OSGB'nin iş güvenliği katkısı

OSGB’nin İş Güvenliği Yönetimine Katkısı Nedir?

OSGB’nin iş güvenliği yönetimine katkısı birçok çalışan tarafından oldukça merak edilen bir konudur. OSGB açılımı ‘Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi’ şeklindedir. Bu hizmet adında taşıdığı başlıkları tema alarak iş sağlığı ve güvenliği konularını ele alarak şirketlere yardımcı olmaktadır. OSGB’nin iş hayatındaki katkıları geniş bir yelpazeye yayılır. Çalışanın güvenliğini ve sağlığını alan bu hizmetin ne olduğuna gelin beraber daha detaylı bakalım.  

OSGB Ne Hizmeti Verir?

OSGB'nin İş Güvenliği Yönetimine

OSGB, iş sağlığı ve güvenliği alanında çalışır. Bu alanda çeşitli hizmetler sunarak hem işçilerin sağlığını gözetir hem de şirketlerin üzerine düşeni yapmasını kolaylaştırır. Dolayısıyla OSGB’nin iş güvenliği yönetimine katkısı azımsanamayacak kadar çoktur. OSGB hizmetini sunmak isteyen veya hâli hazırda sunan kuruluşlar bünyelerinde çeşitli uzmanlar barındırmalıdır. Ekibinde uzman barındırmayan OSGB İstanbul firmaları çalışmalarını kesinlikle yürütemez.

Bir OSGB içinde;

 • İş güvenliği uzmanı,
 • İş güvenliği hekimi,
 • İş güvenliği hemşiresi bulundurmak zorunludur.

OSGB kapsamında yapılacak çalışmalar uzmanlık gerektirdiğinden dolayı bu çalışanlar olmadan çalışma yürütmek imkânsızdır. Ekip, işçilere sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulması için çalışır, çaba sarfeder. Ayrıca 6331 Sayılı İSG Kanunu içinde belirtildiği üzere işverenlerin tamamının bu hizmeti çalışanlarına / işçilerine sunmaları zorunludur. Bu zorunluluk yerine getirilmediği müddetçe işverenler ağır cezalara çarptırılır.

OSGB işverenin sorumluluklarını yerine getirmesi için yardımcı hizmet olarak anılır. Bununla birlikte şirkette veya işyerinde çalışmakta olan işçi ve/veya çalışanların güvenliğinden sorumludur. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği hakkında alması gereken eğitimlerin eksiksiz ve kaliteli bir şekilde verilmesini sağlar. Tüm bunlara bakıldığında OSGB’nin iş güvenliği yönetimine katkısı yadsınamayacak seviyelerdedir. Söz konusu insan sağlığı ve güvenliği olduğu için devlet, bu hizmetin alınmasını zorunlu kılmıştır.

OSGB’nin İş Güvenliği Yönetimine Katkıları Nelerdir?

OSGB iş güvenliği katkısı

OSGB’nin iş güvenliği yönetimine katkısı oldukça fazladır. Bu katkılar aşağıdaki alanda liste halinde sunulmuştur. İşveren tarafında olan kişilerin OSGB’nin katkılarından ziyade bunun bir zorunluluk olduğunu bilmesi gerekir. Yukarıdaki alanda da belirtildiği üzere işverenler, çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği hakkında yeterli bilgilendirmeyi yapmakla yükümlüdür. Bu bilgilendirmenin yapılmaması durumunda işçinin veya çalışanın başına gelebilecek herhangi bir kazadan işveren sorumlu sayılabilir. Böyle bir ihtimal ile karşılaşmamak için OSGB hizmeti alınarak çalışanların bilinçlendirilmesi gerekir. OSGB’nin iş güvenliği yönetimine katkısı;

 1. İSG mevzuatı zaman zaman oldukça karışık bir hâl alır. Bu karmaşanın içerisinde kendinizi yalnız hissetmemek için OSGB hizmeti almanız gerekir. Bu hizmet sayesinde mevzuata uymak daha kolay olur. Ayrıca bu sayede yanlış uygulamaların önüne geçilir.
 2. Alacağınız hizmet ile çalıştırmakta olduğunuz personellerin giderlerini azaltabilirsiniz. OSGB hizmeti alan firmalar bu hizmete harcadığı parayı şirket gideri olarak gösterebilir ve bu bağlamda vergi indirimi alabilir.
 3. Her işyerinde İSGB’ye ait bir alan bulundurmak zorunludur. Fakat OSGB hizmeti alan firmalar bu alanı İSGB’ye ayırmak zorunda kalmazlar.
 4. İSG mevzuatı içerisinde 100’den fazla madde bulunur. Bu maddelerin tamamının kontrolünü ve takibini sağlamak işverenin sorumluluğundadır. Fakat OSGB hizmeti satın alarak bu takibin yapılmasını sağlamak mümkündür.
 5. İşçilerin / Çalışanların iş güvenliğinde kullanması gereken ekipmanların kaliteli olması gerekir. OSGB İstanbul ekibi bu ekipmanların çok daha doğru ve kaliteli seçilmesinde büyük bir rol oynar.

Çalışma Bakanlığı tarafından onaylanan ve görevlendirilen OSGB firmalarından hizmet almak oldukça önemlidir. Böylelikle hizmet için ödenen ücretin karşılığını eksiksiz ve kaliteli bir şekilde almak mümkün olur. Bakanlık, şirketlerin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirebilmesi için OSGB İstanbul firmalarını yetkilendirmiş ve görevlendirmiştir.

Bu hizmeti satın alan işverenler, hizmetin alındığını ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgilendirildiğini alacakları belge ile doğrulama şansına sahip olur. Bu belgeyi alamayan şirketler ciddi manada yaptırıma uğrayacaktır. Güncel yasalara göre 12 ay boyunca iş sağlığı ve güvenliği hizmeti almayan şirketlerin tespit edilmesi durumunda yüksek miktarlarda idari para cezası uygulanacaktır.

OSGB’nin iş güvenliği yönetimine katkısı hakkında araştırma yapan kişilerin büyük çoğunluğu bu hizmetin ne kadar önemli ve alınması gereken bir hizmet olduğu yönünde geri bildirimde bulunur. İnsan sağlığı ve güvenliği tüm işlerin tepesinde yer alan bir unsurdur. Özellikle işverenlerin bu konudaki sorumlulukları azımsanamayacak kadar çoktur. Bundan dolayı bilinçli işverenlerin tamamı OSGB hizmeti satın almalı ve çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlenmesini sağlamalıdır.

OSGB’nin Amacı Nedir?

OSGB amacı nedir

OSGB’nin iş güvenliği yönetimine katkısı haricinde amacı da çalışma hayatını doğrudan etkileyen bir durumdur. Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi’nin sunduğu hizmetlerin amacı;

 • OSGB İstanbul hizmeti işverene rehberlik eder. Bu bağlamda işyerinde sağlık ve güvenlik alanında yerine getirilmesi gereken tüm faaliyetlerin gözetimi OSGB hizmeti sunan firma tarafından yapılır.
 • Çalışanların sağlını korur ve güvenliğini sağlar. Buna ek olarak acil durum planlaması hazırlanır.
 • Çalışma ortamıyla ilgili incelemeleri yapar. Bu sayede yıllık çalışma planı oluşturulur ve işçilerin meslek hastalıklarına yakalanma riski ortadan kaldırılır.
 • Çalışanların sağlığı ve güvenliğiyle ilgili bütün kayıtların tutulmasını sağlar. Bu sayede ilerleyen zamanlarda hukuki işlemler için işverenin elinde somut bir delil bulunur.
 • İş yerinde bulunan kişilerin görev, yetki ve sorumluluğu hakkında bilgilendirme yapılmasını hedefler. Bu sayede sorumluluğun yanlış anlaşılmasından doğacak sorunların engellenmesi amaçlanır.
 • İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin işveren tarafından verildiğini kanıtlayan belgeleri saklar, istenmesi durumunda yetkili memurlara takdimini gerçekleştirir.

Yukarıdaki maddelerden de anlaşılabileceği üzere OSGB, işverenin İSG karşısında yüklenmesi zorunlu olan sorumlulukların takibini yapar ve işverenin yükünü hafifletir. Tüm bunları yaparken aynı zamanda işçilerin ve/veya çalışanların sağlıklarını gözetir, geliştirir ve korur. Buna ek olarak çalışanların daha güvenli, hijyenik ve sağlıklı bir çalışma ortamına ulaşmasına yardımcı olur.

OSGB genel bir hizmet adıdır. OSGB’nin iş güvenliği yönetimine katkısı oldukça fazladır fakat bu katkıyı maksimum seviyeye çıkarmak için ihtiyaç duyulan OSGB hizmetine karar verilmesi gerekir. Eğer şirket içinde İSG ile ilgili herhangi bir çalışan veya birim bulunmuyorsa toplu olarak bütün OSGB hizmetlerinin satın alınması tavsiye edilir. Fakat işverenler dilerse parça parça hizmet almayı da tercih edebilir. Bir OSGB ekibinde temel olarak yer alan personeller işyeriyle ilgili bütün güvenlik ve sağlık yönetimini üstlenir.

Risk analizleri, acil eylem planları ve işçilerin işe giriş sağlık raporları bu kişiler tarafından eksiksiz bir şekilde hazırlanır. OSGB İstanbul hizmeti ile iş yerlerinde daha güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması mümkündür.

Paylaş

Add Your Comments

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir