Çevre Danışmanlığı

Çevre izin ve lisans yönetmeliğine bağlı olarak işletmelerde, çevre danışmanlığı firmalarından çevre yönetim hizmeti almak zorunludur. İşletmeler çevre yönetim birimi kurabilir ve en az bir çevre mühendisi istihdam edebilirler. 01.01.2011 tarihi itibariyle zorunlu hale gelen çevre izin ve lisans yönetmeliğine uymayan işletmelere cezai yaptırımlar uygulanmaktadır.

Çevre Danışmanlığı Hizmetlerimiz Nelerdir?

Faaliyetleri nedeniyle çevre kirliliğine sebep olan veya olabilecek ve çevre kanununa göre yürürlüğe giren düzenlemeler sonucunda denetime tabii olan işletmeler bulunmaktadır. Bu işletmelerin faaliyet kapsamının mevzuata uygunluğu ve alınan önlemlerin etkinliğini tespit etmek gerekmektedir. Ayrıca işletmedeki çalışmaların çevre denetim yönetmeliğinde tanımlanan ve yasal zorunluluk olan çevre mühendisi tarafından yürütülmesi gerekmektedir.

Bunlara ek olarak söz konusu hizmetler, yetkilendirilmiş danışmanlık firması belgesine sahip Eurolife OSGB firmamız tarafından verilmektedir. Firmamız bünyesindeki çevre görevlisi sertifikasına sahip çevre mühendisleri bu hizmette sizlere rehber olacaktır.

Eurolife OSGB olarak çevre danışmanlığı çerçevesinde verdiğimiz hizmetler aşağıdaki gibidir:

  • Çevre mevzuatına uygun olarak yasal uygunluk denetimlerini yapmaktayız.
  • İşletmenizin çevre performans raporlarını hazırlamaktayız.
  • İşletmenizdeki atık planlarını düzenlemekteyiz.
  • Çevre izin ya da lisans belgesi başvurularını yapmaktayız.
  • Yasal açıklamaları ve bildirimleri sizlere sunmaktayız.
  • İşletmenizin çevresel acil durum planlarını hazırlamaktayız. Ayrıca gerekli tatbikatları yapmaktayız.
  • Bizler güncel çevre mevzuatını takip etmekteyiz.
  • Ayrıca, Eurolife OSGB olarak, çevre mevzuatıyla alakalı eğitimler vermekteyiz.

Çevre Konusunda Risk Değerlendirmeleri

Bizler işletmeniz için çevresel risk değerlendirmesi yapmaktayız. Faaliyetleriniz sonucu çevre kirliliğine neden oluyorsanız veya neden olabilecekseniz bu durumun sıklık ve şiddetini belirlemekteyiz. Eurolife OSGB olarak çevrede yaratabileceğiniz olumsuz etkileri çevre danışmanlığı ile ortadan kaldırmaktayız. Eğer tamamen kaldıramazsak bu olumsuz etkileri en aza indirmekteyiz. Bunun için firmamız alınacak önlemlerin tespiti, uygulanması ve sonuçları kapsamında sizlere destek verecektir.

Avrupa Birliği uyum sürecinde çevre mevzuatları sürekli yenilenmektedir. Sürekli revize edilen bu mevzuatların takip edilmesi özellikle işletmeler için zor olmaktadır. Bu amaçla mevzuata uygunluk denetimini güncel bilgilere göre yapmayı bizler sağlamaktayız. Ayrıca herhangi bir uygunsuzluk durumunda sorunun giderilmesi amacıyla gerekli çözüm önerilerini sunmaktayız. Eurolife OSGB firmamızda bu konularda profesyonel olan çevre mühendislerimiz bulunmaktadır.

Eurolife OSGB olarak çevre denetim yönetmeliği çerçevesinde çevre görevlisi olarak işletmelere hizmet verdiğimiz işlemler bulunmaktadır. Bu işlemler kapsamında, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde işletmelerin yanında çevre danışmanlığı yapmaktayız.

Çevre Analizlerin Yapılması ve Raporlanması

İşletmeniz için çevre mevzuatına uygun şekilde yapılması gereken tüm analiz ve ölçümler konusunda doğru hizmet vermekteyiz. Ayrıca çıkan sonuçlarınızı raporlamaktayız. Ölçümlerinizin yaptırılması süreçlerinde akredite firmalarıyla bağlantı kurarak fiyat tekliflerini almaktayız. Bu teklifleri değerlendirerek performans ve fiyat konusunda en iyi hizmeti verecek firmanın seçilmesini sizler adına gerçekleştirmekteyiz.

İşletme ve faaliyetlerinizin, çevre kanunu ve bu kanuna bağlı olarak yürürlüğe giren yönetmeliklere uygunluğunu bizler incelemekteyiz. Aldığınız önlemlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını çevre danışmanlığı kapsamında değerlendirmekteyiz. Ayrıca değerlendirme sonucunda çevreyle alakalı faaliyetlerinizi rapor haline getirmekteyiz. Bu raporlar önemli olup Çevre Ve Orman Bakanlığının denetimleri sırasında firmanızdan istenecektir.

İşletmenize atık yönetimi konusunda destek vermekteyiz. Atıkların toplanması, taşınması, geri dönüştürülmesi, yok edilmesi, ortadan kaldırma alanlarının kapatılması sonrası bakımı gibi faaliyetlerde sizlerin yanında yer almaktayız. Bu faaliyetlerin gözetim, kontrol ve takip edilmesi çalışmalarını çevre görevlimizle profesyonelce yürütebilirsiniz.

Atık Su Arıtma Yöntemi ve Hava Kirliliği Kontrolü

Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının korunması ve gerektiği gibi kullanılması için su kirliliğinin önlenmesi gerekmektedir. Bunun için içme, kullanma ve proses amaçlı kullanılan suların kontrol edilmesi önemlidir. Eurolife OSGB tüketilecek suyun geri kazanımı ve arıtmasının sağlanması için atık su yönetim danışmanlığı vermektedir.

Su kirliliği kontrolü yönetmeliğinde beyan edilmiş olan alıcı ortam deşarj standartlarının sağlanması gerekmektedir. Bunun için kurulan atıksu arıtma tesislerinin kontrolü, atıksu maliyeti, revizyon ve yatırım alternatiflerinin belirlenmesi gerekmektedir. Ayrıca yetkili mercilere verilmek üzere zorunlu analizlerin yapılması sağlanmalıdır. Analiz sonuçlarının beyanı dâhil saydığımız tüm bu işlemleri bizler sizler adına yapmaktayız.

Hava kirliliği kontrolü yönetmeliği sanayi kaynaklı hava kirliliğinin kontrolü yönetmeliği kirli havanın olumsuz etkilerini azaltmak için uygulanmalıdır. Böylece hava kalitesi değerlendirilecek ve havanın temiz olduğu yerler korunacaktır.

Hava kirliliğinin insan ve çevre üzerindeki zararlı etkilerini azaltmak ve önlemek için yapılması gerekenler vardır. Böylece belirlenmiş hava kalitesi ölçümlerine ulaşabilmek için gerekli ölçümlerin yapılması gerekmektedir. Ölçüm sonuçlarının mevzuatlara uygun olarak raporlanması önemlidir. Tüm bu hizmetleri profesyonel çevre görevlilerimiz sağlayacaktır. Ayrıca bizler havanın kötü olduğu yerlerde kaliteyi iyileştirmek için sizlere profesyonel çevre danışmanlığı vermekteyiz.