iş sağlığı ve güvenliği kültürü

İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü Nedir?

İş sağlığı ve güvenliği kültürü, bir iş yerinde çalışanların sağlıklarını ve güvenliklerini koruma amacıyla oluşturulan bir davranış ve değerler sistemini ifade eder. Bu kültür, iş yerindeki herkesin katılımını ve sorumluluğunu içerir. Böylece riskler en aza indirilir ve çalışanların güvenli bir ortamda çalışmaları sağlanır.

Bu kültürün oluşturulmasıyla sadece yasal gereklilikler yerine getirilmekle kalmaz, aynı zamanda iş yerinde bir dayanışma ve koruma kültürü oluşarak çalışanların refahı artar. İSG kültürü;

 • Eğitim,
 • İletişim,
 • Liderlik,
 • Sürekli iyileştirme gibi unsurları içerir.

Çalışanlar arasında bu kültürün benimsenmesi, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesine katkıda bulunur. İstanbul OSGB Eurolife iş sağlığı ve güvenliği kültürünü benimseyen işletmelere yönelik kapsamlı çözümler sunar. İş yerinizde güvenli bir ortam oluşturmak ve çalışanlarınızın sağlığını korumak için geliştirdiğimiz eğitim programları, danışmanlık hizmetleri ve güvenlik denetimleri ile iş sağlığı ve güvenliği standartlarınızı en üst seviyeye çıkarabilirsiniz.

Ayrıca, özel ihtiyaçlarınıza uygun çözümler sunarak iş yerinizde etkili bir İSG kültürünü kurmanıza yardımcı olmaktayız. Siz de çalışanlarınızın güvenliğini ve refahını ön planda tutan bir iş kültürü oluşturmak istiyorsanız, firmamızın uzmanlığından faydalanabilirsiniz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü Nasıl Oluşturulur?

İş sağlığı ve güvenliği, her işletme için kritik bir öneme sahiptir ve çalışanların güvenliğini sağlamak hem yasal bir zorunluluk hem de etik bir sorumluluktur. Bu süreçte iş yeri güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimleri, bir işletmenin sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmasına liderlik eder. İş güvenliği kültürünü oluşturmak, sadece güvenli iş uygulamalarını benimsemek değil, aynı zamanda bu uygulamaların iş yeri kültürünün bir parçası haline gelmesini sağlamak anlamına gelir. İşte bu süreci başlatmak ve sürdürmek için kullanılabilecek bazı etkili stratejiler;

 • Bilinçlendirme ve Eğitim
 • İletişim ve Katılımı Teşvik Etme
 • Örnek Olma
 • Risk Değerlendirmeleri ve İyileştirmeler
 • Ödüllendirme ve Tanıma

İş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturmak, yasal gereklilikleri yerine getirirken aynı zamanda çalışanların refahının artmasını ve dolayısıyla işletme performansını olumlu yönde ilerlemesini sağlar.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünün Amacı Nedir?

Her iş yerinde faaliyet gösterilen sektöre bağlı olarak, sağlık ve güvenlik riskleri kaçınılmaz bir gerçektir. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından 2002 yılında yayımlanan ‘Güvenlik Kültürü Raporu’na göre, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının büyük bir çoğunluğu önlenebilir niteliktedir.

İş sağlığı ve güvenliği (İSG) çalışmalarının temel amacı, çalışanların iş sırasında maruz kalabilecekleri risklere karşı korunmalarını sağlamak ve güvenli, sağlıklı çalışma ortamlarını oluşturmaktır. Bu bağlamda, İSG eğitimleri, çalışanları mevcut ve potansiyel tehlikelere karşı bilinçlendirmeyi hedefler, böylece işyerlerinde sağlık ve güvenlik standartlarına uygun bir kültürün oluşmasına katkıda bulunur.

İş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması, ülkemizde 2013 yılında yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile hız kazanmıştır. Bu mevzuat güncellemeleri, işyerlerinde İSG konularına yönelik bilinçlenmeyi teşvik etmiş ve çalışanların güvenlik bilinci ile önleme kültürünün gelişimine katkı sağlamıştır. İSG eğitimleri sayesinde, işveren ve işçi tarafında ortak bir güvenlik anlayışı oluşturularak, çalışanların yaşamsal hakları korunmaktadır.

Siz de iş yerinizde sağlık ve güvenlik kültürünü güçlendirmek ve çalışanlarınızın güvenliğini en üst düzeye çıkarmak istiyorsanız, sunduğumuz İSG eğitim çözümleri sizin için. İstanbul OSGB Eurolife tecrübesi İSG kültürü oluşturur. En güncel mevzuatlarla uyumlu olarak hazırlanan eğitim programlarımız, çalışanlarınızı olası risklere karşı bilinçlendirirken, iş yerinizde güvenlik bilinci ve önleme kültürünün oluşumuna katkı sağlar.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünün Tarafları

İş sağlığı ve güvenliği, her iş yeri için kritik bir öneme sahiptir. Bu kapsamda, iş sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturan ve etkileyen birçok taraf bulunmaktadır. Bu taraflar, iş yerinde güvenli bir çalışma ortamının sağlanması ve sürdürülmesi konusunda önemli roller üstlenir. İş yerindeki iş sağlığı ve güvenliği kültürünü anlamak için bu kültürün temel taraflarını incelemek önemlidir;

 • Çalışanlar
 • İşveren
 • Hükümet ve Regülasyon Kurumları

İş sağlığı ve güvenliği kültürü, iş yerindeki tüm tarafların iş birliği ile oluşturulur ve sürdürülür. Bu kültür, çalışanların sağlığını ve güvenliğini ön planda tutarak, iş yerinde verimliliği artırır ve kazaları minimize eder. İş yeri güvenliği uzmanları, iş yeri hekimleri, çalışanlar, işverenler ve regülasyon kurumları arasındaki etkileşim, güvenli bir çalışma ortamının temelini oluşturur.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kültüründe İşverenin Sorumlulukları

İş sağlığı ve güvenliği, iş yerlerinde çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumayı amaçlayan kritik bir konudur. Bu bağlamda, işverenlerin üzerine düşen belirli sorumluluklar bulunmaktadır;

 • İlk olarak, işverenler çalışanların iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak adına gerekli önlemleri almalıdır.
  • Bu, iş yerinde olası riskleri belirlemek, gerekli koruyucu ekipmanları temin etmek ve çalışanları bu konuda eğitmek anlamına gelir.
  • İşverenler aynı zamanda iş yerinde düzenli olarak risk değerlendirmeleri yapmalı ve gerekli güvenlik standartlarına uygunluğu sağlamak için sürekli çaba göstermelidir.
 • İkinci olarak, işverenler işçilerin güvenli çalışma koşullarına erişimini sağlamalıdır.
  • Bu, işyerinde uygun acil durum planlarının oluşturulması, yangın söndürme ekipmanlarının bulundurulması ve çalışanların güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak için gereken tüm kaynakları sağlamayı içerir.
  • İşverenler aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliği konularında işçilere danışma ve katılım fırsatları sunmalıdır.

İşverenlerin iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşumunda önemli bir rolü vardır. Bu sorumlulukları yerine getirmek, sadece yasal gereklilikleri karşılamakla kalmaz, aynı zamanda çalışan memnuniyetini ve iş verimliliğini artırarak iş yeri ortamını olumlu bir şekilde etkiler.

Paylaş

Add Your Comments

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir