İşyerlerinde temel ilk yardım eğitimi zorunluluğu

İşyerlerinde Temel İlk Yardım Eğitimi Zorunluluğu

İşyerlerinde temel ilk yardım eğitimi zorunluluğu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ile zorunlu kılınmıştır. Bu yasa gereğince işyerlerinde belirli sayıda çalışanın ilk yardım eğitimi alması mecburi hale getirilmiştir. İşyerlerinde kaç kişinin temel ilk yardım eğitimi alması gerektiği bilgisi de İlk Yardım Yönetmeliği’nde açıkça belirtilmiştir.

Olası bir kaza ya da yaşamı riskli hale getiren olumsuz bir durumda, uzmanlar ya da bilgili kişiler tarafından ilk yardım uygulaması yapar. Bu uygulama ile yaralı – iyi durumda olmayan kişi ya da kişilerin hayatının kurtarılması ya da durumun daha da kötüye gitmemesi bekleniyor. İlk yardım uygulaması tıbbi gereçler olmadan mevcut ekipman ve araçlar ile yapılan ilaçsız bir müdahaledir.

Temel İlk Yardım

Temel İlk Yardım

İşyerlerinde oluşabilecek kaza ve yaralanma durumlarında sağlık ekipleri gelene kadar ilk müdahalenin yapılması hayati önem taşır. Özellikle fiziksel olarak güç gerektiren, makineler ile çalışılan ya da yerden yüksekte yapılan işler için ilk yardım bilen kişilerin bulunması fayda sağlar. Kan kaybının durdurulması, kalp masajı yapılması vb. gibi acil müdahaleler gerçekleştirilerek kişinin hayatta kalması sağlanır. Bu sebep ile ilgili yasa uyarınca işyerlerinde temel ilk yardım eğitimi zorunluluğu getirilmiştir.

Özellikle tehlikeli iş kolları, fiziksel güç gerektiren çalışma ortamlarında ve iş yerlerinde olası bir kaza durumunda hızla ilk müdahale yapılmalıdır. Sağlık görevlileri gelene kadar kaza geçiren kişiyi hayatta tutmak için ilk yardım eğitimi almış kişiler ilk müdahalede bulunmalıdır. Fakat işyerlerinde temel ilk yardım eğitimi zorunluluğu kapsamında eğitim almamış ve ilk yardım bilgisi olmayanların müdahale etmeye çalışması ise kişinin hayati riskini daha da artırabilir. Çünkü durumun analiz edilmeden, bilgili kişi tarafında uygulanmayan bir müdahale hareketi, durumu daha da zorlu hale getirebilir. Sonucunda ise kişi hayatını kaybetmesi mümkündür. Mevcut durumu daha kötü olabilir ya da farklı sorunlar ile karşı karşıya kalabilir.

“İşyerlerinde temel ilk yardım eğitimi zorunluluğu” başlıklı bu içeriğimizde temel ilk yardım eğitimi konusunu ele aldık. Temel ilk yardım uygulamaları, iş yerlerinde bulunması gereken ilk yardım eğitimi almış kişi sayısı gibi konuları derledik. İyi okumalar!

İşyerlerinde Temel İlk Yardım Eğitimi

İşyerlerinde Temel İlk Yardım Eğitimi

Temel ilk yardım, bir kaza ya da hayati tehlike olan bir durumda, sağlık görevlilerinin müdahale etmeye başlayana kadar ki süreçte durumun daha kötüye gitmesini önleme çalışmadır. Bu süreçte ilk yardım eğitimi almış kişi ya da kişiler, durumu stabil tutmaya çalışır. İlk yardımda tıbbi araçlar ya da ekipmanlar aranmadan bir müdahale yapılır. İlaçsız gerçekleşen bir uygulamadır.

İşyerlerinde temel ilk yardım eğitimi zorunluluğu kapsamında eğitim almış kişiler ilk müdahalede bulunabilir. Ayrıca konu ile ilgili aldığı eğitim sonunda ilk yardımcı sertifikası almış kişiler de ilk yardım yapabilir. İlk yardım uygulamasının en temel amacı kişinin hayati fonksiyonlarını sürdürülmesini sağlamaya çalışmaktır. Bu süreçte hasta ya da yaralının mevcut durumunun kötüleşmesi ya da zorlaşması engellenmeye çalışılır. Ayrıca kazazede yani yaralı kişi – hastanın iyileştirme sürecini daha da kolaylaştırmak ilk yardımın uygulamasının öncelikli hedefleri arasındadır.

Temel İlk Yardım Uygulamaları Nelerdir?

