Acil Durum Eylem Planı

Acil Durum Eylem Planı Nedir?

İşletme için afetlerde oluşacak acil durumlarına karşı OSGB biriminin aldığı önlemlere acil durum eylem planı denilmektedir. Bu önlemler bir sivil savunma şeklidir. Deprem ya da yangın anında işletmenin güvenli şekilde nasıl terk edileceği çalışanlara öğretilir. Kişilerin can güvenliklerini koruması ve olası yaralanmalarda ne yapacakları bu plan kapsamında yer almaktadır.

Acil Eylem Planının Önemi

Acil durumlar için önceden hazırlanan planlar nelerdir? Acil durumlar için hazırlanan planlar hem mal hem de can güvenliğinin sağlanması içindir. Acil durumlarda yapılması gereken tahliye, ilk yardım ve görev dağılımı kapsamlı şekilde bu planda bulunmaktadır. Acil durumlarda öncelik can güvenliğini sağlamaktır. Bunun için tahliye uygulamalarının sivil savunma tatbikatlarında mutlaka denenmiş olması gerekmektedir.

Acil durumlar için plan yapmak işletmelerin iş güvenliği yönetmeliğinde geçmektedir. Ayrıca yapılacak denetimlerde acil durumlar için hazırlanmış eylem planı olmayan işyerlerine ceza verilmektedir. Bu sebeple iş güvenliği kapsamında acil durumlar için acil durum eylem planı hazırlanmalıdır. Ayrıca bu plan belirli periyotlarla işletmelerde tatbik edilmelidir. Çünkü acil durumların ne zaman ortaya çıkacağı belli olmamaktadır.

Zaten yaşanan işyeri facialarında can kayıplarının olmasının nedeni, acil durum eylem planı yapılmamış olmasından kaynaklanmaktadır. Örneğin işletmede çıkan yangının başlangıcında yapılacak küçük bir müdahale bile birçok zararın önüne geçebilmektedir. Ayrıca acil durumlarda yapılan tahliyelerin can kayıplarını en aza indirdiği görülmektedir. Bu nedenlerle acil durum planı ihmal edilmeyip, uygulama mantığının tüm personele tatbik ettirilmesi çok önemlidir.

Acil Eylem Planı Geçerlilik Süresi Nedir?

İşletmelerin güvenliğini doğrudan ilgilendiren ve detaylı şekilde hazırlanan bu planın geçerlilik süresinden bahsedelim. Acil durumlar sırasında çıkan aksiliklerin plana eklenmesi için plan yenilenebilmektedir. Olağan üstü durumlarda yetersiz kalan uygulamaların ara değerlendirilmesi yapılmalıdır. Ardından plana eklenmesi gereken uygulamalar dâhil edilmelidir. Ayrıca ikinci bir ihmalin daha büyük hasar ve zararlara neden olacağı unutulmamalıdır.

İşletmelerin tehlike sınıfına göre acil durum eylem planı geçerlilik süresi aşağıdaki gibidir:

  • Az tehlikeli sınıftaki işletmelerin planları maksimum 6 yılda bir yenilenmelidir.
  • Tehlikeli sınıftaki işletmelerin planı maksimum 4 yılda bir revize edilmelidir.
  • Çok tehlikeli sınıftaki işletmelerin planı maksimum 2 yılda bir yenilenmesi gerekmektedir.

Acil Eylem Planı Neler İçermektedir?

İşletmeler için lazım olan acil durumların planlarını hazırlayanlar ile görev dağılımından bahsedelim. Acil durum eylem planı, İSG uzmanı rehberliğinde işverenin, yetkili kişilerin ya da birim amirlerinin katılımıyla kapsamlı bir şekilde oluşturulur. Ayrıca işletmenin tahliye koşullarını en iyi bilen kişinin bu hazırlama sürecine katılması önemlidir.

İşletme için hazırlanan planda izlenecek yol haritası bellidir. Buna ek olarak acil durumlarda görev alacak personelin kimler olduğu çok önceden belirlenir.

