Yangın Eğitimi ve Tatbikatı

Yangın durumlarında kişilerin nasıl davranması gerektiği, yapmaları gerekenler ve tahliye konusu yangın eğitim ve tatbikatı ile öğrenilir. İş sağlığı ve güvenliği kapsamında tüm işletmelerde yangınla mücadele ekibinin olması zorunludur. Az tehlikeli sınıflı işletmelerde 50 kişiye 1 kişi yangınla mücadele ekibinde görevli olmalıdır. Tehlikeli sınıftaki işletmelerde 40 kişiye 1 kişi ekipte olmalıdır. Çok tehlikeli sınıftaki işletmelerde 30 kişiye 1 kişi ekipte yer almalıdır.

Yangın Eğitiminin Kapsamı Nedir?

Eurolife OSGM olarak yangın eğitimimiz aşağıdaki bilgi ve faaliyetleri kapsamaktadır:

 • Bu eğitim ile işletmede çalışanlarda yangın konusunda farkındalık olacaktır.
 • Çalışanlar yangın yerinde önleyici tedbirlerin nasıl alınacağını öğrenirler.
 • Çalışanlar eğitimle birlikte yangın yerindeki tehlikelerin farkına varırlar.
 • Yangın eğitim ve tatbikatı sırasında yangın söndürme cihazlarının kullanımı gösterilir.
 • Çalışanlara yangınların sınıflandırılması ile ilgili bilgi verilir.
 • Eğitimde uzmanlar yangın sırasındaki insan davranışlarını anlatırlar.
 • Eğitimciler olası yangın durumunda acil durum planı uygulaması gösterir.
 • Eğitimde çalışanlar yangın ve yangınla ilgili terimleri öğrenirler.
 • Yangın esnasında acil durum ekipleri ve onlarla nasıl koordine olunacağı anlatılır.
 • Yangın söndürücü maddeler öğretilir. Bu maddelerin özellikleri belirtilir.

Eğitim Sonrası Kazanımlar

Yangın konusunda alınan eğitim çalışanlarda farkındalık oluşturmaktadır. Böylece olası yangın sırasında çalışanlar daha sistemli ve bilinçli davranacaklardır. Ayrıca çalışanlar bu eğitim sayesinde kendilerini ve çevrelerindeki arkadaşlarını tehlikeye atmadan olaya müdahale ederler. Sizlere vereceğimiz yangın eğitim ve tatbikatı ile elde edeceğiniz kazanımlar aşağıdaki gibidir:

 • Çalışanlar söndürme maddelerini öğrenirler. Ayrıca bu maddelerin nerede olacakları derslerde anlatılır.
 • Eğitimle birlikte yangın türlerini öğrendikleri için hangi söndürücüyü kullanmaları gerektiğini bilirler.
 • Çalışanlar yangın vakalarına karşı bir farkındalık kazanırlar.
 • Olası bir yangında işletmede belirlenen toplanma yerinin neresi olduğunu öğrenirler. Ayrıca bu toplanma alanında nasıl davranacaklarını eğitim sayesinde bilirler.
 • Çalışanlar yangın tehlikesi karşısında kullanmaları gereken kaçış yollarını öğrenirler.
 • Ayrıca çalışanlar yangın esnasında nasıl yardım çağıracaklarını bilirler.
 • Yangın eğitim ve tatbikatı eğitimlerinde çalışanlara işletmeyi terk ederken nasıl davranacakları anlatılır. Ayrıca yardıma ihtiyacı olanlara nasıl müdahale edileceği açıklanır.
 • İşletmede yangın büyümemesi için anahtar ve şalteri kapatmak gerektiği çalışanlara gösterilir.
 • Ayrıca tahmin edilebileceği gibi başlangıç aşamasındaki bir yangına doğru müdahale edilirse hemen söndürülebilir.

Yangın Eğitiminin Dayanağı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) 09.12.2033 tarih ve 25311 sayısı resmî gazetede yayımlanan İSG yönetmeliğinin 8. maddesinde yangınla mücadele ve tahliye işleri için açıklama yapmıştır. Buna göre işletmenin tehlike sınıfı ve büyüklüğü dikkate alınarak, eğitimli, donanımlı yeterli sayıda kişi görevlendirmesi yapılmalıdır.

