ISO 27001

ISO 27001 Sertifikası Nedir?

Günümüz teknoloji çağında bilgi güvenliğini sağlamak oldukça zordur. Üstelik bu bilgilerin sadece hırsızlıktan değil aynı zamanda kaybolmasından da korunması gerekir. Dolayısıyla bilgi güvenliği, şirketlerin hassas olduğu konuların başında yer alır. İşte bu kapsamda geliştirilen ISO 27001 gibi ISO/IEC ISMS standartları gibi bilgi teknolojileri ve güvenlik sistemleri hassas bilgilerin korunması amacıyla geliştirilmiştir. Bu standartlar sayesinde söz konusu bilgilerin çalınması ve korunması güvence altına alınmaktadır.

ISO 27001 Standardı Nedir?

ISO/IEC ISMS standartları içerisinde yer alan ISO 27001 standardı, şirketlerin kendi ve müşterilerinin özel bilgilerini güvende tutma amacıyla geliştirilen bir sertifika belgesidir. Bu bilgi güvenliği sistemi, şirket ve müşterilerinin bilgilerini hem korumak hem de yönetme sınırlarını çizen uluslararası bir çerçevedir. Fikri mülkiyet ve şirket finansal verileri gibi çok hassas bilgilerin korunmasını sağlar. Bu standartlar çerçevesinde şirketler risklerini tanımlayabilmekte, azaltabilmekte ve yönetebilmektedir.

Şirketler ISO 27001 çerçevesinde belirlenen risklere göre gerekli önlemler almaktadır. Bunun yanında alınan tedbirler sadece bugün için değil, aynı zamanda geleceklerini de kapsamaktadır. Dolayısıyla güvenlik önlemleri sürekli geliştirilmekte ve yenilenmektedir. Böylelikle firmaların hem kendi itibarini hem de müşterilerinin itibar ve saygınlığını koruması için gereken tüm adımların atılmasını sağlamaktadır.

Paydaşlar arasındaki ticari ilişkilerin sağlıklı yürütülmesini sağlayan bilgi yönetimi sertifikası devlet tarafından yetkilendirilen uygunluk değerlendirme kuruluşları tarafından verilmektedir. Belge, yetkili kuruluş tarafından firmanın belirli aralıklarla her yıl denetime tutulması koşulu ile 3 yıl geçerlidir. Yetkili kişi ve kuruluşlar tarafından yapılan denetimlerde firmanın bu standartlara uygun bir sistem ve dokümantasyon varlığını sürdürüp sürdürmediği kontrol edilmektedir. Ayrıca yıllık düzenli olarak yapılan bu denetimler için belirlenen ücretin de ödenmesi şarttır.

ISO 27001 Sertifikası Ne İşe Yarar?

ISO 27001

Sağladığı bilgi güvenliği ile ISO 27001 sertifikası şirketlerin tüm paydaşlarına güven vermesini sağlayarak işe değer katar. Şirketlerin kendi ve müşterilerinin hassas bilgilerini koruma altına alan bu yönetim sistemi, bilgilerin sistematik ve sağlam bir yaklaşımla yönetilmesini sağlar. Riskleri azaltır, şirket ile müşteri arasındaki güveni artırır ve bilgi sistemlerinin korunmasını sağlar. Ayrıca bilgilerin çalınması ve kaybolması kaynaklı olası maddi ve manevi kayıpların önüne geçer.

Bilgi yönetiminde uluslararası standartlar getiren bilgi yönetimi sertifikası, şirketin itibarını koruması sayesinde bir şirketin şirket sahibi, çalışan ve müşterilerinin güven içinde tüm ticari faaliyetlerini gerçekleştirmesini sağlar. Aynı zamanda bu standart sertifikasına sahip olan firmalar uluslararası düzeyde güvenli olduklarına dair üçüncü kişilere açık mesaj verir. Bu sayede yeni iş bağlantıları kurma konusunda avantajlı duruma gelmektedirler. Beraberinde sürdürülebilir iş başarısını sağlamak adına etkili bir adım atmış olurlar.