Temel ilk yardım uygulamaları; koruma, bildirme ve kurtarma adımlarından oluşur. Koruma adımında olayın gerçekleştiği yerin olası tehlikelerini belirleniyor. Ardından da güvenli bir çevre oluşturmalısınız. Bu süreçte olayın görünebildiği yer yaratılır. İzleyici kitle olan güruh yani meraklılar alandan uzaklaştırılır ve açık bir alan yaratılmaktadır. Araç ile gerçekleşen bir kaza ise araç kenara çekilerek alan yaratılır ve trafik yaratılmasının önüne geçilir. Kaza geçiren aracın kontağı kapatılır. Hasta ya da yaralılar kesinlikle yerinden oynatılmamalı ya da kıpırdatılmamalıdır. Aksi durumda daha farklı yaralanmalar ya da sonuçlar ortaya çıkabilir. Hasta ya da yaralı kişinin hayati bulguları analiz edilerek değerlendirilir.

Bildirme aşamasında gerekli yardım kuruluşları yani sağlık kuruluşlarına (112) haber verilir. 112’yi aradığınızda konum bilgisini eksiksiz vermelisiniz. Olayı ve mevcut durumu tanımlamalısınız. Yaralı ya da hasta kişi sayısını görevliler ile paylaşmalısınız. Ayrıca yaralıların durumu, yapılmış ise uygulanan ilk yardım durumunu belirtmelisiniz.

Durumu görevlilere bildirdikten sonra telefonu açık tutmalı ve görevlilerin arama ihtimaline karşı ulaşılabilir olmalısını9z. Kurtarma adımında, olay yerinde hasta ya da yaralılara müdahale yapılır. Bu müdahale sakin ve bilinçli bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Bu müdahale ise hastanın durumu analiz edildikten sonra yapılmalıdır. İlk yardım bilginiz yok ise kesinlikle hasta ya da yaralıya dokunmamalı ya da kımıldatmamalısınız. İşyerlerinde temel ilk yardım eğitimi zorunluluğu kapsamında eğitim almışsanız ya da ilk yardım konusunda sertifikaya sahipseniz müdahale edebilirsiniz.

İşyerlerinde Temel İlk Yardım Eğitimi Zorunlu Mu?

İşyerlerinde Temel İlk Yardım Eğitimi

Tehlikeli olarak nitelendirilen iş yerlerinde ilk yardım eğitimi almış kişilerin bulundurulması zorunludur. Tehlikeli iş yerleri ile aynı şekilde az tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde de ilk yardım eğitimi zorunludur. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ile işyerlerinde temel ilk yardım eğitimi zorunluluğu vardır.

Tehlikeli iş yerlerinde her 15 kişiden 1 kişinin ilk yardım eğitimi alması zorunludur. Az tehlikeli sınıfında yer alan iş yerlerinde ise bu rakam her 20 kişide 1 kişidir. Çok tehlikeli işyerlerinde ise bu rakam her 10 çalışan kişiden 1 kişinin ilkyardım eğitimi almış olması gerekir. Çalışma ortamlarında eğitimli ilk yardımcıların bulundurulması durumunu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri denetliyor. Bu denetleme ise İş Güvenliği Mevzuatı kapsamında gerçekleşir. İş verenler iş yerlerinde ilk yardım eğitimi almış uygulayıcılar bulundurmak ile mükelleftir.

İlk yardım eğitimleri, İl Sağlık Müdürlükleri’nin verdiği “İlk Yardım Eğitim Merkezi Uygunluk Belgesi”ne sahip merkezler tarafından verilebilir. Bu merkezlerde eğitim verecek kişilerin de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış “İlk Yardım Eğitmeni Sertifikası”na sahip olması gerekmektedir. Ayrıca “İlk Yardım Eğitmeni Çalışma Belgesi”ne de sahip olması gereklidir.

İş Yerlerinde İlk Yardım Çantası Zorunlu Mu?

İlk yardım çantası, kaza durumunda hasta ya da yaralıya müdahale sürecinde ihtiyacınız olan ekipmanları içerir. Bu ekipmanlardan tam olduğunda emin olmak önemlidir. Eğitim kurumları, ev vb. gibi alanlarda olduğu gibi iş yerlerinde de ilk yardım çantası bulunur. Özellikle tehlikeli ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde ilk yardım çantası bulundurmak zorunludur. Ayrıca bu iş yerlerinde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ile işyerlerinde temel ilk yardım eğitimi zorunluluğu bulunuyor. Denetimler ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri tarafından İş Güvenliği Mevzuatı kapsamında yapılıyor.