Ayrıca yangın riskinin olduğu işletmelerde yangın eğitim ve tatbikatı kritik bir önem taşımaktadır. Yangın gibi acil durumlarda çalışanlar için her saniye büyük öneme sahiptir. Bu sebeple bu gibi acil anlarda nasıl davranmak gerektiği önceden bilinmelidir. Ayrıca hangi yollardan nereye gidilmesi gerektiğine karar vermek çalışanların daha hızlı hareket etmesini sağlayacaktır. Bilerek hareket etmek yangın anında kargaşayı önleyecektir.

Binaların yangından korunmasıyla alakalı yönetmelikte işyerlerinde yangın tatbikatının yılda bir defa yapılması beyan edilmiştir. Ayrıca yönetmelikte yangın güvenlik ekiplerinin oluşturulması söylenmektedir. Yangın eğitimi almış çalışanlar yangın sırasında işletmenin tahliyesi ve yangının büyümesini önlemede büyük rol oynarlar.

İşletme büyüklüğü, personel sayısı ve risk durumuna göre yangın eğitim ve tatbikatı almış kişilere ihtiyaç duyacaktır. Bu eğitimli kişiler yangın anında insan sağlığı ve maddi zararın en az seviyeye inmesi için çalışmalar yapmaktadır. İşletmedeki acil durum koordinatörünün doğru yönlendirme yapması önemlidir. Böylece hem bina tahliyesi kolaylaşır hem de itfaiye ve ilk yardım ekibi işletmeye en hızlı şekilde ulaşır. Eğitimde acil durum anlarında çalışanların ne gibi tehlikeler ile karşı karşıya kalacağı ve nelerden kaçınmaları gerektiği anlatılır.

Yangın Tatbikatı Ne Sıklıkla Yapılmalıdır?

İşletmelerde acil durumlar hakkında yönetmeliğe göre hazırlanan acil durum planının uygulama aşamalarının düzenli olarak izlenmesi gerekmektedir. Bu planın uygulanabilirliğinden emin olmak için işletmede yılda en az 1 defa tatbikat yapılmalıdır. Ayrıca bu tatbikatlar denetlenerek ve gözden geçirilerek gerekli önleyici ve düzenleyici tedbirler alınmalıdır.

Eurolife OSGB olarak, işletme profilinizi inceleyip, kanun ve yönetmeliklere göre sorumluluklarınızı değerlendirmekteyiz. Bizler bu hizmetimizle işletmenize en küçük detaya kadar hizmet ve süreci rapor etmekteyiz.

Eğitimlerimize İSG uzmanımız girerek teorik bilgilerle birlikte yasa ve yönetmeliklerle alakalı bilgi vermektedir. Bizleri yangın eğitim ve tatbikatı hizmetimizi işletmenizdeki beyaz ve mavi yakalı tüm çalışanlara sunmaktayız.

İşletmelerin tehlike sınıfını göz önünde bulundurduğumuzda yangın eğitimi ve tatbikatı zorunluluğunu daha iyi anlarız. Bu eğitim için OSGB birimlerinden destek almanız gerekir. Eurolife OSGB olarak işletmelerin tehlike sınıfına göre bu eğitimi verdiğimizi söyleyelim. Peki, tehlike sınıfına göre işletmelerde kaç kişinin yangınla ilgili eğitimi alması gerekir? Az tehlikeli işletmelerde her 50 işçi için 1 kişinin bu eğitimi alması zorunludur. Çok tehlikeli işletmelerde 30 işçi için 1 kişinin bu eğitimi alması gerekir. Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde 40 işçi için 1 kişinin bu eğitimi alması zorunludur.

İSG kanunu ve yapıların yangından korunmasıyla ilgili yönetmelik kapsamında yangın eğitimlerinin düzenli şekilde yenilenmesi gerekir. Eğer bir çalışan herhangi bir sebepten işinden 6 ay uzaklaşmışsa eğitimini yenilemesi zorunludur.