  • Acil durumlarda arama kurtarma çalışmalarına katılacak personel bellidir.
  • İnsanların işletmeden tahliyesinde destek olacak ve kontak için görev alacak çalışanlar önceden belirlenmiştir.
  • İşletmede yangın çıkması durumunda bu konuda eğitim almış işletme çalışanları bellidir.
  • Ayrıca yaralanmalar gibi durumlarda ilk yardımı yapacak personel önceden eğitim almaktadır.

Bir acil eylem planı içinde; işyerinin açık adresi ve hazırlayanların isimleri bulunmaktadır. Ayrıca olası acil durumlar, sınırlayıcı ve önleyici tedbirler plan içinde belirtilmektedir. Acil planda müdahale ve tahliye aşamaları açıklanmaktadır.

Kısacası, Eurolife OSGB birimimizdeki İSG uzmanı sizlere acil durum planı hazırlayacaktır. Böylece aniden oluşabilecek bir acil durum karşısında işletmeniz en az zararla krizi atlatacaktır. İSG uzmanımızın öncülüğünde hazırlanan planla işyeriniz ve personeliniz gelebilecek zararlardan en az şekilde etkilenecektir.

Acil Durum Eylem Planının Aşamaları Nelerdir?

6331 sayılı kanunda acil durum planları ile ilgili açıklamada şu cümle geçmektedir. Acil durumların negatif etkilerinden korunmak için gerekli ölçüm ve değerlendirilmeler yapılır. Acil durum planı hazırlanır. İşte kanunda bahsi geçen acil durum planlarının aşamalarını detaylı şekilde size açıklayalım.

Acil Durum Planı: İş güvenliği uzmanımız tasarım ve kuruluş aşamasından başlayarak, işletmenizdeki tüm acil durum aşamalarını belirleyecektir. Ayrıca acil durumların olumsuz etkilerini önleyecek tedbirler alınacaktır. Acil durumlar için görev dağılımı yapılacak ve acil durumda müdahale ve tahliye yöntemleri belirlenecektir.

Acil Durumların Belirlenmesi: İş güvenlik uzmanımız rehberliğinde, risk değerlendirme sonuçları, yangın, tehlikeli maddeler, patlama gibi durumlar analiz edilir. Ayrıca ilk yardım, tahliye şartları, doğal afetler, sabotaj olasılıkları belirlenmektedir. İşletmede olası acil durumların hasarlarını önlemek için tedbirler alınır. Ayrıca mümkün olabilecek acil durumların daha büyümemesi için önlemler belirlenir.

Acil Durum Ekipleri: Acil durum eylem planı için işletmelerin tehlike sınıfına göre arama, kurtarma, tahliye ve yangınla mücadele ekiplerinin sayısı belirlenir. Az tehlikeli sınıftaki işletmelerde 50 personele kadar kişi ekiplerde kullanılır. Tehlikeli sınıftaki işletmelerde 40 kişiye kadar personel ekiplere dâhil edilir. Çok tehlikeli sınıftaki işletmelerde 30 kişiye kadar personel ekiplerde yer almalıdır. Ayrıca her alanda uygun ekipmana sahip ve eğitim almış birer personel, destek elemanı olarak görev alır.

Acil Durum Planı Dokümantasyonu: Eurolife OSGB tarafından yetkilendirilen iş güvenliği uzmanının hazırladığı acil durum planı yayımlanır. İş güvenliği uzmanımız işletmenizin kullandığı makine, ekipman ve tüm araç gereçlerin teknik özelliklerini değerlendirecektirAyrıca İSG uzmanımız işletmenizin faaliyet alanına göre acil durumları ve risklerin gerçekleşme ihtimalini değerlendirecektir. Böylece personelinizin ve iş sahanızın karşı karşıya kalacağı tehlikeleri belirleyecektir.

İSG uzmanımız acil durumlarda işletme için koordinasyonun nasıl yapılandırılacağına karar verecektir. Personellerin hangi alanlarda görevlendirileceğine karar verildikten sonra gerekli eğitimler verilecektir.

Acil durumlarda işletmenizde deneyim ve bilgiye dayalı müdahale için lazım olan teorik ve uygulamaya yönelik eğitimler verilecektir. Acil durum eylem planı için Eurolife OSGB uzmanları işletmenizdeki personele gerekli eğitimleri vermekte titizlik gösterecektir.