ISO 27001 sertifikasının geçerli olabilmesi için düzenli olarak yapılan denetimler sayesinde şirketler bilgi yönetme konusundaki dinamikleri her zaman güncel tutar. Böylelikle teknolojinin gelişmesinden kaynaklı yeni ortaya çıkan tehditleri takip edebilmektedirler. Şirketlerin bilgi yönetim sistemlerini yüksek performanslı kılacak şekilde geliştirilmesini sağlar. Bu sayede şirket söz konusu bu yeni tehditlere karşı her daim dayanıklı kalır.

ISO 27001 Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 27001 sertifikası ISO standartları belgelendirme kurumları veya danışmanlık firmaları tarafından verilmektedir. Şirketler ayrıca TSE’den ilgili belgenin alınması ile ilgili dokümantasyon ve işlem süreçlerini öğrenerek kendilerini alabilmektedir. Yani bir danışmanlık firmasından bu hizmet almaları şart değildir. Ancak şirket şartlarını bu belge için istenilen standartlara getirilmesine yönelik işlemlerin ve evrak işlerinin yürütülmesi bazen çetrefilli olabilmektedir. Dolayısıyla sistemin hızlı kurulması adına profesyonel bir danışmanlık şirketinden yardım alınması en etkili adımdır.

Profesyonel bir danışmanlık firması ISO 27001 standartları içerisinde yer almayan ve maliyet gerektiren birçok uygulamadan şirketi kurtarmaktadır. Sistemin akıllıca kurulmasına önderlik eder kısa sürede çalışmasına yardımcı olur. Aynı zamanda etkin bir şekilde çalışması için gereken desteği sağlar. Bunun yanında danışmanlık şirketi için ödenecek tutar, risk ve maliyet içeren süreçlerin tutarından daha düşüktür. Dolayısıyla evrakın alınması aşamasında şirketler için daha avantajlı bir yaklaşımdır.

Bu belgenin alınma süreci ister şirketin kendi tarafından isterse danışmanlık firması tarafından yürütülsün adımlar aynıdır. Bu adımlar;

  • Şirketin bilgi yönetmeliği standartları uygunluğuna dair değerlendirmeler yapılmaktadır.
  • Standarda uygun olmayan varsa uygun hale getirilmesi için gereken çalışmalar yapılmaktadır.
  • ISO’nun akreditasyon verdiği denetmen kurum ve kişi tarafından şirketin teftişi yapılmaktadır.
  • Teftiş sonrası gerekli standartlar sağlanmış ise belge verilmektedir. Değilse şirkete ikinci bir teftişe göre standartlara uyulması için zaman verilmektedir.

Belgeyi almaya hak kazanan firma endüstriyel bilgi hırsızlığını önlemek amacıyla ciddi bir adım atmış olur. Müşterilerine verdiği önemi gösterir ve elbette saygınlık kazanır.

ISO 27001 Sertifikası Kimler Alabilir?

ISO 27001

Bilgi yönetimi sertifikası kamu veya özel sektörde faaliyet gösteren her firma tarafından alınabilmektedir. Kısaca dünya çapında faaliyet gösteren küçük, orta veya büyük tüm şirket ve işletmeler bu belgeyi alabilmektedir. Ancak bu belgeyi almak isteyen şirketlerin sağlaması gereken kriterler vardır. Çünkü bu şartlar şirketlerin verimli ve güvenli dijital bilgi yönetim sistemlerini kurmaya sağlar. Bunun yanında bu belgenin alınması her firma için zorunlu değildir. Ancak özel sektörde faaliyet gösteren bilişim ve savunma sektöründeki şirketler için zorunludur.

ISO 27001 sertifikası alacak firmaların sağlaması gereken standartlar şu şekildedir;

  • Bilgi teknolojileri
  • Bilgi yönetimini sağlayan güvenlik adımları
  • Bilgi güvenliğini yönetim sistemi
  • Bilgi yönetimi için gereksinimler

ISO 27001 sertifikası da günümüz teknolojilerinin hayatı kolaylaştıran yanını güvenli de kılan bir yönetim sistemidir. Bu sistem duruma göre birçok teknik detay gereksinimi olan alandaki gibi karmaşık bir terminoloji ağına sahip olabilmektedir. Ancak bilgi güvenliğini sağlaması ile günümüz teknoloji çağında elzem bir ihtiyaçtır. Çünkü şirket ve müşterilerinin bilgi varlıklarına yönelik tehditlerin minimize edilmesini sistematik olarak engeller.

Paylaş