İSG kanununa göre işyerinin büyüklüğüne bakılmaksızın; bir işletmede yangınla mücadele için şu zorunluluk vardır. Yangın gibi bir afet için gerekli eğitimi almış ve uygun donanıma sahip kişilerin görevlendirilmesi zorunludur. İşveren yangın ihtimaline karşı ekipmanları sağlamalıdır. Kısacası ‘Yangın eğitimini kimler almalı?’ sorusu kapsamında şunu söyleyelim. İşveren, iş yerinin tehlike sınıfına göre uygun olan işçilere bu eğitimi vermek zorundadır. Yangınla alakalı eğitimimiz için birimimize başvurabilirsiniz.

Bu sertifikayı alanlar çalıştıkları işyerlerinde yangın hakkında temel bilgileri verecek konuma gelirler. Yangın sertifikası sayesinde yangın sırasında müdahale planı uygularlar. Ayrıca yangın önleme, söndürme ve kurtarma yöntemlerini işçilere öğretirler.

Çalışanların alacakları eğitim teorik olarak 4 saattir. Ayrıca yangın eğitimi kapsamında bir saat tatbikat yapılmalıdır. Bu eğitim her yıl yenilenmelidir. Bunun yanında eğitim alan çalışanlar eğitim sonunda yapılan sınavdan başarılı olmalıdır. Böylece başarılı olan kişiler eğitimle alakalı katılım belgesini hak eder.

İşletmeniz için gerekli eğitim türüne göre eğitimcide yetkinlik aramanız gerekir. Bu nedenle ‘Yangın güvenliği eğitimini kim verir?’ sorusunu şu şekilde cevaplayalım. Bu eğitimin teorik kısmını İSG uzmanı verir. Eurolife OSGB birimimizde yangın güvenliği eğitimi verecek profesyonel İSG uzmanları vardır.

Eurolife OSGB olarak İSG eğitimlerimiz kapsamında yangın eğitimi konusunu çok önemsiyoruz. Peki, yangın eğitiminin amacı nedir? İşletmelerdeki çalışanların güvenliği başta olmak üzere milyonlarca liralık yatırımlar yangın riski nedeniyle tehlikededir. Bu riski önlemek için otomatik yangın söndürme sistemleri tek başına yeterli olmaz. Buna ek olarak çalışanların yangın konusunda eğitilmesi önemlidir.

İşletmenizde tatbikat yapmadan önce planlamanızı mükemmel şekilde yapmalısınız. Böylece yaptığınız tatbikatlar istediğiniz şekilde tamamlanır. Yangın tatbikatı sırasında en önemli husus sakin olmaktır. İlk önce yangın alarmını duyacaksınız. Panik yapmadan sessiz şekilde bulunduğunuz ortamı terk edin. Gerekirse sıraya girip koşmamalısınız. Ayrıca bulunduğunuz odadan en son siz ayrıldıysanız kapıyı kapatın. İşletmede toplanma yerine gidin.

Peki, yangın tatbikatı ne sıklıkla yapılır? İSG uzmanları rehberliğinde her işletmenin acil durum planı olmalıdır. Bu plan kapsamında tatbikat düzenli şekilde takip edilmelidir. Ayrıca bu tatbikatın uygulanabilir olduğundan emin olmak için yılda en az bir defa yapmalısınız. İşletmede yapılan tatbikat, sorumlular tarafından denetlenip gözlemlenir. Böylece yangın eğitimi kapsamında gerekli önleyici ve düzeltici tedbirler alınır.

İşletmede yaptığınız yangın tatbikatını en az 48 saat içinde değerlendirmelisiniz. Ayrıca bu değerlendirmeyi yangın tatbikatında görev alan yetkililer yapmalıdır. Yangın tatbikatı raporu yönetim, yardımcı ekip değerlendirmesini de kapsamalıdır. Eurolife OSGB olarak İSG uzmanlarımız yangın için yaptığınız tatbikatın raporunu en doğru şekilde hazırlar.