İş yerlerinde bulunan ilk yardım çantalarında bulunması gereken ekipmanlar ise şu şekildedir:

 • Alüminyum Yatak Örtüsü
 • Üçgen Sargı Bezi
 • Hidrofil Sargı Bezi
 • Steril Cerrahi Solunum Maskesi
 • Steril Hidrofil Gaz Kompress
 • Makas
 • Küt Uçlu Makas
 • Antiseptik Sıvı Solüsyon
 • Tıbbi Plester
 • Yara Bandı
 • Çengelli İğne
 • Elastik Bandaj
 • Cerrahi Eldiven (Lateks Eldiven)
 • El Feneri
 • Steril Göz Duşu
 • Sunu Solunum Maskesi
 • Cerrahi Maske
 • Oksijenli Su
 • Pamuk
 • El Dezenfektanı
 • Antibiyotik Merhem
 • Antiseptik Mendiller
 • Göz Yıkama Solüsyonu
 • Ateş Ölçer
 • Oksijenli Su

Bulunmasına gereken ilk yardım malzemelerine ilişkin mevzuatta herhangi bir düzenleme bulunmuyor. Bu malzemelerin genel olarak iş yerine göre belirlenmesi ön görülmüştür. Ayrıca çalışma ortamı ve iş yeri şartlarına göre de belirlenmesi önemlidir.

İlk Yardım Eğitimi Kaç Yılda Bir Yapılır?

İlk Yardım Eğitimi Kaç Yılda Bir Yapılır?

İşyerlerinde temel ilk yardım eğitimi zorunluluğu içeren yasaya göre iş yerlerinde belli sayıda ilk yardım yapabilen kişi bulunmalıdır. Bu bağlamda ilk yardım eğitimi alınır. Belli aralıklar ile ise “İlk Yardım Güncelleme Eğitim”i yasalar gereği alınır. Bu eğitimi uzmanlar ilk yardımcıların bilgilerinin belli periyotlar ile yenilenmesi amacı ile veriyor. İlk yardım eğitimi sonucunda sertifika sahibi olan bireylerin bakanlık onaylı sertifikalarının 3 yılda 1 olmak üzere güncellenmesi gerekmektedir.

“İlk Yardım Yenileme Eğitimi”nin tamamlanması ile yapılan sınav sadece seviye belirlemektedir. Bu sınavda herhangi bir geçme ya da kalma not sınırınız yok. Bu sınav sonucunda alınan ilkyardım belgesi 3 yıl daha geçerlilik kazanır. Bu eğitimin 3 yıllık periyotlar ile alınması ile ilk yardım eğitimi sertifikanızı güncelleyebilirsiniz. İşyerlerinde temel ilk yardım eğitimi zorunluluğu için aldığınız eğitimin süresi uzar.

İş Yerinde Kaç Kişi İlkyardım Eğitimi Almalı?

Mevzuat ve yasa kapsamınca işyerlerinde temel ilk yardım eğitimi zorunluluğu olan kurum ve kuruluşlar vardır. Buna göre tehlikeli iş sınıfı, az tehlikeli iş sınıfında yer alan iş yerleri ilk yardım eğimi almış kişi bulundurulmalıdır. Ayrıca çok tehlikeli iş sınıfında yer alan iş yerleri de ilk yardım eğitimi almış kişiler bulundurmalıdır.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ile iş yerinde ilk yardım eğitimi zorunluluğu ÇSGB müfettişleri tarafından denetlenmektedir. Tehlikeli iş yerlerinde her 15 kişiden 1 kişinin ilk yardım eğitimi alması zorunludur. Az tehlikeli sınıfında yer alan iş yerlerinde ise bu rakam her 20 kişiden 1 kişidir. Çok tehlikeli işyerlerinde ise bu rakam her 10 çalışan kişiye 1 kişi olarak düzenlenmiştir. Sağlık Bakanlığı’nın ilkyardım yönetmeliği gereği tüm kurum ve kuruluşlarda eğitim zorunluluğu bulunmakta.

İş verenler, iş yerlerinin sınıfına göre bu eğitime sahip kişileri bulundurmak ile mükelleftir. Alınan ilk yardım eğitimi sertifikasının geçerlilik süresi 3 yıldır. 3 yıllık periyotlar ile alınan bu belgenin geçerliliği güncellenir. Aldığınız güncelleme eğitiminin bir geçme notu bulunmaz.

Temel İlk Yardım Eğitimi Kaç Saat?

Temel İlk Yardım Eğitimi Kaç Saat?

