info@eurolifeosgb.com
Bize Ulaşın! +90 (212) 640 54 96

DEPREM TATBİKATI

DEPREM NEDİR ?

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “DEPREM” denir.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “SİSMOLOJİ” denir.

(Ülkemizi neredeyse bir uçtan diğerine kat eden KAF, birbirini izleyen, kimi yerde birbirine paralel yüzlerce kırıktan bir fay sistemi. Coğrafyamızın yaklaşık yüzde 90’ında etkili olan depremlerin oluşumunda en büyük paya sahip. Yer bilimciler, henüz genç bir fay olan (11-15 milyon yıl) KAF’ın etkinliğini daha milyonlarca sürdüreceğini söylüyorlar.)

Deprem Bölgeleri Haritası’na göre, yurdumuzun %92’sinin deprem bölgeleri içerisinde olduğu, nüfusumuzun %95’inin deprem tehlikesi altında yaşadığı ve ayrıca büyük sanayi merkezlerinin %98’i ve barajlarımızın %93’ünün deprem bölgesinde bulunduğu bilinmektedir.

Son 58 yıl içerisinde depremlerden, 58.202 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 122.096 kişi yaralanmış ve yaklaşık olarak 411.465 bina yıkılmış veya ağır hasar görmüştür. Sonuç olarak denilebilir ki, depremlerden her yıl ortalama 1.003 vatandaşımız ölmekte ve 7.094 bina yıkılmaktadır.

Ülkemizin büyük bir çoğunluğunun deprem kuşağı üzerinde olduğu düşünülürse deprem öncesi, deprem anında ve deprem sonrasında yapılması gerekenleri ve alınması gereken tedbirleri önceden belirleyip ve bunları tatbik etmek gerekir.