışanların tedbir alması gerekmektedir. Bu yönden çalışanların sorumlulukları bulunmaktadır. İşverenin tüm tedbir ve imkânları sağlamasına rağmen çalışan tedbirli davranmazsa bundan sorumludur. İhmali yüzünden iş kazası geçiren çalışan bu konuda sorumlu tutulacaktır.

Makinelerin düzenli şekilde denetlenmesi ile çalışanların sağlığı ve iş yerinin güvenliği korunur. Aynı zamanda yangın söndürme sistemlerinin ilgili yangın şirketi tarafından düzenli kontrollerinin yapılması çok önemlidir. İşletmedeki yangın sisteminin aktif halde olup olmadığı kontrollerle belli olacaktır. Ayrıca olası bir yangında sistemin müdahaleye elverişli olup olmadığı önceden yapılan denetlemelerle anlaşılır.

İşletmeniz varsa, yönetmeliğe uygun olarak düzenli kontroller yaptırmanız ve gerekli önlemleri almanız önemlidir. İSG uzmanı iş güvenliği kapsamı içinde her türlü makinenin düzenli kontrol edilip edilmediğini denetleyecektir. Periyodik kontrol sayesinde özelliğini kaybetmiş, performansını yitirmiş, arızalı durumdaki makinelerin kullanımı durdurulup, gerekli önlemler alınacaktır.