Mobil Sağlık

İşletmelerde çalışanların sağlık taramalarının düzenli yapılmasını sağlayan ve üretimi engellemeyen mobil sağlık pratik bir hizmettir. Böylece işveren bu hizmet ile çalışanlarına izin vermeye gerek duymadan çoğu taramayı yaptırmaktadır. Bu tarama sırasında alınan numuneler ve veriler analize gönderilip sonuçlar rapor edilmektedir. Bu sonuçlar hem işyeri ile paylaşılmakta hem de iş yeri hekiminin dosyasında yer almaktadır.

Mobil Sağlık Hizmeti Ne Demektir?

İş güvenliği ve iş yeri hekimliği açısından önemli olan sağlık hizmetlerinin mobil şekilde yapılması ne demektir? Bu konuda işverenin ve iş hekiminin sorumlulukları nelerdir? Bu tür soruların cevabını her işveren, iş yeri hekimi, İSG uzmanı ve çalışan bilmelidir.

İşletmelerde çalışmalarına devam eden personelin, gezici bir araç ile periyodik muayenelerinin yapılması ve tahlillerinin alınması konforlu bir hizmettir. Böylece işletmenin ayağına götürülen sağlık hizmeti mobil sağlık olarak ifade edilmektedir.

Bu sağlık hizmetleri ile kanunlarda ifade edilen sağlık muayeneleri ve gerekli testler yapılmaktadır. Bu sağlık taramasını yapan doktor ve diğer sağlık görevlileri iş yeri hekimliği bünyesinde görevlendirilen kişilerdir. Bu şekilde işletmelere gidip sağlık taraması yapmak belirli eğitimle mümkün olmaktadır.

Gezici bir araç ile yapılan sağlık taramasında fizyolojik testler ve laboratuvar testlerinden mümkün olanlar yapılmaktadır. Daha detaylı inceleme gerektiren testler ise sağlık kuruluşlarında yapılmaktadır. Çıkan sonuçlar işyeri ile paylaşılmaktadır.

İşletmeniz varsa iş sağlığı açısından en önemli hususlardan birinin çalışanlarınızın sağlığı olduğunu bilirsiniz. Mobil sağlık taraması sonucunda sağlık durumunda risk görülen çalışanlarınız hızlı bir şekilde tedavi altına alınır. Ayrıca bu çalışanlarınız sizin tarafınızdan izinli sayılır.

Eurolife OSGB mobil araçla sağlık hizmeti sunmak konusunda sizlere danışmanlık vermektedir. Bu tür sağlık taraması yapan yerlerin hemogram, tam idrar tahlili ve aşılar konusunda yetkin olması çok önemlidir. Verilen sağlık hizmetlerinin kaliteli ve profesyonel olması için iş yeri hekiminiz gerekli kontrolleri yapmalıdır. Sağlık taraması yapılırken sürenin test ve tahliller için dezavantaj oluşturmamasına dikkat etmeniz gerekmektedir.

Mobil Sağlık Hizmetleri Ne Sıklıkla Alınmalıdır?

İşletmelerdeki çalışanların sağlık muayenelerinin ne sıklıkta yapılması gerektiği işyerinin tehlike sınıfına göre değişiklik gösterecektir. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununda gezici araçlarla sağlık hizmeti almanın sıklığı açıklanmıştır. Buna göre mobil sağlık hizmeti aşağıdaki periyotlarla alınmalıdır:

  • Çok tehlikeli sınıflarda yer alan işletmelerdeki sağlık taraması yılda 1 kere yapılmalıdır.
  • Tehlikeli sınıflardaki işletmelerdeki sağlık taramaları her 3 yılda bir gerçekleşmelidir.
  • Az tehlikeli sınıflardaki işletmelerde sağlık taramaları her 5 yılda bir tekrarlanmalıdır.

Aslında sağlık taramaları için gezici sağlık hizmetleri başvurusu yapmak zorunluluk değildir. Fakat muayeneler için işletme çalışanlarının farklı kurumlara gitmesi, sıra beklemesi ve sonuçların çıkmasını beklemesi zaman kaybına neden olmaktadır. Böylece işletme işgücü kaybına uğramaktadır. Bunun için işverenler gezici sağlık araçlarıyla yapılan muayeneleri tercih etmektedir.

Mobil Sağlık İle Verilen Hizmetler Nelerdir?

İl Sağlık Müdürlükleri tarafından yetkilendirilmiş olan OSGB birimleri tarafından gezici sağlık muayenesi hizmeti verilmektedir. Eurolife OSGB firması olarak bizler, mobil sağlık araçlarının tam donanımlı olmasını sağlamaktayız. Böylece işletmelerde çalışanların sağlık muayene süreçlerinin eksiksiz şekilde yapılmasını için gerekli tüm önlemleri almaktayız.

İşletmenizdeki çalışanların sağlık kuruluşlarına gitmesine yönelik ihtiyacını ortadan kaldıran gezici sağlık hizmetleri kapsamında yapılan taramalar kapsamında: Akciğer grafisi, işitme testi, aşı uygulamaları, laboratuvar testleri, göz taraması ve portör muayene yapılmaktadır.

Gezici sağlık hizmetleri kapsamında yürütülecek hizmetlere ilişkin esaslardan kısaca bahsedelim. OSGB ve işyeri sağlık ve güvenlik birimleri tarafından sunulan gezici sağlık hizmetleri sağlık araçlarında verilebilir. Fakat tüm hizmetlerin tek bir araçta sunulması mümkün değildir. Bunun için verilecek hizmetlerin bakanlık tarafından koşullara bağlanması sağlanmıştır. Bu koşullar aşağıda maddeler halinde açıklanmıştır:

  • Derinlik algısı, yakın ve uzak görme ölçümü, renk körlüğü testi, phoria testleri bu sağlık araçlarında yapılabilir.
  • Bu araçlarda EKG değerlendirilmesi yapılabilir.
  • Ayrıca her OSGB kendine ait sağlık muayene aracını kullanmalıdır.
  • Röntgen çekilen araçta sadece röntgen hizmeti verilmelidir.

Gezici Sağlık Hizmetlerinin Avantajları Nelerdir?

6331 sayılı iş kanunu, işverenlerin yasal yükümlülüklerini artırmıştır. Bu kanun kapsamında, belli bir ücret karşılığında bir işletmede çalışan kişilerin, sağlığının korunması önemli bir duruma getirilmiştir. Çalışanların iş ve meslek hastalıklarından korunması için yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerin yapılmaması işverene sıkıntılar yaratabilir. Bu durumda işveren ciddi yaptırımlarla karşılaşabilir.

Bir işletmedeki çalışanların sağlık taramalarının periyodik olarak yapılması zorunluluğu gezici sağlık hizmetleri ile ciddi şekilde kolaylaştırılmıştır. Eurolife OSGB olarak bizlerden ruhsatlı ve gerekli donanımlara sahip gezici sağlık hizmeti alabilirsiniz. Gezici sağlık hizmeti maliyet uygunluğu ile sizleri memnun edecektir. Ayrıca iş verimliliğiniz en az düzeyde düşecektir. İşletmenizdeki iş akışında herhangi bir aksama yaşanmayacaktır. Mobil sağlık hizmetimiz ile işletme içerisinde çalışanlarınızın muayene edilmesi gibi artılar, hizmetimizin önemini artırmaktadır.