Patlamadan Korunma Dökümanı

Patlayıcı ortam oluşma olasılığı olan işletmelerde işveren, patlamadan korunma dokümanı yaptırmakla yükümlüdür. Bu yükümlülük hem çalışan hem de iş yeri güvenliği açısından son derece önemlidir. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre çıkarılan, çalışanların patlayıcı alanların tehlikelerinden korunması hakkında yönetmeliğin 10. maddesi bunu zorunlu kılmaktadır. Çünkü işveren iş sağlık ve güvenliği açısından çalışanlarını patlayıcı maddelerin zararından korumak zorundadır.

Patlamadan Korunma Dokümanı İçinde Yer Alan Konular

Eğer işveren iseniz, iş sağlığı ve güvenliği yönetmenliği kapsamında işyerinizde risk değerlendirmesi yaparken patlayıcılara da dikkat etmelisiniz. Bunun için patlayıcı ortamlardan kaynaklanan özel risklerin değerlendirilmesinde aşağıdaki konulara dikkat etmelisiniz:

 • Patlayıcı ortam oluşma olasılığını ve bu ortamın kalıcılığını sorgulamalısınız.
 • Statik elektrik dâhil tutuşturucu kaynakların bulunma olasılığını değerlendirmelisiniz. Bu tutuşturucu kaynakların aktif ve etkili olma ihtimallerini irdelemelisiniz.
 • İşyerinizde bulunan tesis, kullandığınız maddeler ve proseslerin neler olduğunu gözden geçirmelisiniz. Ardından bunların olası karşılıklı etkileşimlerinden oluşabilecek riskleri sorgulamalısınız.
 • Olabilecek patlamanın etkisinin büyüklüğünü tahmin etmelisiniz. Bu patlama riskinin, patlayıcı maddelerin olduğu yerlere ulaşma ihtimalini değerlendirmelisiniz. Ayrıca patlayıcıların olduğu yerde meydana gelen bir patlamanın diğer yerlere nasıl etki edeceğini bütün olarak değerlendirmelisiniz.

Eurolife OSGB birimi olarak hazırladığımız patlamadan korunma dokümanı içinde yer alan konu başlıkları bellidir. Bu konu başlıkları içinde işletmenin proses şartları, kimyasal maddelerin özellikleri ve patlama riskinin değerlendirilmesi yer almaktadır.

Ayrıca işletmenizdeki tutuşturucu kaynaklar, havalandırma özellikleri, tehlikeli bölgelerin sınıflandırılması gibi konu başlıklarını da değerlendirmekteyiz. Elektriksel teçhizatın önerilmesi, patlayıcı bir ortam oluşmasını önleme ve patlamanın etkisini azaltma gibi konu başlıkları ile işletmenize hizmet vermekteyiz.

Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlamak Zorunda Olan İşletmeler

İş sağlığı ve güvenliği kapsamında patlamadan korunma dokümanı hazırlamak zorunda olan işletmeler aşağıdaki gibidir:

 • Kimyasal maddelerin üretildiği veya depolandığı işletmeler bu dokümanı hazırlamalıdır.
 • Kimyasal analizler yapan laboratuvarlar doküman hazırlamak zorundadır.
 • Basınçlı gaz tüpleri dolumu, dağıtımı ve depolaması yapan işletmeler doküman çalışması yapmalıdır.
 • Boyahaneler gibi iş alanları doküman hazırlamalıdır.
 • Kereste, marangozhane ve ahşap üretimi yapan işletmelerde bu dokümanlar bulunmalıdır.
 • Metal döküm sanayi sektöründe dokümanlar hazır olmalıdır.
 • Benzin istasyonları, kâğıt fabrikaları, un fabrikaları, şeker fabrikalarında bu doküman çalışmaları yapılmalıdır.
 • Deri ve suni deri imalatı yapan işletmelerde bu doküman bulunmalıdır.

Kanuna bağlı düzenlemeler ile patlama meydana gelebilecek bölümleri olan işletmelerde, patlayıcılara karşı güvenliğin sağlanması zorunlu hale gelmiştir. Hatta bu tür işletmeler, faaliyete başlamadan önce bütün çalışma alanının patlama yönünden güvenli olduğunu kanıtlamak zorundadır. Bunun için patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanlarınızı korumak için hazırlanması gereken patlamadan korunma dokümanı için desteği Eurolife OSGB olarak sizlere sunmaktayız.

Patlamadan Korunma Dokümanı Özellikleri

İşveren olarak patlama tehlikesinden çalışanları korumak için bazı yükümlülükleri yerine getirmelisiniz. Bunun için de patlama gibi olumsuzluklardan korunmak için yönetmeliğin belirlediği çerçevede doküman hazırlığı yapmalısınız. Bu dokümanlar özellikle aşağıdaki gibi olmalıdır:

 • Patlama riskinin belirlendiği ve değerlendirildiği kısımlar olmalıdır.
 • Patlamadan korunmak için yapılması gereken yükümlülükleri barındıran konular dokümanda olmalıdır. Ayrıca patlama olasığı karşısında alınacak önlemler detaylı anlatılmalıdır.
 • İşletmenizde yönetmelikte bulunan ek-1’e göre sınıflandırılmış yerler ile ek-2’de verilen asgari gereklerin uygulanacağı yerler dokümanda yer almalıdır.
 • İşyerinizde bulunan uyarı cihazları dâhil iş ekipmanlarının işletilmesi, bakımı, kontrolü ve tasarımı patlamadan korunma dokümanı çerçevesinde kullanılmalıdır.
 • İşletmenizde iş ekipmanında ya da organizasyonunuzda önemli değişiklik yaptığınızda bu dokümanın tekrar gözden geçirilmesi önemlidir. Ayrıca iş ekipmanınızda veya faaliyetlerinizde tadilat ve genişleme gibi farklılıklar yaptığınızda dokümanda revize gerekiyorsa yapmalısınız.

Eurolife OSGB, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde patlama risk değerlendirmesi, dokümanı ve benzer raporlar için bütünsel çalışma yürütmektedir.

Patlayıcı Ortamlardan Korunmak İçin Kaliteli Hizmet

Eurolife OSGB birimi olarak bizler, çalışanların patlayıcı ortamların tehlikelerinden korunması hakkındaki yönetmeliğe göre yapılması gerekenler konusunda sizlere hizmet vermekteyiz. Bu hizmetimizi kanuna uygun şekilde yapmaktayız.

İşletmelerin patlamayla alakalı dokümanı hazırlama zorunluluğu iş sağlığı ve güvenliği kanununun 30. maddesine dayanmaktadır. 30.04.2013 tarihinde 28633 sayılı resmî gazetede yayımlanan yönetmeliğin 10. maddesinde bu dokümanın hazırlanması bazı işletmelere zorunlu hale getirilmiştir.

Bu dokümanı sizlere hazırlayarak öncelikli olarak tesisinizin, proseslerinizin ve kullandığınız ekipmanların tanıtımını yapmaktayız. Ardından patlamanın önlenmesi, patlamadan korunma, patlama riski, patlayıcı ortamların sınıflandırılmasını işletmenize uygun şekilde belirlemekteyiz. Bu doküman ile alınan önlemlere bir sistem içerisinde bakarak, tedbirlerin takip edilmesinde zorluk yaşamayacaksınız.

Eurolife OSGB olarak hedefimiz işletmelerinizde sağlıklı ve güvenli ortamlar yaratarak, bu tür konularda çözüm ortağınız olmaktır. Bu nedenle patlamadan korunma dokümanı hazırlanması için gerekli olan risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesinde profesyonel olarak yanınızda yer almaktayız.