osgb yetki belgesi

OSGB Yetki Belgesi ile Verimli Çalışma

OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) Yetki Belgesi, iş sağlığı ve güvenliği alanında faaliyet gösteren kuruluşlar için önemli bir belgedir. Bu belge, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri sunma yetkisine sahip olan ve belirli standartları karşılayan bir kuruluşa verilir. OSGB yetki belgesi kuruluşun iş sağlığı ve güvenliği konusundaki yeterliliğini ve uzmanlığını kanıtlar.

Verimli çalışma, bir kuruluşun başarısı için kritik öneme sahiptir. Yetki belgesine sahip bir kuruluş, iş sağlığı ve güvenliği konularında uzmanlaşmış bir ekip tarafından desteklenir. Bu, iş yerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulmasına katkı sağlar. Ayrıca, İstanbul OSGB tarafından belirlenen standartlara uygun olarak hareket eden bir kuruluş, iş sağlığı ve güvenliği risklerini etkili bir şekilde yönetir. Bu da çalışanların güvenliğini ve refahını artırır.

OSGB yetki belgesine sahip olmak, bir kuruluşun yetkinlik ve güvenilirlik düzeyini gösterir. Bu belge, kuruluşun verimli çalışmasına katkıda bulunur. Aynı zamanda çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak adına önemli bir adımdır.

OSGB Yetki Belgesi Nasıl Alınır?

İş Sağlığı ve Güvenliği Birimleri (OSGB), iş yerlerinde sağlık ve güvenlik standartlarını sağlamak amacıyla önemli bir rol oynar. Yetki belgesi almak için gerekli belgeler ve süreç oldukça detaylıdır. Bu belgeler, ticari şirketlerden kamu kurumlarına kadar çeşitli organizasyonları kapsar. OSGB yetki belgesi almak isteyen kurumların, Genel Müdürlük tarafından belirlenen prosedürleri ve şartları titizlikle yerine getirmeleri gerekmektedir.

Ticari Şirket Belgeleri;

 • Ticaret Sicil Gazetesi
 • İmza Sirküleri

Tam Süreli Görevlendirilen Personel Belgeleri;

 • İş Sözleşmeleri veya Görevlendirme Belgeleri
 • İş Yeri Hekimliği, İş Güvenliği Uzmanlığı ve Diğer Sağlık Personeli Belgeleri
 • Taahhütname (Eğer ilgili kişi OSGB sahibi veya ortağı ise)

OSGB Sorumlu Müdür Belgeleri;

 • Görevlendirme Yazısı veya Taahhütname
 • Kabul Şerhli Görevlendirme Yazısı (Eğer şirket sahibi veya ortağı ise)

Faaliyet Yeri Belgeleri;

 • Yapı Kullanma İzin Belgesi
 • Numarataj veya Adres Tespit Belgesi
 • Tapu Senedi ve Kira Sözleşmesi veya İntifa Hakkı Belgesi
 • Onaylanmış 1/100 Ölçekli Plan

Organize Sanayi Bölgeleri İçin;

 • Organize Sanayi Bölgesine Sicil Numarası Verildiğine Dair Yazı
 • OSGB Kurma Kararı ve İlgili Belgeler

Kamu Kurumları İçin;

 • İlgili Hükümlerde Belirtilen Belgeler

OSGB yetki belgesi almak, detaylı bir başvuru sürecini içerir ve belirli standartlara uymak gerektirir. Başvuru sahiplerinin bu süreci titizlikle takip etmeleri ve gerekli belgeleri eksiksiz sunmaları süreci hızlandırır. Bu belgelerin düzenli olarak güncellenmesi ve yasalara uygunluğunun sürekli kontrol edilmesi, iş yerlerinde güvenli bir çalışma ortamının sürdürülmesini sağlar.

OSGB Yetki Belgesi Ne İşe Yarar?

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) kapsamında faaliyet gösteren işletmeler, çalışanlarının sağlığı ve güvenliği için belirli standartlara uygun hareket etmekle yükümlüdür. Bu standartlara uyum sağlamak ve yasal gereklilikleri yerine getirmek amacıyla firmalara verilen OSGB yetki belgesi, bir firmanın İSG hizmetleri sunma yetkisine sahip olduğunu resmi bir şekilde belgeler. Dolayısıyla işletmelerin yasal düzenlemelere uygunluğunu kanıtlar;

 • Uygunluk ve Güvenilirlik: OSGB belgesi, bir işletmenin iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterliliğini kanıtlar. Böylece müşteriler ve iş ortakları için güvenilir bir iş ortamı sunar.
 • Cezai Sorumluluktan Kaçınma: Belge sahibi işletmeler, yasal düzenlemelere uygun hareket ettikleri için olası cezai sorumluluklardan kaçınarak hukuki güvence sağlar.
 • Çalışan Güvenliği: OSGB yetki belgesi, işletmelerin çalışanlarının sağlığını ve güvenliğini ön planda tuttuklarına dair bir taahhüt sunar.
 • İSG Uzmanlığı: Belgeye sahip işletmeler, İSG konusunda uzmanlaşmış profesyonellerin yönetiminde çalıştıklarını gösterir.

Yetki belgesi, işletmelerin sadece yasal düzenlemelere uyum sağlamakla kalmayıp aynı zamanda çalışanları için güvenli bir çalışma ortamı oluşturduklarını da kanıtlar. Bu belge, iş sağlığı ve güvenliği konularında uzmanlaşmış bir birim tarafından yönetilen işletmelerin kurumsal itibarları açısından önemli bir avantajdır. İstanbul OSGB yetkisi, işletmelerin çalışanlarına duydukları sorumluluğu vurgular. Böylece hem iç hem de dış paydaşlarla olumlu bir iletişim kurmalarına yardımcı olur.

OSGB Yetki Belgesi Kaç Yıl Geçerlidir?

İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetleri sunan firmalar için önemli bir belge olan OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) yetki belgesi, iş yerinde çalışanların sağlığını ve güvenliğini sağlamak amacıyla düzenlenir. Bu belge, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi standartlarına uygun olarak hizmet veren kuruluşlara verilir. Ancak, bu yetki belgesi sürekli güncellenmeli ve beş yılda bir OSGB ve Toplum Sağlığı Merkezi Birimi (TSMB) tarafından vize edilmelidir.

Bu da iş yerlerinde daha güvenli ve sağlıklı çalışma ortamlarının oluşturulmasına katkıda bulunur. OSGB yetki belgesi, işletmelere sadece yasal bir zorunluluk değildir. Bunun yanı sıra iş süreçlerini daha etkin bir şekilde yönetmeleri için bir fırsat olarak da görülmelidir.

Firmalar, OSGB belgesini güncel tutarak sadece yasal yükümlülüklerini yerine getirmekle kalmaz. Aynı zamanda müşterilere ve çalışanlara sağlıklı bir ortam sağlama konusundaki taahhütlerini de göstermiş olur.

Bu belge, iş dünyasında sürdürülür iş yapısı oluşturmak isteyen işletmeler için önemli bir unsurdur. OSGB yetki belgesi ile iş yerinizin güvenliğini sağlar. Bu sayede hem çalışan memnuniyetini artırıp hem de yasal riskleri minimize edersiniz.

Paylaş

Add Your Comments

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir