TMGD Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı

Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı anlamına gelen TMGD, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında önemli bir yere sahiptir. Tehlikeli malların karayolu ile uluslararası taşımacılığıyla alakalı olan Avrupa Anlaşması (ADR) temeline dayanmaktadır. ADR anlaşması, Avrupa’da 1968 yılında uygulamaya girmiştir. Türkiye, 30.10.2009 tarihli 15454 sayılı resmi gazetede tehlikeli maddelerin karayolu ile taşınması hakkında ADR hükümlerine taraf olmuştur. Bu süreç 22.03.2010 tarihinde BM üyeliğimizi resmen kabul etmesiyle tamamlanmıştır. Ayrıca OSGB birimleri, tehlikeli madde güvenlik danışmanlığını, bu hizmeti almak zorunda olan işletmelere vermektedirler.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Kimdir?

ADR/RID sözleşmesinde belirtilen kuruluşlar, tehlikeli maddelerin karayoluyla gönderilmesi, maddelerin paketlenmesi, yüklenmesi, doldurulması, boşaltılması işlemlerinde dikkatli olmalıdır. İşletmeler bu işlemleri yaparken insanların mülklerini ve çevreyi korumak adına riskleri en aza indirgemelidir. Bunun için bu tür işletmeler, TMGD kapsamında bir ya da daha fazla güvenlik danışmanı ile çalışmalıdır.

ADR sözleşmesi ve yönetmelikle yapılan düzenlemelerde tehlikeli maddelerin taşınmasında yükümlü taraflar şunlardır: Gönderen şirket ile paketleme yapan, yükleyen, dolduran, boşaltan işletmeler başta sayılabilir. Ayrıca taşımacılar, sürücü ve araçta bulunan diğer görevliler, alıcı şirket, konteyner/tank taşınabilir tank işletmecisi yükümlüler arasında sayılmaktadır.

Peki, hangi işletmeler tehlikeli madde danışmanı (uzmanı) çalıştırmak zorundadır? Tehlikeli madde taşımacılığı yapan lojistik şirketler, akaryakıt istasyonları, asit fabrikaları, demir çelik fabrikaları, boya fabrikaları danışman çalıştırmak zorundadır. Ayrıca havai fişek, parfüm, plastik, kolonya, silikon, kauçuk, yapı kimyasal malzemeleri gibi birçok üretim yerleri TMGD kapsamında danışman bulundurmalıdır.

İşletme İçerisinde Verilen Danışmanlık Hizmeti Nedir?

Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı, ADR/RID’ da ifade edilen ve bakanlık tarafından yetkilendirilen firmalardır. Bu firmalarda tehlikeli madde güvenlik danışmanı sertifikasına sahip uzmanlar bulunmaktadır.

Eurolife OSGB bünyesinde bulunan danışmanlar, işletme sahibinin sorumluluğu altında, söz konusu işletmenin faaliyet limitleri kapsamında mallarla ilgili doğru aksiyon almaktadırlar. Böylece güvenlik danışmanlarımız yönetmelikteki kurallara göre en güvenli yolla tehlikeli maddelerin taşınma işlemlerine yardımcı olmaktadırlar.

Bir işyeri içerisindeki faaliyetler için tehlikeli madde güvenlik danışmanının görevleri aşağıdaki gibidir:

 • Tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili kurallara uyulup uyulmadığını takip ederler.
 • TMGD kapsamında danışmanlar, tehlikeli maddelerin nakilleri konusunda işletmeye öneriler sunarlar.
 • Danışmanlar tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili işletme faaliyetleri konusunda yıllık rapor hazırlarlar. Ayrıca danışmanlar yerel bir kamu kurumuna da yıllık rapor hazırlayabilirler. Bu alandaki yıllık raporlar 5 yıl süreyle saklanmaktadır. Bu raporlar, talep edilirse gerekli makamlara verilir.

TMGD Faaliyet ve Denetimleri Nelerdir?

Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı işletmelerle ilgili aşağıdaki faaliyetlerin ve yöntemlerin kontrolünü içermektedir:

 • Taşınan tehlikeli maddelerin tanımlanmasını içeren prosedürlerin uygun şekilde hazırlanması sağlanır.
 • İşletmenin taşınan tehlikeli maddelerle ilgili özel şartları dikkate alarak nakil araçları satın almasına rehberlik edilir.
 • TMGD kapsamında, tehlikeli maddelerin doldurma, yükleme, taşıma, paketleme ve boşaltma gibi işlemlerin kontrollü şekilde yapılması sağlanır.
 • Bu alanda mevzuatta değişiklik olduğu durumlarda geçerli olmak üzere çalışanlara eğitimler verilir. İşletme çalışanlarının eğitim kayıtları saklanır.
 • Tehlikeli maddelerin doldurulması, yüklenmesi, taşınması, paketlenmesi, boşaltılması sırasında bir kaza veya güvenliği olumsuz etkileyecek bir olay meydana gelebilir. Bu durumda acil durum prosedürü uygulanır.
 • Tehlikeli maddelerin doldurulması, yüklenmesi, taşınması, paketlenmesi, boşaltılması sırasında ciddi ihlaller ve ciddi kazalar meydana gelebilir. Bu durumda güvenlik danışmanı gerekli araştırmayı yapıp gerektiğinde rapor hazırlamaktadır.
 • Tehlikeli maddelerin taşınması ve diğer işlemleriyle ilgili ciddi ihlallerin, kazaların ve olayların yaşanmaması için TMGD firması gerekli önlemleri uygulatmalıdır.
 • Eğer işletme alt yükleyiciler ya da 3. taraf seçimi yaparsa, bu kişilerin tehlikeli madde taşımacılığıyla ilgili faaliyetleri incelenir. Bu kişilerin tehlikeli madde taşınmasıyla ilgili kanuni kurallara ve özel gereksinimlere ne ölçüde dikkat ettiği mercek altına alınmaktadır.
 • Tehlikeli maddelerin doldurulması, yüklenmesi, taşınması, paketlenmesi, boşaltılmasında yer alan çalışanların talimatlar ve operasyonel kurallara ne kadar vakıf oldukları araştırılır. Çalışanların görevleri konusunda ne kadar detaylı bilgiye sahip oldukları bilinmelidir.
 • Tehlikeli maddelerin doldurulması, yüklenmesi, taşınması, paketlenmesi, boşaltılmasıyla ilgili faaliyetlerde bulunan risklere karşı hazırlıklı olmak için tedbirler alınmaktadır.
 • TMGD firması, tehlikeli maddelerin nakilleri sırasında bulunması gereken evrakların ve güvenlik donanımlarının araçta yer almasını sağlanmaktadır. Bunun için doğrulama prosedürleri icra edilerek bu evrak ve donanımların yönetmeliklere uygunluğu kontrol edilmektedir.
 • Tehlikeli maddelerin doldurulması, yüklenmesi, taşınması, paketlenmesi, boşaltılmasını düzenleyen şartların uygunluğunun yerine getirilmesi için prosedürlerin uygulanması sağlanır.
 • İşletmelerin ADR/RID sözleşmesindeki 10.3.2’nci maddesinde belirtilen işletme için emniyet planının bulundurulması danışmanlık firması tarafından temin edilir.

Profesyonel TMGD Hizmeti Nasıl Alınır?

İşletmelerin tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı alabilmesi için tehlikeli madde faaliyet belgesi almaları gerekmektedir. Bu faaliyet belgesi, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığındaki Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Genel Müdürlüğünden(TMKT) verilmektedir. İnternet üzerinden TMKT biriminin web sitesine girilerek gerekli bilgiler temin edilebilir.

Tehlikeli madde faaliyet belgesi alan işletmeler, faaliyetlerine göre aldıkları belge doğrultusunda TMGD hizmeti almak zorundadırlar. İşletmelerin danışmanlık hizmeti alırken dikkat etmeleri gereken ilk husus, kendi çalışma konularına göre mevzuat araştırması yapmalarıdır. Böylece işletme ADR sözleşmesindeki şartlar ve resmi yönetmeliklere göre adaptasyon sağlayacaktır.

Tehlikeli madde faaliyetlerinde işletmelerin güvenli şekilde işlerini yapabilmeleri için tek mevzuat ADR zorunlulukları değildir. Bunun yanında çevre, atıklar, iş güvenliği, üretimle ilgili kanun ve yönetmelikler bu alanı bağlayan zorunluluklar içermektedir. Hatta Türk Ceza Kanunu, ADR sözleşmesiyle doğrudan ilişkili hükümler içermektedir.

Eurolife OSGB olarak tehlikeli madde güvenliği danışmanlığı kapsamındaki uzman kadromuz sizlere profesyonel destek sağlayacaktır. Tehlikeli madde taşımacılığı ve diğer işlemlerinin yasal zorunluluklara göre yapılması konusunda kaliteli TMGD hizmet almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.