işyeri hekiminin görevleri nelerdir

İşyeri Hekimliği Belgesi Nasıl Alınır?

Üretimin sürekli devam etmesi, insanların yaşamlarının üçte birini işyerinde geçirmesi dikkatlerin bu alana çevrilmesine neden oluyor. Çünkü birçok uygulama ve kanun, üretim kadar, insan hayatının korunmasını da önemsiyor. Bu bağlamda da işyeri hekimliği bu dişlinin en önemli parçası olduğunu gösteriyor. Çünkü bu alanda uzmanlaşan bir hekim, işletmenin ruhuna uygun bir sağlık politikası yürütüyor. Böylelikle hem oluşması muhtemel sağlık sorunlarının önüne geçiliyor, hem de çalışanların sağlığı sürekli kontrol altında tutulabiliyor.

Özellikle tüketimin artmasına paralel olarak artan üretim devasa işletmeleri beraberinde getirdi. Fakat bu kadar çok insanın bir arada bulunması bazı kurallar dahilinde sağlıklı şekilde koordine edilebilir. İşyeri hekimliği de bu koordinasyonun en önemli parçasıdır. Öncelikle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın şartlarını yerine getiren doktorlar bu belgeyi almaya hak kazanıyor. Ayrıca üretime dahil oluyorlar. Hem üretimin sağlıklı şekilde devam etmesi, hem de çalışanların sağlığının korunması konusunda önemli bir görevi yerine getiriyorlar.

İşyeri Hekimliği Nedir?

İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu, önemli bir kitlesel hekimlik görevini zorunlu kılıyor. Kanun ile işyeri hekimliği tanımı yapılıyor ve bulundurması gereken yerler belirleniyor. Bu bağlamda tehlike sınıflandırmalarına ve çalışan sayılarına göre işletmelerin hekim çalıştırma zorunluluğu var. Özellikle tıp fakültelerinden mezun olarak doktor unvanı kazanan hekimler, özel bir eğitim ve sınavla bu branşa yöneliyorlar.

Genel olarak çalışan sağlığını korumaya yönelik çalışmalar yürütüyorlar. Hekimlerin, her çalışana her ay vakit ayırması gerekiyor. Bu da meslek hastalıkları gibi ilerleyen yıllarda büyük hasarlar bırakan hastalıkların önlenmesinde önemli bir rol oynuyor. Aynı zamanda çalışanların sağlıklarının gözetim altında tutulması görevini de yürütüyorlar. Ayrıca beklenmeyen hastalıklarda çalışanların istedikleri zaman bir hekime ulaşma avantajları var.

Üretimin sağlıklı yürüyebilmesinin yolu, çalışanların sağlıklı olmasından geçiyor. İşyeri hekimliği bu anlamda da önemli bir görev yürütüyor. Önleyici sağlık hizmetinin en sağlıklı uygulandığı yerler işletmelerdir. Oluşması muhtemel hastalıkların erken teşhisi de bu yolla mümkündür. Ayrıca toplu çalışıldığı için hijyenin önem taşıdığı işletmelerde önlem alınması da son derece önemlidir. Bu önlemlerin alınması ve koordinasyonun sağlanmasında da işyeri hekimi sorumludur.

Kimler İş Yeri Hekimi Olabilir?

iş yeri hekimliği belgesi nasıl alınırSağlık ordusuna her yıl binlerce genç hekim olarak katılıyor. Bazıları temel tıp eğitiminin hemen üzerine çalışmalarına başlarken, bazıları uzmanlaşmayı seçiyor. İşyeri hekimliği de doğrudan bir uzmanlık alanı olmasa da belirli yetileri yerine getirmeyi gerektiriyor. Öncelikle bu işe talip olmanın ilk şartı doktor olmak. Bunun üzerine ilgili kurumlardan eğitimleri almak ve sınavdan başarılı sonuç almak şartı var. Bu şartları yerine getirenler işyeri hekimi sertifikası alarak çalışmaya başlıyorlar.

Tıp, insan hayatını her zaman odak noktasına alıyor. Tıbbın bu branşında da çalışanların sağlığı ve hayatı her zaman odak noktadadır. Özellikle hekimliğin bu branşını tercih edenler, hastane koridorları yerine fabrikalarda çalışmayı seçiyorlar. Yüzlerce insanın bir arada çalıştığı üretim alanları, çalışanları bir bütün haline getiriyor. İşyeri hekimliği de bu bütünlüğün en önemli parçalarından biri.

