iş hijyeni

İş Hijyeni Nedir? Neden Gereklidir?

İş hijyeni çalışan kişilerin yaşamış olduğu huzursuzlukları, sağlığı kötü etkileyecek olayları ortadan kaldırmak için gereklidir. Aynı zamanda çevresel tehlike ihtimalleri ile stresleri kontrol altına alan teknik ve sosyal bir bilim dalıdır. Toplu yapılan bir işte ihtiyaç duyulan ve bu bilim dalıyla ilgilenen kişiler hjiyenist olarak bilinmektedir.

Çalışanların can sağlığı üzerinde tehdit oluşturan 4 temel tehlike vardır. Bunlar; kimyasal, fiziksel, biyolojik ve ergonomik tehlikelerdir. Genel anlamda çalışma ortamına yayılabilen ve sağlıklı yaşam şartlarına uymayan bileşimler kimyasal tehlike olarak adlandırılmaktadır. Çalışma esnasında yaşanan sıcaklık, titreşim, basınç, gürültü gibi ektenler ise fiziksel tehlike olarak kabul edilmektedir.

Bakteri, böcek, mantar gibi çalışma ortamında varlığını sürdüren insan sağlığını negatif etkileyen etkenler ise biyolojik tehlike olarak nitelendirilmektedir. Bu nedenle iş hijyeni oldukça gerekli bir durumdur. Çalışanlar için doğru hazırlanmamış aletler, çalışanların yaşamış olduğu baskı ve yorgunluk gibi sebepler de ergonomik tehlike olarak bilinmektedir. Bu kadar fazla tehlikeden korunmak adına iş hijyenine dikkat etmek gerekir.

Hijyen Nedir?

iş hijyeni

Hayatımızın her alanında bulunmasına ihtiyaç duyduğumuz bir konudur. Peki tam anlamıyla hijyen nedir? Sağlığa olumsuz etkileri bulunan ortamlardan korunmak için yapılan tüm uygulamalar ve alınan temizlik önlemleri hijyen adı altında toplanmaktadır.

Bu temizliklerin yapılması için en çok kullanılan maddeler su ve sabundur. Bunlar olmadan temizlikten bahsetmek mümkün değildir. Aynı zamanda süngerler, lifler, diş fırçaları ve tırnak makası gibi temizlik ürünleri de oldukça önemlidir. Tabii bu ürünler kişisel temizlik araçlarıdır. İlk olarak bireyin kendi sağlığı olmak üzere diğer insanların da sağlığını güvende tutmanın en etkili yolu temizliktir. Sadece bedeni değil, etrafımızda bulundurduğumuz her şeyi kirlerden arındırmak hijyeni kapsamaktadır.

İş Hijyeni Nedir?

İş hijyeni nedir? sorusunun cevabını şu şekilde verebiliriz. Çalışanların sağlığını kötü yönde etkileyebilecek olan tehlikeli faktörlerin tespit edilmesidir. Ayrıca bu kötü etkilerin değerlendirilmesi ve kontrol altına alınması sağlanır. Nüfus sağlığını korumasının yanı sıra refahın yükselmesine yardımcı olmaktadır. İş verimini artırması ve çalışanlara katkıda bulunması nedeniyle büyük bir öneme sahiptir.

İş hijyeni adı altında fiziksel, kimyasal, biyolojik ve ergonomik etkenlerin ölçüm testi yapılmaktadır. Analiz edilmesi dışında sağlık etkileri de değerlendirilmektedir. Bunun sonucunda gerekli tedbirler tasarlanmaktadır. Ardından bu tedbirlere uyulması sağlanmaktadır.

İşyeri Hijyen Prensipleri Nelerdir? İş Hijyeni Nasıl Sağlanır?

İşyeri hijyenin sağlanması için gerekli olan prensipler bulunmaktadır. İşçilerin sağlıklı bir ortamda elverişli bir şekilde çalışabilmeleri için yerine getirilen ilkeler vardır. Temel ilkeler şu şekilde sıralanabilir:

  • Tüm çalışanların var olan ruhsal, fiziksel ve sosyal hallerini en iyi koşullara ulaştırmak ve sürekliliği sağlanmalıdır.
  • Çalışma koşullarının neden olabileceği sağlık problemleri analiz edilmelidir.
  • Çalışan kişilerin sağlığını olumsuz etkileyecek her türlü şeyden onlar korunmalıdır.
  • İşyerlerinde doğru bir korunmanın uygulanması için gerekli tüm önlemler alınmalıdır.

Bunun yanı sıra iş hijyeni konusunda sorumlu olan hijyenistlerin yerine getirmeleri gereken bazı görevler vardır. Bu görevlere uyulduğu takdirde çalışanlar adına güvenilir bir ortam oluşturulmaktadır. İşçilerin sağlığını göz önünde tutan hijyenistlerin görev ve amaçları şu şekildedir:

  • İşin ve kullanılan ürünlerin tanımını yaptıktan sonra meydana gelebilecek tehlike ve riskleri belirlerler.
  • Kontrol yöntemlerini tespit ederler.
  • Gerekli ölçme işlemlerinde kullanılması için doğru yöntem ve cihazları saptarlar.
  • Ölçüm işlemlerini uygulamak ya da uygulatmak görevleri arasındadır.
  • İşyeri ortamının sağlıklı koşullarını kötü yönde etkileyen nedenleri öğrenirler, buna bağlı olarak kural ve prosedürleri hazırlarlar.
  • Çalışanlar, işverenler ve halk adına eğitim programları ayarlarlar.

İşyeri Hijyeni Eğitimi Neden Gereklidir?

iş hijyeni

İlk olarak gıda sektöründe olmak üzere pek çok alanda işyeri hijyeni eğitimi gereklidir. Hatta yönetmelik kapsamında bir zorunluluk olarak bilinmektedir. Bu eğitime sahip olmayan bireylerin bu tarzdaki işyerlerinde görevli olarak çalışması yasaktır. Aynı zamanda insan sağlığı için çok önemli bir eğitim olarak görülmektedir. Çünkü sağlığı olumsuz etkileyen faktörlerin ortadan kaldırılmasını hedefleyen bir eğitimdir.

Eurolife OSBG, gerekli olan iş hijyeni eğitimini vermektedir. Temel hijyen kurallarını öğretmesinin yanı sıra uygulanmasını da göstermektedir. Ayrıca eğitim içerisinde insan sağlığını tehlikeye atan salgın hastalıklar hakkında bilinçlendirilme yapılmaktadır. Bunun dışında bakteri ve virüslerin gıda aracılığıyla insanlara geçmesi sonucunda meydana gelen sağlık problemleri eğitimde anlatılmaktadır. Bu şekilde hijyen eğitimi verilirken sağlık konusunda tehlike yaratan durumlarda insanın ne kadar önemli bir faktör olduğu belirtilmektedir.

Paylaş