Deprem Eğitim ve Tatbikatı

Deprem Eğitim ve Tatbikatı

Acil durumlar yönetmeliğine göre işveren, acil durumlardan biri olan deprem için deprem eğitimideprem tatbikatı faaliyetlerini çalışanlarına sunmak zorundadır. Bu eğitim; işletmenin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, işletmedeki işlerin niteliği, personel sayısı ile işletmedeki diğer kişiler dikkate alınarak verilmelidir. Depremle ilgili tedbirler kapsamında uygun donanıma sahip ve bu konuda eğitimli yeterli sayıda personel görevlendirmelidir. Ayrıca bu ekip her zaman acil bir durum için hazırlıklı olmalıdır.

Destek Elemanı Kimdir?

İşverenler işletmelerin tehlike sınıfına göre acil durumlar ve deprem gibi konularda eğitimli destek elemanları yetiştirmelidir. Bu destek elemanlarının işletmedeki sayısı işyerinin çalışan sayısına ve tehlike sınıfına göre değişiklik gösterecektir:

  • Az tehlikeli sınıftaki işletmeler için her 50 kişide 1 çalışan destek elemanı olmalıdır.
  • Tehlikeli sınıftaki işletmelerde her 40 kişide 1 çalışan destek elemanı bulunmalıdır.
  • Çok tehlikeli sınıftaki işletmelerde 30 kişide 1 çalışan destek elemanı olmalıdır.

Deprem gibi durumlar için uygun donanıma sahip ve deprem eğitimi almış en az birer çalışan, destek elemanı görevini üstlenmelidir. Fakat işletmelerde bunları aşan sayıda işçinin olması halinde, tehlike sınıfına göre her 50, 40, 30’a kadar işçi için birer eğitimli eleman daha görevlendirilmelidir.

İşletmede bulunan tüm personeller acil durum planları ile deprem konusunda görevlendirilen kişiler hakkında bilgilendirilmelidir. Ayrıca bu görevli kişiler arama, kurtarma, yangınla mücadele, tahliye ve ilk yardım konularında görevlidirler.

İşe yeni başlayan birine, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ek olarak acil durum planları hakkında bilgi verilmelidir. Acil durum konularından biri olan depremle ilgili çalışanlar, özel olarak görevlendirilmektedir. Bu kişiler yürütecekleri deprem faaliyetleriyle ilgili özel eğitilmelidir. Acil durum planları dâhilindeki deprem eğitimi, İSG uzmanı ya da iş yeri hekimi tarafından verilirse, bu durum işveren ile eğitim veren kişilerce imzalanıp belgelendirilmelidir.

Deprem Eğitimi ile Deprem Tatbikatının Önemi

6331 sayılı İSG kanunu 11. maddesine göre işveren; işletme, kullanılan maddeler, ekipmanlar ve çevre koşullarını dikkate alarak oluşabilecek acil durumları önceden değerlendirmelidir. Ayrıca işveren işçileri ve çalışma çevresini etkileyecek olası acil durumları belirlemelidir. Bunların olumsuz etkilerini ekarte eden ve sınırlandırıcı tedbirler almalıdır.

Bizler Eurolife OSGB olarak işverenlerin yükümlülükleriyle ilgili eğitimleri işletmelere sunmaktayız. Uzmanlarımız acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak için ölçüm ve değerlendirme yapacaklardır. İSG uzmanımız işletmeler için acil durum planı hazırlayacaktır.

Acil durumlardan biri olan deprem için deprem tatbikatı yaptırmaktayız. Böylece her zaman destek elemanlarının olası bir deprem için hazır olmasını sağlamaktayız. Ayrıca bu tatbikatlarda kullanılması gereken araç ve gereçler sağlanmalıdır. Özellikle işveren deprem ve diğer acil durumlar için mücadelede işletme dışındaki kurumlarla irtibatı sağlayarak gerekli düzenlemelerin yapılmasına ön ayak olmalıdır.

İnsanların büyük çoğunluğunda depremle ilgili bilgi kirliliği bulunmaktadır. Bu bilgi kirliliğinden kurtulmanın en güvenli yolu son güncellenmiş bilgileri barındıran eğitim almaktır. Böylece deprem öncesi alınması gereken tedbirler belirlenir.

Ayrıca deprem sırasında insanlar neler yapacağı konusunda bilinçlenir. Depremden en zararla kurtulmak için deprem konusunda halkı bilinçlendirmek gerekmektedir. Bu nedenle deprem öncesi olası risklerin planlaması uzmanlarımız tarafından yapılmaktadır.

Deprem Eğitiminin Geçerlilik Süresi Nedir?

Yönetmeliklere göre çok tehlikeli sınıftaki işletmelerde, iş sağlığı ve güvenliğiyle alakalı eğitimler yılda bir kere tekrarlanmalıdır. Bizlerde OSGB birimi olarak yaptığımız saha takiplerinde yıllık tekrarı yapılmayan eğitimlerin işçiler tarafından unutulduğunu gözlemlemekteyiz. Bu nedenle bu eğitimlerin tekrarlanması ve uygulanması çok önemlidir.

Türkiye, itibariyle deprem kuşağında yer almaktadır. Bu nedenle ülkemizin her an depreme hazırlıklı olması çok önemlidir. Deprem eğitimi ile çalışanların deprem bilincini yükseltmek ve deprem hazırlıkları olarak alınabilecek önlemlerle hasarları en aza indirmek mümkündür.

Çalışanların kendilerine ve çevrelerindeki insanlara, depremden sonra yardım edebilmesi için deprem gibi durumlara hazırlıklı olmak gerekmektedir. Böylece can ve mal kaybı en az seviyeye düşecektir. Türkiye’deki deprem riski ve sıklığı dikkate alındığında, herkesin depremle alakalı eğitim alması hayati önem taşımaktadır.

Bunlara ek olarak bu kadar önemli olan depremle ilgili verdiğimiz eğitimin konuları aşağıdaki gibidir:

  • Eğitimde depremle ilgili tanımlamalar ve açıklamalar yapılmaktadır.
  • Deprem öncesi alınması gereken tedbirler anlatılmaktadır.
  • Deprem sırasında yapılması gerekenler gösterilmektedir.
  • Deprem sonrası yapılması gerekenler açıklanmaktadır.
  • Eğitimlerde tatbikatlar yapılmaktadır.

Eurolife OSGB olarak eğitim sürelerimiz 2 ile 4 saat arasındadır. Ayrıca Eurolife OSGB birimindeki yetkili İSG uzmanlarımız tarafından verilen deprem eğitimideprem tatbikatı sonucunda katılım belgesi vermekteyiz. Eğitim sonrası rapor düzenleyerek işletmelerin yetkili kişilerine teslim etmekteyiz.