mobbing için önlem

Mobbing (Psikolojik Taciz) Nedir? Mobbing Karşısında Ne Yapılmalıdır?

Çalışma ortamında mobbing; bireye sürekli olarak psikolojik tacizde bulunulması durumudur ve iş sağlığını ciddi şekilde tehdit eder. Mobbinge maruz kalan çalışanlar sürekli olarak aşağılanma, hor görülme, dedikodu yayılması, dışlanma, alay edilme gibi olumsuz davranışlarla karşılaşır. Bu tür saldırgan davranışlar, bireyin ruh sağlığını olumsuz yönde etkiler, çalışma performansını düşürür ve iş memnuniyetsizliğine neden olur.

Psikolojik taciz karşısında alınabilecek önlemler ve yapılması gerekenler oldukça önemlidir;

  • İlk olarak, durumu göz ardı etmek yerine, yaşanan olumsuzlukların kaydını tutmak ve belgelemek faydalı olacaktır.
  • Ardından, bu durumu üstlerle veya insan kaynakları birimiyle paylaşmak, yaşanan problemleri açıkça ifade etmek ve yardım istemek önemlidir.
  • Eğer işyerinde bu tür bir desteğe ulaşılamıyorsa, dışarıdan profesyonel yardım almak ve hukuki danışmanlık almak da bir seçenektir.

Psikolojik tacizin etkilerinden korunmak için ise çalışanlar arasında olumlu bir iş ortamı oluşturmak ve iş arkadaşları arasında saygı, anlayış ve dayanışma duygularını pekiştirmek gereklidir. Ayrıca, çalışanların stresle başa çıkma becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimler düzenlemek, iletişim becerilerini artırmak ve çatışma yönetimi konusunda destek sağlamak da bu problemin önlenmesinde etkili olabilir.

Unutulmamalıdır ki, mobbing sadece bireylerin değil, işverenlerin de dikkat etmesi gereken bir konudur. İşverenler, çalışanların haklarını korumak, adil bir çalışma ortamı sağlamak ve mobbinge izin vermemek için gerekli önlemleri almalıdır. Tüm çalışanların birbirine saygı gösterdiği, destek verdiği ve güvenli bir iş ortamında çalıştığı bir çalışma kültürü oluşturmak, mobbingin önlenmesinde en etkili adımlardan biridir. 

Mobbing Nedir?

mobbing

Mobbing, iş hayatında karşılaşılan ve iş sağlığını tehdit eden psikolojik bir taciz olarak tanımlanır. İşyerinde çalışanlar arasında, genellikle bir kişinin sürekli olarak hedef alınması, dışlanması ve aşağılanması şeklinde ortaya çıkar. Bu tür olumsuz davranışlar, mağduru fiziksel olarak etkilemese de psikolojik olarak olumsuz etkiler bırakır. Bu durum, çalışma verimliliğini düşürür, iş memnuniyetini azaltır ve çalışanların sağlığını olumsuz yönde etkiler.

Psikolojik taciz, çalışma ortamında adil ve olumlu bir atmosferin bozulmasına neden olur. İş arkadaşları arasındaki güveni zedeler ve takım çalışmasını olumsuz etkiler. Mağdurlar, kendilerini sürekli stres altında hisseder, endişe ve kaygı yaşar. Bu durum, zamanla depresyon ve anksiyeteye yol açar. Bu baskının etkisiyle çalışanların motivasyonu azalır ve iş performansları düşer.

Bu durum tüm çalışanları ve işverenleri olumsuz etkilerken, iş yeri içi ilişkileri de zayıflatır. İşverenlerin psikolojik tacize karşı duyarlı olmaları ve önleyici tedbirler almaları büyük önem taşır. İşyerinde hoşgörü, saygı ve empati gibi değerleri teşvik etmek, bu problemin önüne geçer.

Baskı altında çalışma, çalışanların güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamında olmalarını engeller. İş hayatında psikolojik tacize karşı bilinçli olmak önemlidir. Kurumsal düzeyde önlemler almak iş hayatını olumlu etkiler. Böylece herkes daha üretken bir şekilde çalışabilir. Unutulmamalıdır ki sağlıklı bir iş ortamı, başarılı bir iş yaşamının temelidir.

Neler Mobbing Kapsamına Girer?

mobbing nedir

İş hayatında karşılaşılan ve iş sağlığını tehdit eden psikolojik bir taciz olan mobbing mağduru fiziksel olarak etkilemese de psikolojik olarak olumsuz etkiler bırakır. Psikolojik taciz kapsamına giren bazı örnekler şunlardır;

