Eurolife

.OSGB Hizmetleri

OSGB hizmetlerimizi alanında uzman ekibimiz ile sunarken hem işveren hem de işçi sağlık ve haklarını göz önünde tutuyoruz.

Eurolife

.Eğitimler

İş yerlerinin işçilerine vermekle yükümlü olduğu çeşitli eğitimler için kapsamlı bir eğitim hizmeti sunuyoruz.

Eurolife

.Danışmanlık

İş yerlerinde her türlü ihtimalin değerlendirilmesi, belgelendirmelerin düzenlenmesi ve alınacak önlemlerin belirlenmesi için profesyonel danışmanlık hizmeti veriyoruz.

OSGB Hizmetleri

OSGB hizmetlerimizi alanında uzman ekibimiz ile sunarken hem işveren hem de işçi sağlık ve haklarını göz önünde tutuyoruz.

http://OSGB%20Hizmetleri

Eğitimler

İş yerlerinin işçilerine vermekle yükümlü olduğu çeşitli eğitimler için kapsamlı bir eğitim hizmeti sunuyoruz.

http://Eğitimler

Danışmanlık

İş yerlerinde her türlü ihtimalin değerlendirilmesi, belgelendirmelerin düzenlenmesi ve alınacak önlemlerin belirlenmesi için profesyonel danışmanlık hizmeti veriyoruz.

http://Danışmanlık
01

OSGB Hizmetleri

OSGB hizmetlerimizi alanında uzman ekibimiz ile sunarken hem işveren hem de işçi sağlık ve haklarını göz önünde tutuyoruz.

İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı

İş yerinde sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşturmak için iş güvenliği uzmanı tarafından hizmet almak gerekmektedir.

İş Yeri Hekimliği

İş Yeri Hekimliği

İşletmelerde personelin sağlık taramasının yapılması ve sağlık hizmetlerinin yürütülmesi iş yeri hekimliği görevi kapsamına girmektedir.

Diğer Sağlık Personeli

Diğer Sağlık Personeli

Hemşire, acil tıp teknisyeni, sağlık memuru ve çevre sağlığı teknisyeni olan kişiler, gerekli sertifikaya sahip olursa, diğer sağlık personeli olabilir.

Risk Analizi OSGB

Risk Analizi

İş güvenliği ve sağlığı mevzuatı, her işletmenin çalışanlarının sağlığı ve güvenliğiyle ilgili uygunsuzlukları risk analizi yaparak öngörmesini ve tanımlamasını ister.

Acil Eylem Planı OSGB

Acil Eylem Planı

İşletme için afetlerde oluşacak acil durumlarına karşı OSGB biriminin aldığı önlemlere acil eylem planı denilmektedir.

İşe Giriş Sağlık Raporu OSGB

İşe Giriş Sağlık Raporu

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu gereğince işe giriş yapacak kişilerin, işe giriş sağlık raporu alması zorunludur.

02

Hakkımızda

İşletmelere, iş sağlığı ve güvenliği hizmeti vermek amacıyla Eurolife Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Ticaret A.Ş. olarak faaliyet göstermekteyiz.

 • 0 + Mutlu Müşteri
 • 0 + Eğitim
 • 0 % Başarı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) tarafından yetkilendirilmiş profesyonel bir firmayız. 6331 sayılı iş sağlığı ve iş güvenliği kanunu kapsamında işletmelere gerekli desteği ve eğitimleri vermekteyiz. Yaptığımız işin ne kadar kritik olduğunun farkında olarak, iş güvenliği kültürünün ülkemizde oluşmasına katkıda bulunmaktayız.

03

Eğitimler

İş yerlerinin işçilerine vermekle yükümlü olduğu çeşitli eğitimler için kapsamlı bir eğitim hizmeti sunuyoruz.

01

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

isg

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

Çalışanların sağlık ve güvenlik eğitimleri hakkındaki yönetmelikte, işverenlerin çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verdirmek zorunda olduğu beyan edilmektedir.