Sertifikalı temel ilk yardım eğitimlerini, kurum düzenliyor. 1 grupta en az 5, en fazla 20 kişi yer alıyor. Temel ilk yardım eğitiminin süresi 2 gündür. 2 gün ise 16 saatlik ders süresine denk geliyor. Temel ilk yardım dersinde onaylı eğitmenler, eğitimci oluyor hem uygulamalı dersler hem teorik konular anlatıyor.

Eğitim programı tamamlandığında eğitim sonunda İl Sağlık Müdürlüğünce belirlenmiş sınav merkezlerinde sınava girmelisiniz. Hem teorik hem de pratik bir sınava giriyorsunuz. Bu sınavda bir geçme notu bulunmaktadır. Bu notu alamayan katılımcılar başarısız kabul edilmektedir. Sınavlar için geçme notu ise 85 puan ve üzeri puanlardır.

Teorik ve pratik kısımları başarılı olan tamamlayan katılımcılar 3 yıl geçerli ilk yardımcı sertifikasına sahip olur. Sertifika yanı sıra bu kişilere kurum tarafından ilk yardımcı kimliği verilmektedir. Bu belgelerin geçerlilik süresi 3 yıldır. Bu 3 yılın dolması sonucunda katılımcılar 1 günlük güncelleme eğitimine katılmaktadırlar. Bu eğitim ile sertifika geçerlilik süresi uzatılmaktadır. Temek ilk yardım sertifikası geçerlilik süresi güncelleme eğitimi 8 saattir. Bu güncelleme eğitimine katılan katılımcıların ilk yardım sertifikası belge süreleri 3 yıl daha uzatılmaktadır. Güncelleme eğitiminde geçme ve başarı notu bulunmaz. Amaç bilgileri tazelemektir.

İşyerlerinde temel ilk yardım eğitimi zorunluluğu sonucunda sınıflara göre iş yerlerinde ilk yardım eğitimi alınması zorunluluğu vardır. Bu eğitimi alması gereken personel sayısı iş yerinin tehlike sınıfına göre değişiklik gösterir. Az tehlikeli iş yerinde bu sayı 20 kişiye 1 personeldir. Tehlikeli olarak nitelendirilen iş yerlerinde bu rakam 15 personelde 1 personeldir. Çok tehlikeli olarak sınıflandırılan iş yerlerinde ise her 10 personelde 1 personeldir. Bu personellerin de belge geçerlilik süresi 3 yıldır. 3 yıllık sürenin dolmasının ardından güncelleme eğitimi almak zorundadırlar. İş yerinde bu çalışanların bulunup bulunmamasını ÇSGB müfettişleri, ilgili mevzuat uyarınca denetliyor. Mevzuata uygun olmayan iş yerlerine bu konuda cezai yaptırım uygulanır.

İlk Yardım Eğitimi İçeriği Nedir?

İlk Yardım Eğitimi İçeriği Nedir?

İlk yardım eğitimi, hasta ya da yaralı kişilerin hayati durumunun kötüye gitmesini önlemeye yardımcı olur. Sağlık ekipleri gelene kadar ilk müdahaleyi ilk yardım eğitimi almış kişiler yapar. Tıbbi ekipmansız olarak gerçekleşir. Bu müdahalenin eğitimli kişiler tarafında uygulanması önemlidir. Ayrıca işyerlerinde temel ilk yardım eğitimi zorunluluğu sonucunda sınıflara göre iş yerlerinde ilk yardım eğitimi alınması da gereklidir.

İlk yardım hakkında bilgi sahibi olmak için ilk yardım eğitimi almalısınız. Peki ilk yardım eğitimin ders içeriği nedir? İlk yardım temel eğitiminde genel müdahale teknikleri öğretilmektedir. Eğitmenler bu konuları hem pratik hem de teorik olarak anlatıyor. Sınavda da aynı şekilde hem pratik hem de teorik bilgi ve kazanımlarınızı ölçüyor.

 • Temel ilk yardım bilgileri,
 • Hasta ya da yaralının durumunun ve olay yerinin mevcut durumunun değerlendirilmesi,
 • Temel yaşam desteği sağlanması ve önemi,
 • Kanama durumlarında ilk yardım uygulamaları,
 • Yaralanma durumlarında ilk yardım uygulaması yapımı,
 • Yanık, sıcak çarpması durumunda ilk yardım uygulamaları,
 • Donuklarda ilk yardım uygulamaları,
 • Kırık, burulma ya da çıkıklarda ilk yardım uygulamaları,
 • Bilinç kaybı ve kapalılığı sürecinde ilk yardım uygulamaları,
 • Zehirlenme durumunun anlaşılması ve zehirlenme için ilk yardım uygulamaları,
 • Hayvan ısırmaları ya da böcek sokmalarında ilk yardım uygulamaları,
 • Göz, açık yara, bulak ve burna yabancı nesne kaçmasında ilk yardım uygulamaları,
 • Boğulma durumlarında ilk yardım uygulamaları,
 • Hasta ya da yaralıyı doğru şekilde taşıma teknikleri ele alınan genel konulardır.

İlk Yardım Eğitimini Kim Verir?

Temel ilk yardım eğitimlerini, Sağlık Bakanlığı onayınca İlk Yardım Eğitimcisi olarak sertifikalandırılmış eğitimciler vermektedir. Bu eğitimcilerin sertifika ve onay belgesinin olması önemlidir. Onaylı eğitimcilerden aldığınız temel ilk yardım eğitimi sonucunda ise ilk yardım kursu sonrasında yapılan sınava katılmanız gerekir. Bu sınavda başarılı olduğunuzda ise ilk yardım eğitimi sertifikası almaya hak kazanırsınız.

Bu sınavda teorik ve pratik bilgileriniz ölçülmektedir. Sınav başarı puanı ise 100 puan üzerinden 85 puan ve üzeridir. İşyerlerinde temel ilk yardım eğitimi zorunluluğu kapsamında personellerin de bu eğitimi almaları gerekir. Sınavdan başarılı olan personeller sertifika almaya hak kazanır. Bu sertifikanın geçerlilik süresi 3 yıldır. 3 yıl dolduğunda ise güncelleme eğitimi alınmalıdır. Güncelleme eğitimi ile sertifikanın geçerlilik süreci 3 yıl daha uzar.

Profesyonel İlk Yardım Eğitimi

Profesyonel İlk Yardım Eğitimi

Profesyonel ilk yardım eğitimi; kişinin hasta veya yaralıya anlık olarak müdahale etme yetkinliği sağlar. Bu eğitimi, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan kurum ve kuruluşlar katılımcılara verir. Hem teorik hem de pratik konuları içeren bir ders sistematiği vardır. Bu eğitimin amacı hasta ya da yaralı olan kişinin hayati fonksiyonlarını sürdürülmesini sağlamaya çalışmaktır.

Bu süreçte hasta ya da yaralının mevcut durumunun kötüleşmesi ya da zorlaşması engellenmeye çalışmalısınız. Ekipmansız tıbbi müdahale uygulanır. İlk yardım yaparken ilaç ya da ekipman aramamalısınız. Sağlık ekipleri gelene kadar durumun kontrol altında tutmaya çalışmalısınız. Bilinçli ve sakin bir şekilde gerekli müdahaleleri yapmalısınız. Ayrıca kazazede yani yaralı kişi – hastanın iyileştirme sürecini daha da kolaylaştırmak ilk yardımın uygulamasının öncelikli hedefleri arasındadır.

Bu eğitimi almış kişilerden biriyseniz olası iş kazası ya da yaralanma durumunda ilk müdahalede bulabilirsiniz. Özellikle tehlikeli iş kolları, fiziksel güç gerektiren çalışma ortamlarında ve iş yerlerinde olası bir kaza durumunda hızla ilk yardım bilgisi önemlidir. Hızla ilk müdahalenin yapılması ve bilgili kişiler tarafından yapılması gereklidir. Bu süreçte kişinin sakin ve bilinçli davranarak müdahale etmesi gerekir. Sağlık görevlileri gelene kadar bulunulan durumu kontrol altına almak için ilk yardım eğitimi almış kişiler ilk müdahalede bulunmalıdır. Fakat işyerlerinde temel ilk yardım eğitimi zorunluluğu kapsamında eğitim almamış ve ilk yardım bilgisi olmayanların müdahale etmeye çalışması ise kişinin hayati riskini daha da artırıyor. Bu süreçte sağlık ekiplerini beklemek daha mantıklı olur.

Sektörün öncü isimlerinden biri olan Euro Life OSGB olarak temel ilk yardım eğitimi hizmetimiz ile sertifika sahibi olmanızı kolaylaştırıyoruz. Sağlık Bakanlığı onaylı hizmetimiz ile tehlikeli iş yeri sınıfındaki iş yeriniz için çalışanlarınıza eğitim veriyoruz. Bu kapsamda bizimle iletişime geçerek işyerinizde yaşayacağınız olası yaralanma ve hastalanmalara karşı tedbirinizi önceden alabilir; iş güvenliğinizi sağlayabilirsiniz.

Paylaş