OSGB'nin iş güvenliği katkısı

OSGB’nin İş Güvenliği Yönetimine Katkısı Nedir?

OSGB’nin iş güvenliği yönetimine katkısı birçok çalışan tarafından oldukça merak edilen bir konudur. OSGB açılımı ‘Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi’ şeklindedir. Bu hizmet adında taşıdığı başlıkları tema alarak iş sağlığı ve güvenliği konularını ele alarak şirketlere yardımcı olmaktadır. OSGB’nin iş hayatındaki katkıları geniş bir yelpazeye yayılır. Çalışanın güvenliğini ve sağlığını…
iş kazaları

İş Kazaları: OSGB’nin İş Yerlerinde Alınması Gereken Önlemler

İş sahalarında çalışanların herhangi bir olumsuzluk karşısında yaşadığı badirelere iş kazaları denir. İş yerlerinde yaşanan bu kazalar geçmişe kıyasla günümüzde çok daha geniş alanlara dağılarak birçok çalışanın sorumluluğundadır. Bunun için de iş yerlerinde alınması gereken birtakım önlemler bulunmaktadır. Ayrıca işverenden her kademedeki çalışana kadar tüm bireyler bu sorumlulukları uygulamalıdırlar. Sorumluluklar…
istanbul osgb

OSGB İstanbul’da Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?

OSGB kısaltmasıyla iş hayatında fazlasıyla konuşulan Ortak Sağlık Güvenliği, Çalışma Bakanlığı isteği üzerine iş yerlerine sağlık konusunda hizmet veren kuruluşlardır. İşlerin daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda ilerlemesi, üretim yapılan yerlerin daha hijyenik bir formda olduğundan emin olunması ve çalışanların sağlık sorunlarının tespiti için oldukça değerli olan bu kurumların seçiminde…
iş yeri hekimi

Kimyasal Madde Maruziyeti: İş Sağlığı ve Güvenliği

İş yerlerinin kişilerin çalışma ortamlarına ve durumlarına bağlı olarak çalışanların bazı zehirli maddelere maruz kalmaması adına önlem almaları gerekir. Çeşitli sektörlerde kullanılan üretim malzemelerinden kaynaklı farklı kimyasal maruziyetler yaşanma ihtimali vardır. Solunum, farkında olmadan yutma veya sadece deri teması ile bile çok hızlı tepkimelere yol açabilen durumlar oldukça zorlayıcı etkiler…
kimyasal madde güvenliği

İş Güvenliği Uzmanı Görevleri: Kimyasal Madde Güvenliği

İş güvenliği uzmanı iş yerlerini iş güvenliği, işçi ve ortam sağlığı, çevrede yapılması gereken değişikler ve daha pek çok şey açısından geliştirip değiştirir. Denetlemelerle daha iyi bir hale gelen iş yerlerinde çalışanlar olması gerektiği gibi bir ortamda çalışırken, firmanın çatısı altında üretilen ürünlerin de kalitesi ve hijyeninden emin olunur. İş…
iş güvenliği

İş Yerlerinde OSGB’nin Rolü: Çalışanların Güvenliğini Sağlama

Çalışma hayatı, tüm yaşamın sosyal yapısını ve çevre faktörünü derinden etkileyen bir süreçtir. Bu süreci hem fiziksel hem de ruhsal açıdan sağlıklı bir biçimde sürdürmek ise çalışan güvenliğini sağlamakla mümkündür. Çoğunlukla işverenlerin sorumluluğunda olan çalışan güvenliği OSGB kapsamına dâhil edilmektedir. Açılımı Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olan bir güvenlik kontrol…
İş yeri sağlık muayaneleri

İş Yeri Sağlık Muayenesi: Çalışan Sağlığını Koruma Stratejileri

İş yeri hekimleri iş yerinde çalışmakta olan veya işe yeni başlayacak kişilere iş yeri sağlık muayenesi yapması, çalışanların yaşayacağı sağlık sorununu çözerek korunmasını sağlaması, iş yerinde olası meydana gelebilecek kötü senaryolarda çalışana tanı koyarak gerekli aksiyonları alması gereken kişidir. İş yeri sağlık muayenesi düzenli periyotlarla gerçekleştirilmelidir. Bunun temel nedeni gözden…
iş yerinde ergonomi

İş Yerinde Ergonomi: Çalışan Sağlığını ve Verimliliği Arttırma İpuçları

İş yerlerinde çalışanlardan çok daha verimli çalışmalar yapmalarını istemek, kişilere daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmanın önemini arttırmış ve ergonomi bilimine verilen önemi arttırmıştır. Çalışanların işe, işin çalışanlara çok daha uyumlu hala gelmesini sağlamak ergonominin asıl amacıdır. Bu uyumun sağlanmasıyla çalışanların zorlanmadığı ve daha verimli oldukları, iş yerinde…
çalışma hayatında psikososyal risk etmenleri

Çalışma Hayatında Psikososyal Risk Etmenleri

Çalışma hayatındaki psikososyal risk etmenleri tek bir alanda değil aksine tıp, mühendislik ve sosyal bilimler içeren birçok farklı disiplini bir arada barındıran bir alandır. Sağlıklı ve sürdürülebilir bir alan oluşturmanın ön koşulunda psikososyal risk etmenleri karşımıza çıkmakta ve bizler bu riskleri doğru şekilde anlamalı ve çözüm üretmeliyiz. Psikososyal kavramına baktığımızda,…