info@eurolifeosgb.com
Bize Ulaşın! +90 (212) 640 54 96
MEVZUATLAR
MESLEKİ YETERLİLİK BELGE ZORUNLULUĞU KAPSAMINDAKİ MESLEKLER Devamını Oku...

# Yeterlilik Kodu Yeterlilik Adı Seviye Sektör Revizyon UY Onay Tarihi Ve Sayısı Belge Zorunluluk Tarihi Açıklama 1 11UY0004-5 Ağır Vasıta Tecrübe Sürücüsü 5 Otomotiv 11UY0004-5/00 22.03.2011 2011/22 02/10/2020 11UY0004-5/01 16.05.2012 2012/40 02/10/2020 11UY0004-5/02 17.02.2016 2016/10 02/10/2020 11UY0004-5/03 28.02.2018 2018/28 02/10/2020 2 11UY0011-3 Ahşap Kalıpçı 3 İnşaat 11UY0011-3/01 09.05.2012 2012/39 26/05/2016 11UY0011-3/02 11.12.2013 2013/104 26/05/2016…

ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN VE ONDAN FAZLA ÇALIŞANI BULUNAN İŞYERLERİNDE İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ İŞVEREN PAYI TEŞVİKİNDEN YARARLANILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ Devamını Oku...

Mevzuatı PDF olarak görüntülemek için tıklayınız. ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN VE ONDAN FAZLA ÇALIŞANI BULUNAN İŞYERLERİNDE İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ İŞVEREN PAYI TEŞVİKİNDEN YARARLANILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun ek 4 üncü…

YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Devamını Oku...

YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 5/10/2013 tarihli ve 28786 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “artıkların” ibaresinden sonra gelmek üzere “uygun yöntem ve ekipmanlarla” ibaresi eklenmiştir. MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesine…

İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Devamını Oku...

28710 SAYILI İŞ YERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK

ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ Devamını Oku...

ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ
Resmi Gazete Tarihi: 27.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27010

YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ Devamını Oku...

28786 SAYILI YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik Devamını Oku...

28681 sayılı İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik

İş Kanunu Devamını Oku...

4857 sayılı İş Kanunu

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Devamını Oku...

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu