İşe Giriş Sağlık Raporu

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu gereğince işe giriş yapacak kişilerin, işe giriş sağlık raporu alması zorunludur. İşyerleri için önemli olan bu raporda çalışacak kişinin sağlık durumuyla ilgili bilgiler bulunmaktadır. Bu tür sağlık raporu iş yeri hekimlerinden alınabileceği gibi bazı durumlarda aile sağlık merkezlerinden alınabilmektedir.

İşe Giriş Sağlık Raporu Nereden Alınmalıdır?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş OSGB birimlerindeki işyeri hekimleri sizlere detaylı sağlık raporu vermektedir. Bu raporda, kapsamlı bir tetkik sonucu bulunmaktadır.

Sağlık raporu için gerekli olan laboratuvar tahlilleri bakanlık tarafından yetkili laboratuvarlar tarafından yapılmaktadır. Ardından işe giriş sağlık raporu işyerinin kayıtlı olduğu işyeri hekiminden alınmaktadır.

İşletmelerde çalışanın sağlığını korumak ve daha etkili iş akışına katkı sağlamak için sağlık raporu kanunla düzenlenmiştir. Kanun kapsamında bir işyerinde çalışmaya başlamak için işyeri hekiminden rapor almak gerekmektedir. Eğer kişi iş yeri hekiminin verdiği sağlık raporuna itiraz etmek istiyorsa, hakem hastanelere başvurmalıdır. Hakem hastanelerinden çıkacak sonuç nihai karar olacaktır.

İşveren işe alınacak olan kişilerin fiziki veya ruhsal olarak işe uygunluğunu garantilemek için bu rapora önem vermelidir. Çünkü sağlık tetkikleri yapılmadan bir işe başlamak, öne çıkan sağlık sorunları ile iş verimliliğinde azalma görülecektir. Ayrıca mesleki hastalıkların ortaya çıkması hem zaman kaybı hem de çalışan tarafında risklerin oluşmasına neden olacaktır.

Kısacası yeni işe başlıyorsanız, işe giriş sağlık raporu almak için ortak sağlık ve güvenlik firmaları ile iş yeri hekimine başvuru yapmanız gerekmektedir. İşveren için çalışanın sağlık raporu bu nedenle büyük önem taşımaktadır. Ayrıca işe başlayacaklar için hangi hallerde sağlık muayenelerine tabi oldukları durumu kanunla detaylandırılmıştır. Bu detaylar, 6331 sayılı iş kanunun 15 maddesinin bünyesindeki B fıkrasında açıklanmıştır.

İşe Giriş Sağlık Raporunda Olması Gereken Testler

Bir işe girdiğinizde sağlık raporunda yer alması gereken raporlar ve detaylar şu şekildedir:

  • Akciğer Grafisi: Özellikle tozlu yerlerde çalışacak kişiler için çok gerekli bir rapordur. Akciğer filmi, akciğer hastalıklarını teşhis etmek için istenmektedir. Ayrıca işe giriş sağlık raporu içindeki bu film, çok sayıda hastalık başlangıcının teşhis edilebilmesinde etkili olduğu için özellikle istenmektedir.
  • İşitme Testi: İşe başlayacak kişinin işitme ile ilgili herhangi bir probleminin olup olmadığı bu raporla anlaşılmaktadır. Bu testte çalışmaya başlayacak kişinin duyabileceği en düşük ses tonu belirlenir.
  • Solunum Fonksiyon Testi: Çalışmaya başlayacak kişinin çeşitli nefes alıp verme durumları test edilerek elde edilen sonuçlar kayıt altına alınır. Ardından bu kayıt aynı vücut değerlerine sahip olan diğer kişilerin kayıtları ile karşılaştırılır.
  • Kan Testleri: En detaylı testlerden biri de kan testleridir. Çalışmaya başlayacak kişi işe giriş sağlık raporu için kan örneği vererek, 3 çeşit taramadan geçmektedir. Bu taramalar sonucunda çıkan sonuçlar incelenmektedir.
  • İdrar Tahlilleri: İdrar testleri sonucunda idrar yolu enfeksiyonu, diyabet ve böbrek hastalıkları gibi hastalıklar tespit edilebilmektedir.
  • Portör: Gıda sektöründe işe başlayacaklar veya kreşlerde görev alacak kişilerden portör testleri zorunlu şekilde istenmektedir. Bu testlerde gaita mikroskopisi, parazit yumurtası incelemesi yapılmaktadır. Ayrıca boğaz kültürü alınarak incelemeler yapılmaktadır.

