Acil Durum Ekip Eğitimi

İşletmelerde acil durumlar yönetmeliği gereği, tüm iş yerlerinde acil durum ekip eğitimi almış destek elemanları olmalıdır. Bu destek elemanlarının sayısı işyeri tehlike sınıfı ve işyeri çalışan sayısına göre değişiklik gösterecektir. Ayrıca destek elemanları arama, kurtarma, söndürme, yangın, teknik müdahale ve haberleşme konularında teorik ve pratik acil durum eğitimi almaktadırlar. Böylece olası bir acil durumda kayıpların en aza indirilmesi hedeflenmektedir.

Acil Durum Ekip Lideri Eğitimi Nasıldır?

Eğitim sonucunda kazanılması amaçlanan davranış şekilleri aşağıdaki gibidir:

 • Çalışan, iş yerinde var olan tüm acil durumlarda ekipleri yönetmelidir.
 • Acil durum sonrasında gerekli raporları hazırlamalıdır.
 • İş yerinde oluşabilecek acil durum senaryolarının pratik uygulamasını yapmalıdır.

Ekip lideri olacak kişinin alması gereken eğitimler şunlardır: Temel yangın bilgisi, acil durum planı eğitimi, ileri yangın eğitimi, söndürme ekibi eğitimi olarak başta sayılabilir. Kurtarma ekibi eğitimi, ilk yardım ekibi eğitimi, emniyet ekibi eğitimi, ekip liderliği eğitimi olarak sıralama devam edecektir. Ekip liderinin acil durum ekip eğitimi kapsamında eğitim süresi, 1 gün olup 8 saat sürmektedir.

Eğitimin içeriği ise şu şekilde açıklanabilir:

 • Karşılaşılabilecek acil durumlara yönelik senaryolarla tüm ekip liderleri ve acil durum koordinatörünün bakış açısının ve hareket tarzlarının geliştirilmesi sağlanır.
 • Ekip olmak ve ekip ruhunu sağlamak üzerine eğitim verilmektedir.
 • Olası acil durumlar için emniyet ekibi uygulaması yapılmaktadır.
 • İş yerinde telsiz ile iletişimi sağlamak derslerde anlatılmaktadır.
 • İş yerinde işletme içi kroki ve adres çalışması yapılmaktadır.
 • Ekipman bakımı ve onarımı eğitimlerin içeriğinde bulunmaktadır.
 • Acil durum ekibinin listesini tutmak vurgulanmaktadır. Listede değişiklik olduğunda revizyon yapılmaktadır.

Acil Durum Koordinatör Eğitimi Nasıldır?

Acil durum koordinatörü acil durum ekip eğitimi kapsamında şu davranışları kazanır:

 • İşyerinde var olan tüm acil durumları yönetecektir.
 • Acil bir olayda yerel acil servislerle iletişime geçilmesini sağlayacaktır.
 • Söndürme işleminin yapıldığı alan haricinde tüm iş yerindeki alanların yönetimini sağlayacaktır.
 • Tüm acil durumlar hakkında bilgi sahibi olduğu için olayları yönetecektir.
 • Acil durumdan sonra ekip liderlerinin raporlama yapmasını sağlayabilecektir.

Koordinatörün alması gereken eğitimler şunlardır:

 • Temel yangın bilgisi ve acil durum plan eğitimi almalıdır.
 • İleri yangın eğitimi öğrenmelidir.
 • Söndürme ekibi eğitimi verilmelidir.
 • Kurtarma ekibi eğitimi almalıdır.
 • İlk yardım ekibi eğitimi öğrenmelidir.
 • Emniyet ekibi eğitimi verilmelidir.
 • Ekip liderliği eğitimi almalıdır.

Kurtarma Ekibi Eğitimi Nasıl Olmalıdır?

Kurtarma ekibinin eğitim sonrası kazanması gereken davranışlar olmaktadır. Ekip eğitimden sonra iş yerinde var olan tüm kurtarma malzemeleri ve cihazları kullanabilirler. Ayrıca ekip acil durumlarda insanları ve kıymetli eşyaları kurtarma işlemini gerçekleştirme konusunda beceri kazanmış olurlar.

Acil durumlarda dumanlı ortamlarda hareket tarzlarını öğrenirler. Acil durum ekip eğitimi sonrası yangından korunma teçhizatını ve yangından korunma kıyafetlerini hızlı şekilde kuşanma becerisini kazanırlar. Dumanlı yerlerde hareket ederek yaralı kurtarma becerisine sahip olurlar.

İş yerinde bulunan kurtarma malzemelerini ve cihazlarını efektif olarak kullanabilmektedirler. Bu şekilde kurtarma yapabilme becerisine ulaşmaktadırlar. Acil durum planında bulunan kurtarma ekibi içinde bulunan şahsın yapacağı görevin doğru anlaşılmasını sağlama becerisini eğitimden sonra kazanır.

Eğitimi alan kişiler, ekip ruhuna uygun şekilde hareket ederek uygulamalara katılırlar. Sedyeli ve sedyesiz yaralı taşıma eğitimi aldıktan sonra uygulayabilirler. Temel ilk yardım bilgisine sahip olurlar. Ekiple telsizle bağlantı kurmayı öğrenirler.

İş yerinde acil durum kaçış planını bilirler. İşletme içindeki bölümlere hâkim olup içeride yaralı arama tekniklerini öğrenmiş olurlar. Ekip acil durum sonrası rapor hazırlayabilmelidir.

Profesyonel Acil Durum Ekip Eğitim Hizmetimiz

İşletmelerde iş akışlarının mümkün olabilecek bir kaza veya aksaklıklarla karşılaşmaması için çalışanlara ekip şeklinde eğitim verilmelidir. Ayrıca kazaların ve diğer aksi durumların en aza indirgenmesi için OSGB birimlerinden profesyonel ekip eğitimi almak şarttır.

Hem işverenler hem de çalışanlar için iş sağlığı ve güvenliği açısından önemli olan bu eğitimler sayesinde, işletmede etkili sonuçlar alma olasılığı yüksektir. Acil durumlar için ekip çalışması yürütmek sistemli ve koordineli çalışmayı gerektirmektedir. Böylece doğal afetler, kimyasal maddelerden kaynaklı patlamalar, yangınlar, iş kazaları sonucunda meydan gelen aksilikler ekip ruhuyla daha kolay aşılacaktır.

Sonuç olarak; Eurolife OSGB olarak acil durumların her alanı için uzman kadromuzla sizlere hizmet vermeye hazırız. Eğitimlerimiz teorik ve uygulamalı olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır. İster ekip ister bireysel olarak acil durumlar hakkında kaliteli eğitimimizden faydalanabilirsiniz. Bizler sizlere acil durum ekip eğitimi vererek işletmenizde daha güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışmanızı sağlamaktayız.