info@eurolifeosgb.com
Bize Ulaşın! +90 (212) 640 54 96

Risk Değerlendirmesi

 

RİSK DEĞERLENDİRMESİ

İş yerlerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin, çalışanlara, işyerine, ekipmanlara, ziyaretçilere, tedarikçilere ve çevreye verebileceği zararların tespit edilmesi ve bu zararların ortadan kaldırılması veya etkilerinin en aza indirilebilmesi için alınacak önlemlerin ve kontrollerin belirlenmesi amacı ile yapılması gereken kapsamlı bir çalışmadır.

İş yerindeki tehlikelerin ve risklerin belirlenerek öncelik sırasına göre alınması gereken tedbirlerin saptanarak uygulanması, iş kazalarının ve mesleki hastalıkların önüne geçmesinin yanı sıra işletmenin geleceğe yönelik projeksiyonlarının hazırlanmasına da ışık tutacaktır.