Diğer Sağlık Personeli Belgesi

İş Sağlığı ve Güvenliği alanında hizmet verebilmesi amacıyla bakanlık tarafından görevlendirilen kişilere diğer sağlık personeli denmektedir. Bu kişiler tıp teknisyeni, hemşire, sağlık memuru ve çevre sağlık teknisyeni gibi kişilerden seçilebilmektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından bu kişilere diğer sağlık personeli belgesi verilmektedir.

Diğer Sağlık Personeli (DSP) Belgesi Nedir?

Yasal yönetmeliklere göre iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak adına iş yeri hekimiyle birlikte çalışan diğer sağlık personellerine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu ihtiyacın karşılanması amacıyla sağlık memuru, hemşire gibi kişilere diğer sağlık personeli eğitimleri verilmektedir. Eğitimlerin sonucunda ise başarılı olan kişilere diğer sağlık personeli belgesi oluşturulmaktadır.

İş yeri hemşiresi olarak adlandırılan bu kişiler iş yeri hekimi ile koordineli bir şekilde çalışmalar yürütmektedir. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerindeki bu kişiler;

 • İş sağlığı güvenliği hizmetlerinin planlanması
 • İzlenmesi
 • Değerlendirilmesi
 • Yönlendirilmesi gibi konularda çalışmaktadır.

İş yeri hekimiyle birlikte verilerin toplanmasında ve kayıt tutulmasında görev alan bu kişiler sertifika eğitiminde yapacakları işler konusunda bilgilendirilmektedir.

Diğer Sağlık Personeli Belgesi Nasıl Alınır?

Gerekli bakanlıklar tarafından yetkilendirilmiş kurslar kapsamında diğer sağlık personeli belgesi alınabilmektedir. Bu belgenin alınması için bakanlık onayını almış kurumların tercih edilmesi şarttır. 2012 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan kurum ve kuruluşlarda uzman kişiler tarafından bu eğitimler verilmektedir. Eğitimlerden faydalanmak isteyen kişilerin mezuniyet koşulunu taşıması önemli bir durumdur.

Diğer sağlık personeli belgesi almak isteyen kişiler;

 • Özel Öğretim Kurumları Kanuna göre yetkilendirilen adreslere
 • Kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen eğitimlere
 • Üniversitelerde sunulan eğitimlere katılabilmektedir.

İş yeri hemşireliği ya da diğer sağlık personeli olacak kişilerin eğitimi en az 40 saat sürmektedir. Senkron ve asenkron eğitimin birlikte verildiği bu çalışmada kişilerin iş yeri hekimi ve iş sağlığı ve güvenliği uzmanıyla birlikte yürüteceği hizmetler anlatılmaktadır.

Özel kurslarda belirli bir ücret karşılığında sunulan bu sertifika için ödeme yapılması gerekmektedir. Ayrıca kişilerin kimlik belgeleri, resimleri ve mezuniyet belgeleri ile başvuruda bulunması istenmektedir.

Genellikle 90 saatlik olarak verilen eğitimler sonucunda kişiler ÖSYM tarafından yapılan DSP sınavına girmeleri gerekecektir. Bu sınavda kişilerin en az 60 puan alma şartı vardır. Sınav 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Diğer sağlık personeli sertifikası 5 yıl süreyle geçerliliğini korumaktadır. 5 yılın sonunda sertifika vizesi alınmalıdır. Alınmaması halinde eski sertifika askıya alınarak bekletilecektir.

Diğer Sağlık Personeli Belgesini Kimler Alabilir?

diğer sağlık personeli belgesi

Bu personel kontenjanından yararlanmak için üniversitelerin lisans ve ön lisans bölümlerinden bazılarını tamamlamış olmak gerekmektedir. Buna göre;

 • Çevre sağlık teknikerliği
 • Acil tıp teknisyenliği
 • Sağlık memurluğu gibi ön lisans bölümlerden mezuniyet şartı aranmaktadır.

Hemşirelik gibi lisans ve ön lisans alanlarından mezun olan kişilerde diğer sağlık personeli belgesi almaya uygun meslekler kapsamındadır. Mezuniyet belgesi sunamayan kişiler bu eğitimlerden faydalanamamaktadır.

Diğer sağlık personeli sertifikası bulunan kişilerin çalışabileceği diğer alanlar şu şekildedir:

 • Maden sahaları
 • Sanayi kolları
 • İnşaat sektörü
 • Hastaneler
 • İmalat fabrikaları
 • Gıda imalat alanları
 • Petrol istasyonları
 • Ağır sanayi alanları

Eğitimler İş Sağlığı Güvenliği alanında uzman kişiler, İş Yeri Hekimleri, İş Müfettişleri ve Akademisyen kimliğe sahip kişilerce verilmektedir. Her kurumun kendi içerisinde yapmış olduğu düzenlemeler sonucu eğitimler tamamlanmaktadır. Diğer sağlık personeli eğitimi almak isteyen kişilere hafta içi, hafta sonu, akşam ve gün içerisinde eğitimler verilebilmektedir.

Diğer Sağlık Personeli Çalışma Süresi Ne Kadardır?

Çok tehlikeli çalışma ortamlarında hizmet veren diğer sağlık personelleri, iş yerinde bulunan kişi sayısına uygun olarak çalışma süresi belirlemektedir. Buna göre:

 • 10-49 çalışana sahip iş yerlerinde: Her çalışan için aylık en az 10 dakika
 • 50-249 çalışana sahip iş yerlerinde: Her çalışan için aylık en az 15 dakika
 • 250 ve üzeri çalışana sahip iş yerlerinde: Her çalışan için aylık en az 20 dakika çalışması gerekmektedir.

Diğer Sağlık Personeli Ne İş Yapar?

DSP yönetmeliği kapsamında çalışacak olan kişiler şu görevleri ve sorumlulukları yerine getirmelidir:

 • İş yerinde çalışan kişilerin sağlık eğitimlerinin tamamlanmasında görev almak,
 • İş sağlığı ve güvenliğine dair hizmetlerin planlanabilmesi,
 • Değerlendirilmelerinin yapılması,
 • İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin değerlendirilerek gerekli yönlendirmelerin yapılmasında iş yeri hekimine yardımcı olmak,
 • Çalışanların sağlıklarına ve çalışma öykülerine dair bilgileri işe giriş formuna ya da periyodik muayene formuna kayıt etmek,
 • Çalışan sağlığı ve iş öyküsüne ait bilgileri iş yeri hekiminin yapmış olduğu muayene formuna yazmak,
 • Gerekli muayeneler esnasında iş yeri hekimine çalışmalarda yardımcı olmak,
 • İlk yardım hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde ve ilk yardım hakkında bilgilerin verilmesinde iş yeri hekimi ile birlikte çalışmalar yürütmek,
 • İş yerine ait binaların ve eklenti yerlerin genel hijyen koşullarını takip ederek burada gerekli hijyen önlemlerinin alınması için iş yeri hekimiyle koordineli çalışmak,
 • Özel çalışmalar yürütülmesi gereken çalışanların takip edilmesi ve istenen sağlık kontrollerinin yapılmasını sağlamak,
 • İş yeri hekimi tarafından verilen iş sağlığı güvenliği çalışmalarını yürütmek,
 • İş yerine ait bütün bölümlerde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili inceleme çalışmalarında bulunmak,
 • İş sağlığı ve güvenliğine dair araştırmalar yaparak bilgiler edinmek ve bunları raporlamak,
 • İş sağlığı ve güvenliği kapsamında çalışanlarla görüşmeler yapmak,
 • İş yerinde hizmet veren destek personelleri ve çalışan temsilcileri ile görüşmeler yapmak ve iş birliği içerisinde olmak,
 • İş veren ve iş yeri hekiminin bilgisi dâhilinde gerekli düzenlemeleri yapmak adına kurum ve kuruluşlarla sürekli iş birliği içerisinde bulunmak.

Sonuç olarak, diğer sağlık personeli belgesi sahibi olan kişiler kurumlarda çalışabilmektedir.

Paylaş