02

Yüksekte Çalışma Eğitimi

yüksek

Yüksekte Çalışma Eğitimi

İşi gereği yüksekte çalışması gereken inşaat, depoculuk gibi işlerde faaliyet gösterenlere yüksekte çalışma eğitimi verilmelidir.

03

Hijyen Eğitimi

hijyen

Hijyen Eğitimi

Başta gıda üretimi veya satışının yapıldığı yerler olmak üzere pek çok iş yeri için hijyen eğitimi zorunludur.

04

İlk Yardım Eğitimi

ilkyardım

İlk Yardım Eğitimi

İş sağlığı ve güvenliği alanında en önemli hususlardan biri ilk yardım eğitimi konusudur.

05

Yangın Eğitim ve Tatbikatı

yangın

Yangın Eğitim ve Tatbikatı

Yangın durumlarında kişilerin nasıl davranması gerektiği, yapmaları gerekenler ve tahliye konusu yangın eğitim ve tatbikatı ile öğrenilir.

06

Deprem Eğitim ve Tatbikatı

deprem

Deprem Eğitim ve Tatbikatı

Acil durumlar yönetmeliğine göre işveren, acil durumlardan biri olan deprem için deprem eğitimi, deprem tatbikatı faaliyetlerini çalışanlarına sunmak zorundadır.

07

Arama Kurtarma ve Tahliye

aramakurtarma

Arama Kurtarma ve Tahliye

Acil durumlarla ilgili yönetmeliğe göre işveren arama kurtarma ve tahliye eğitim ve tatbikatı desteğini çalışanlarına vermelidir.

08

Acil Durum Ekip Eğitimi

acil durum ekip

Acil Durum Ekip Eğitimi

İşletmelerde acil durumlar yönetmeliği gereği, tüm iş yerlerinde acil durum ekip eğitimi almış destek elemanları olmalıdır.

Eurolife Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

OSGB birimi olarak iş sağlığı ve güvenliği alanında deneyim ve uzmanlığımızı mevzuatlara uygun şekilde sizlere hizmet olarak sunmaktayız. Sanayi ve hizmet alanındaki deneyimlerimizle beslenen profesyonel iş sağlığı ve güvenliği hizmetimiz, sizlere artı değer kazandıracaktır. Çünkü uzmanlarımız sizlere ihtiyaç duyacağınız eğitimleri de vermektedir. Böylece bu alandaki bilgileriniz güncel kalacaktır. Firmamız işletmenizde karşılaşabileceğiniz riskleri yok etmek veya en aza indirmek için yönetmeliğe uygun şekilde faaliyet gösterecektir.

Profesyonel İSG Uzmanlarımız

İş sağlığı ve güvenliği hizmetimiz işe giriş raporları ile başlar ve işletmenin tehlike sınıfına göre çalışanların düzenli sağlık kontrollerinin yapılmasıyla devam eder. Bu kontroller sayesinde meslek hastalığı tespiti erken yapılabilir. Böylece hem çalışan hem de iş yeri gerekli önlemleri alır. Bu nedenle ciddi bir bilgi birikime sahip OSGB uzmanlarımız, işletmelere iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesiyle ilgili tavsiyelerde bulunmaktadır.

İşletmede çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak işverenin sorumluluğundadır. Hukukta buna işçiyi gözetleme borcu denilmektedir. İşveren işletmedeki riskler hakkında bir uzman kadar bilgili olamaz. Bu sebeple iş güvenliği eğitimi almış kişilerin desteğine ihtiyaç vardır. İşveren işletmesinde işçiyi gözetme borcu için bir İSG uzmanı çalıştırmalıdır. Firmamız bünyesindeki İSG uzmanlarımız işletmelerdeki iş sağlığı ve güvenliğiyle alakalı sorumluluklarını en kaliteli şekilde yerine getirmektedir.

İş Yeri Hekimlerimiz ve İlk Yardım Eğitimlerimiz

İşletmelerde vücut bütünlüğünü bozacak iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek için iş yeri hekimi çalıştırmak zorunludur. Bir tıp doktorunun iş yeri hekimi olabilmesi için çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığının işyeri hekimi kurslarından eğitim alması gerekmektedir. Ardından sınava girerek başarılı olduktan sonra alınan sertifikayla iş yeri hekimi olarak görev almak mümkündür. OSGB firmamızda yer alan iş yeri hekimlerimiz çalışanların sağlıklarını korumak için gerekli tüm yasal prosedürleri yerine getirmektedir.

Firmamız işletmelere ilk yardım eğitimleri de vermektedir. İş sağlığı ve güvenliği kanununa göre tüm işletmelerde ilk yardım eğitimi verilmelidir. Az tehlikeli sınıftaki işletmelerde her 20 işçi için 1 ilk yardımcı bulunmalıdır. Tehlikeli sınıftaki işletmelerdeki her 15 işçi için 1 ilk yardım elemanı olmalıdır. Çok tehlikeli sınıftaki işletme için her 10 işçi için 1 ilk yardım elemanı bulunmalıdır.

Firmamızdan ilk yardım eğitimi alarak hayatı tehdit eden durumları öğrenirsiniz. Ayrıca profesyonel bir yardım gelmeden gerekli durumlarda ilk yardımda bulunarak bir kişinin hayatını kurtarabilirsiniz.

İş Hukuku Danışmanlığımız ve Risk Analiz Hizmetimiz

Firmamız iş hukuku konusunda sizlere profesyonel şekilde hizmet sunmaktadır.4857 sayılı iş kanunu ve 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında Eurolife OSGB olarak vereceğimiz hizmetler aşağıdaki gibidir:

 • İlgili mevzuat kapsamında işletme kayıtlarını inceleyip raporlamaktayız.
 • Personel özlük dosyalarını incelemekteyiz. Ayrıca matbu belgeleri hazırlamaktayız.
 • Çalışanları işe alma, fesih ve çalışma şartları hakkında danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.
 • Çalışma Sosyal Ve Güvenlik Bakanlığının denetimlerine işletmeyi hazırlamaktayız.
 • İşletmedeki yöneticileri ve işçileri yasal hak ve yükümlülükleri konusunda eğitmekteyiz.
 • Dokümantasyon çalışmalarının hazırlanmasını yapmaktayız.
 • Sosyal güvenlikle ilgili işletme toplantılarına katılmaktayız.
 • Sigortalı işe giriş ve çıkış bildirimlerini kontrol etmekteyiz.

İşletmeleri için çok önemli olan risk analiz hizmetimizden bahsedelim. 6331 sayılı iş kanununa göre işletmenin tehlike sınıfı ne olursa olsun risk analizi yaptırmak zorunludur. OSGB olarak bizler, risk analiz çalışmaları işletmenin tehlike sınıfına göre belirli periyotlarla yapmaktayız.

İSG uzmanının verdiği eğitimlerle çalışanlar daha güvenli kararlar almaya başlarlar. Ayrıca emniyet kültürünü bir üst düzeye çıkarmalarına destek olacak donanımlar sağlanır. Risk çalışmaları sonucunda çalışanlar daha bilinçli hareket ederek güvenli davranışlar seçeceklerdir. Riskli davranışlarını değiştirip riskli kararlarının sayısını azaltmanın yollarını bulacaklardır.

İşe Giriş Raporu Hizmetimiz ve Hijyen Eğitimimiz

Bir işletmeye ilk işe girildiğinde, iş değişikliği yapıldığında veya sağlık nedenleri ile işten uzaklaştırıldıktan sonra işe geri dönüş olduğunda işe giriş sağlık raporu talep edilir. İşe ilk girişte alınacak sağlık raporu ile çalışanların işe uygunlukları tespit edilir. Aslında en baştan tüm riskler ele alınır. Tehlike sınıfı ne olursa olsun işletmelerde çalışmak isteyen kişiler, yapacakları işe uygun olduklarını belirten raporu almak zorundadır. Sağlık raporunu OSGB firması olarak bizlerden kolaylıkla temin edebilirsiniz.

Birazda işletmeler için çok önemli olan hijyen eğitimi hizmetimizden bahsedelim.6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa dayanarak bazı işyerlerindeki çalışanların hijyen eğitimi alması zorunludur. Yemekhaneler, restoranlar ve diğer gıda üretim yerlerinde çalışanlar hijyen eğitimi almalıdır.

Bunlara ek olarak; otel, pansiyon gibi yerler, içmek için su üretiminin yapıldığı yerlerdeki çalışanlara da bu eğitim verilmelidir. Kuaför, hamam, kaplıca ve güzellik salonundaki personele hijyen eğitimi verilmesi şarttır. İşletmenizdeki işçilerinizin hijyen konusuna önem vermelerini istiyorsanız, uzmanlarımız tarafından anlaşılır şekilde eğitim almalarını sağlayabiliriz.

Müşteri Yorumları

Image

Image

Image

Image
Image

Eurolife OSGB Olarak Hangi Hizmetleri Sunuyoruz?

Ortak sağlık güvenlik birimi olarak; 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu, 4857 sayılı iş kanunu çerçevesinde denetimler yapmaktayız. Böylece Eurolife olarak, işletmenizi yasal mevzuata uygun hale getirmekteyiz. Bunun sonucunda sizler sağlıklı ve güvenli çalışma ortamında faaliyetlerinize devam etmektesiniz.

İş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri tek bir kez yapılan işlemler değildir. Aksine belirli periyotlarla yapılması gereken kritik işlemleri kapsamaktadır. İşletmenin üretim standartları ve planlamalarına uygun şekilde düzenleme yapılıp bu düzenlemeler zamanı gelince revizyona uğramalıdır. İSG uzmanının iş sağlığı ve güvenliği açısından işletmenin uygunluğunu sürekli denetlemesi gerekmektedir.

Ortak sağlık güvenlik birimi olarak bizler; iş ortaklarımız olan işletmelere uzman kadromuzla en kaliteli hizmetleri sunmaktayız. İşletmelerinizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için İSG uzmanlarımız, iş yeri hekimlerimiz ve diğer sağlık personeli çalışanlarımızdan özverili hizmet alabilirsiniz. Eurolife İSG uzmanımız rehberliğinde, firmanız için risk analizleri ve değerlendirmeleri çalışmalarını profesyonel bir şekilde yönetebilirsiniz.

Bunlara ek olarak firmamız sizlere danışmanlık hizmeti sunmaktadır. İş hukuku, İSO27001 standartları, İSO 45001 standartları, çevre, patlamadan korunda dokümanları, TMGD, periyodik kontroller gibi konularda danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Firmamız çalışanlarınıza işletmeniz için kritik önem taşıyan eğitimlerde vermektedir. Özellikle hijyen eğitimi ve ilk yardım eğitimi işletmelere çok yararlı sonuçlar kazandırmaktadır. Bizler iş ortaklarımız olan sizlere; iş sağlığı güvenliği eğitimi, yüksekte çalışma eğitimi, yangın eğitimi, deprem eğitimi, tahliye eğitimi, acil durum ekip eğitimi vermekteyiz.

05

Son Gönderiler

Meslek Hastalığı Nedir?

25 Mart 2020

Meslek hastalığı, Türkçe bir

Image

İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrolü

25 Mart 2020

İş ekipmanlarının periyodik kontrolü,

Image

İşyerinde Tehlikeli Madde İşaretleri ve Anlamları

25 Mart 2020

İş yerinde tehlikeli madde işaretleri <

Image

İşyerinde Ergonomik Risk Faktörleri

25 Mart 2020

Tüm işyeri çalışanları, bazı ergonomik risk

Image
06

Teklif Formu

Ücretsiz teklif almak için hemen formu doldurun!