Aşılar: Bir işyerinde çalışacak kişilerin yaptırması gereken aşılar incelenmektedir. Tetanos ve hepatit bu aşıların başlıca öne çıkanlarıdır.

İşe Giriş Sağlık Raporunun Geçerlilik Süresi Nedir?

Yeni başlayacağınız iş için almanız gereken sağlık raporunun geçerlilik süresi çalışacağınız işyerinin tehlike sınıfına göre değişecektir. Bu nedenle işe giriş sağlık raporu geçerlilik süresi aşağıdaki gibi açıklanabilir:

  • Az tehlikeli sınıftaki işletmelerde çalışacaklar için 5 yıl içerisinde raporun yenilenmesi gerekmektedir.
  • Tehlikeli sınıftaki işletmelerde çalışacaklar için 3 yıl içerisinde raporun revize edilmesi lazımdır.
  • Çok tehlikeli sınıftaki işletmelerde çalışacaklar için 1 yıl içerisinde rapor yenilenmelidir.

Bunlara ek olarak yönetmeliğe göre iş yeri hekiminin gerek görmesi durumunda bu sürelerin kısıtlanabileceği kanunla beyan edilmiştir. Yönetmelikte işe başlamak için gerekli sağlık raporu ve periyodik muayenelerin zamanları belirtilmiştir. Bu durum işverene ve işyeri hekimine yükümlülük vermektedir.

Az tehlikeli işletmelerde 10’dan daha az sayıda çalışan bulunuyorsa, mecburi alınması gereken sağlık raporu, aile hekimlerinden veya devlet hastanelerinden temin edilebilir. İş sağlığı ve güvenliği kanununa dayanarak 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren bir işyerinde işe başlamak için sağlık raporu almak zorunludur. Bu sağlık raporu yetkili sağlık birimlerinden ücretle alınabilir. İşe başlamak için bu rapor alındığında işe giriş işlemleri onaylanmaktadır.

İşe Giriş Sağlık Raporu Ücreti Nedir?

Çalışanlar ilk işe başladıklarında, iş değiştirdiklerinde sağlık raporu almak zorundadırlar. Ayrıca sağlık sorunları nedeniyle işten uzaklaştırılan bir çalışan işe geri döndüğünde işverenin talep etmesi durumunda sağlık raporu almalıdır.

İlk işe başlayacak kişilerden istenen sağlık raporu ile çalışanın işe uygunluğu tespit edilmektedir. Böylece tüm riskler ele alınmaktadır. Özellikle tehlikeli veya çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde çalışanlar kapsamlı şekilde rapor almak zorundadırlar.

Sağlık sorunlarının olup olmadığı konusunda emin olmak için istenen sağlık raporu ücreti, işe giriş yapacak kişiler tarafından karşılanır. Fakat çalışmaya devam eden personelin sağlık bakanlığınca istenen periyodik sağlık kontrolleri işveren tarafından karşılanmaktadır.

Ayrıca işe başlayacak kişilerin alacağı sağlık raporunun alınacağı yere göre fiyatta farklılık gözlemlenmektedir. İşe yeni başlayacak kişi için işyeri hekimi test ve tahliller talep edecektir. Ardından iş yeri hekimi çalışmaya başlayacak kişinin fiziki muayenesini yaptıktan sonra raporu oluşturacaktır. Ayrıca sağlık tahlil ve testlerinin hangi durumlarda yapılacağı iş yeri hekiminin talebine göre değişiklik gösterebilir. İşe giriş sağlık raporu Eurolife OSGB biriminin yönlendirmesi ile kolay şekilde temin edilebilir.