Üretimin hiç bitmeyeceği bir ülke olan Türkiye’de sağlık alanında özel branşlaşma isteyen hekimler, bu alanı seçiyorlar. Meslek hastalıkları konusunda uzmanlaşmak, gerektiğinde eğitimler vermek bu görevin parçalarından bazıları.

İş Yeri Hekimi Olmak İçin Şartlar Neler?

Türkiye asırlardır üretimin en yüksek olduğu ülkelerden biri. Sanayileşmeyle birlikte birçok bölgede şehri andıran üretim tesisleri kuruldu. Bu tesislerin işçi kadar, sağlık personeline de ihtiyacı var. Çünkü sistemin sağlıklı işleyebilmesinin en önemli basamaklarından biri önleyici sağlık hizmetlerinin sağlıklı uygulanması. Dolayısıyla işyeri hekimliği Türkiye’de her zaman ihtiyaç duyulan en önemli branşlardandır.

Bu branşı seçmek isteyenlerin şunun gibi bazı şartları taşıması gerekiyor:

  • Doktorluk diploması

İşyeri hekimi olmanın ilk kuralı tıp fakültesi mezunu olmaktır. Sertifikaya başvuru Doktorluk diploması ile yapılıyor.

  • Eğitim

Sağlık Bakanlığı, bu eğitimi verme konusunda bazı kuruluşları yetkilendiriyor. Dolayısıyla sertifika için bu kurumlara başvuru şartı var. Kurslarda, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi veriliyor.

  • Sınav

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) yılda iki kez sınav düzenliyor. Bu sınavlar 17 şehirde düzenleniyor. Ayrıca adaylardan 50 sorudan 35’ine doğru cevap vermesi gerekiyor.

  • Sertifika

Sınavda başarılı olduktan sonra işyeri hekimliği sertifikası almaya hak kazanılıyor.

Bunun dışında iş sağlığı ve güvenliği alanında yüksek lisans yapanların bu eğitimi alması ve sınava girmesi gerekmiyor.

Bu sertifikaya sahip hekimler için çalışma alanları oldukça geniş. Ayrıca doğrudan üretim sahalarında görev alabildikleri gibi, OSGB’ler (ortak sağlık ve güvenlik birimi) her zaman için bu branşa ihtiyaç duyuyor.

İşyeri Hekiminin Görevleri

kimler işyeri hekimliği belgesi alabilirHekimler, her branşta ve her kurumda çok önemli bir görevi ifa ediyorlar. Temel hedefleri insan hayatını korumak. İşyeri hekimliği de aynı kutsal amaca hizmet ediyor. Çalışma hayatı konusunda branşlaşmayı gerektiren bu özel konum, üretimin bir parçası olmayı da şart kılıyor. Burada hekimin görevleri ve çalışma alanları şöyle özetlenebilir:

  • Önleyici sağlık hizmetleri

Her sektörün kendi içinde barındırdığı tehlike vardır. Bu da beraberinde meslek hastalıklarını getiriyor. İşyeri hekimi, çalıştığı alandaki meslek hastalıklarını bilmeli, önlemler ve tedaviler konusunda kendini geliştirmelidir.

  • Rutin sağlık hizmetleri

Her işletmenin, tehlike grubuna göre işyeri hekimine ihtiyacı vardır. Özellikle hekimlerin de her çalışana her ay belli bir süre ayırması gereklidir. Ayrıca hekimin, kronik hastalığı olan ya da gebe personelin tabini de yapması gerekiyor. Böylelikle rutin sağlık hizmetleri yerine getiriliyor.

  • İşe uygunluk kontrolleri

Bulunduğu alandaki hastalıklar konusunda uzmanlaşan bir hekim, o işe uygun personelin alımında da söz sahibidir. İşe uygunluk testlerini yapmak, işyeri hekiminin görevidir.

  • Eğitimler

Sağlıklı kalabilmenin en önemli yolu eğitimli olmaktır. Özetle, çalışanların bu konudaki eğitimlerinden sorumlu olan yine işyeri hekimliği birimidir.

İşyeri hekimi çözümleriniz için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Paylaş