  • Aşağılama ve Sözlü Taciz: İş arkadaşları veya yöneticiler tarafından alay edilmek, aşağılanmak, küçük düşürücü veya hakaret içeren sözlü ifadelerle karşılaşmak mobbinge örnek teşkil eder.
  • İş Arkadaşları Tarafından Dışlanma: Çalışanların sosyal ilişkilerinin zorla koparılmaya çalışılması, iş arkadaşları tarafından dışlanma ve izole edilme psikolojik tacize dahil edilir.
  • Yetersiz İş Dağılımı: Bilerek yetersiz veya anlamsız işlerin verilerek çalışanın motive olmasının engellenmesi de bu baskının örneklerindendir.
  • Söylentiler ve Dedikodular: Çalışanlar hakkında asılsız söylentiler yaymak ve dedikodularla itibarlarını zedelemek de mobbing davranışları arasında yer alır.
  • Saldırgan Davranışlar: Tehdit edici sözler kullanmak, fiziksel saldırganlık veya şiddet içeren davranışlar da bu problem kapsamındadır.
  • Önemli Bilgileri Gizlemek: Çalışanların işleriyle ilgili önemli bilgileri saklayarak, başarısız olmalarına veya hatalar yapmalarına neden olmak da psikolojik taciz türü bir davranıştır.
  • Sürekli Eleştiri ve Hedef Gösterme: Çalışanları sürekli eleştirerek, hatalarını abartarak veya hedef göstererek onların özgüvenlerini zedelemek de mobbinge örnektir.

Mobbing, işyerinde olumsuz bir atmosfer oluşturur ve çalışanların motivasyonunu, iş performansını olumsuz yönde etkiler. Psikolojik tacize maruz kalan çalışanların iş hayatı ve kişisel hayatları ciddi şekilde zarar görür. Bu nedenle, iş yerlerinde mobbingin önlenmesi ve farkındalığın artırılması büyük önem taşır.
Çalışanlar arasında saygı ve empatiyi teşvik eden bir çalışma ortamı oluşturmak önemlidir. İşverenlerin de mobbinge karşı etkin politikalar geliştirmesi gereklidir. Bu sayede çalışanlar güvenli ve sağlıklı bir iş ortamında bulunur. Sağlıklı bir iş ortamı, başarılı bir iş yaşamının temelidir.

Mobbing İspat Yükü Kimde?

Mobbingin iş sağlığını tehdit eden psikolojik bir taciz olduğu üzerinde durmak önemlidir. Psikolojik tacizin ispat yükünün kimde olduğunu kanıtlamak çoğu zaman zor bir süreçtir. Mağdur çalışan, psikolojik baskıya uğradığını ispatlamak için somut delillere sahip olmalıdır. İş yerindeki olaylar dikkatli bir şekilde belgelenmelidir. Tanık ifadeleri ve tekrar etme sıklığı gösterilmelidir. İşte bu noktada, psikolojik baskı mağdurlarının karşılaştığı en büyük zorluklardan biri olan ‘Mobbingin ispat yükü kimde?’ sorusu ortaya çıkmaktadır.

İspat yükünün mağdura verilmesi hakkaniyet açısından adil değildir. Çünkü bu durumun etkileri, kişinin psikolojik ve fiziksel sağlığını olumsuz yönde etkiler. Bu nedenle, iş gücünün verimliliğini ve şirketin başarısını düşer. İşverenlerin psikolojik tacizi önlemek ve ortaya çıktığında etkin bir şekilde müdahale etmek gibi sorumlulukları vardır. Mobbingin tespiti ve önlenmesi için şirketler eğitimler düzenlemeli, güvenilir ihbar mekanizması oluşturmalıdır. Aynı zamanda, işverenler bu duruma maruz kalanları korumak için etkin politikalar geliştirip uygulamalıdır.

Mobbing Durumunda İşverenin Sorumluluğu Nedir?

mobbing yükü sorumluluğu kimdedir

İşverenler, çalışanlarının güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmalarını sağlamakla yükümlüdür. Mobbing durumunda işverenin sorumluluğu, bu olumsuz durumları önlemek ve ortadan kaldırmak için adımlar atmaktır. İşverenler, öncelikle çalışanlar arasında oluşacak çatışmaları engelleme için etkili iletişim ve iş birliği ortamlarını teşvik etmelidir. Ayrıca, psikolojik tacizi önlemek için çalışanlara eğitimler sağlayarak, bu konuda farkındalığı artırmalıdır.

İşverenlerin, çalışanların şikayetlerini ciddiye alması ve gizlilik ilkesine uygun olarak soruşturma yapması da önemlidir. Psikolojik tacizin varlığı tespit edildiğinde, işverenler gerekli önlemleri almalı ve gereken adımları atmalıdır. Mobbinge maruz kalan çalışanın durumunu iyileştirmek için psikolojik destek sağlamak önemlidir. Ayrıca, çalışma koşullarını düzenlemek ve bu duruma sebep olan kişilerle disiplin süreçlerini başlatmak da gereklidir.

Mobbingin işveren tarafından görmezden gelinmesi mağdurların psikolojisini etkiler. Aynı zamanda iş verimliliğini düşürerek şirketin başarısını engeller. Psikolojik tacizle mücadelede işverenlerin aktif politikalar benimsemesi önemlidir. Dolayısıyla, işverenlerin psikolojik taciz konusunda duyarlı ve proaktif davranması, çalışanların mutluluğunu ve performansını artıracaktır.

Mobbing, iş hayatında karşılaşılan bir problem olmakla birlikte, işverenlerin bu olumsuz durumlarla etkin bir şekilde başa çıkmaları mümkündür. İş sağlığını tehdit eden psikolojik tacize karşı alınacak önlemler, çalışanların refahını artırır. Aynı zamanda şirketin başarısına olumlu katkı sağlar. Bu nedenle, işverenlerin mobbingle mücadelede üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeleri büyük önem taşır.

Paylaş

Add Your Comments

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir