iş güvenliği

İş Yerlerinde OSGB’nin Rolü: Çalışanların Güvenliğini Sağlama

Çalışma hayatı, tüm yaşamın sosyal yapısını ve çevre faktörünü derinden etkileyen bir süreçtir. Bu süreci hem fiziksel hem de ruhsal açıdan sağlıklı bir biçimde sürdürmek ise çalışan güvenliğini sağlamakla mümkündür. Çoğunlukla işverenlerin sorumluluğunda olan çalışan güvenliği OSGB kapsamına dâhil edilmektedir. Açılımı Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olan bir güvenlik kontrol birimidir. İçeriğinde işverenin ve çalışanın sorumluluklarından iş yerlerinde alınması gereken tedbirlere kadar birçok güvenlik faaliyeti vardır.

Çalışma Bakanlığı tarafından yönlendirilen, iş yerlerine sağlık ve güvenlik hizmeti veren kuruma OSGB denir. Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi, adıyla da ifade ettiği gibi iş yerlerinin sağlık ve güvenlik alanlarından sorumludur.

İsterseniz işveren olarak güvenlik sorumluluklarınızı isterseniz de çalışan kimliğinizle haklarınızı öğrenmek için doğru adrestesiniz. Aklınıza takılan tüm soruları cevaplandırmanıza ve iş sahalarında farkında olmadığınız güvenlik haklarınızı öğrenmenize yardımcı olacağız. Bu sayede iş güvenliğine bilinçli bir bakış açısıyla yaklaşabilirsiniz.

İş Yerlerinde OSGB’nin Rolü Nedir?

osgb rolü

İş yerlerinde OSGB rolü için en genel ifadeyle ‘Güvenlik Kilidi’ tabirini kullanmak doğru olacaktır. Çünkü iş sahasındaki tüm gereksinimler ve iş sürecinin devamlılığı için güvenlik birinci önceliktir. Sağlığın insan hayatı için bir güvenlik teşkil ettiğini düşünüldüğünde iş yerlerinde OSGB rolü tam anlamıyla güvenliktir. Sunduğu hizmetler ve üstlendiği roller;

 • Öncelikle iş yerlerinde koruyucu, düzenleyici ve önceleyici bir güvenlik sistemi vardır.
 • Çalışmalara başlamadan önce uzmanlar tarafından iş yerinin tüm alanları ve detayları gözlemlenmektedir.
 • Bu gözlem sonucunda yaşanabilinecek iş kazalarına karşı alınması uygun olan güvenlik tedbirleri işverene aktarılır.
 • İşverenle kurulan bu bağ güvenlik biriminin rehberlik sistemini yansıtır. Rehberlik adıyla ifade edilmesi işverene sunulan önerileri de bünyesinde barındırmasından kaynaklıdır.
 • Çalışanların sağlık kontrolünden geçmesinden ve güvenlik faaliyetlerine karşı eğitilmesinden sorumludur.  Elbette bu süreç, işverene sunulan planların içerisinde yer alır.
 • Acil durum planlarını oluşturur. Hatta gerekli tatbikatların da uygulanmasını sağlar.
 • Alınan önlemlerin farklı kurumlarla ilişkisi varsa ya da farklı birimlere ihtiyaç duyuluyorsa gerekli bağlantıları kurar.
 • Yıl içinde yapılan tüm planları, çalışanların bilgilerini, gereksinimleri değerlendirerek kayıt altında tutar. Yaşanan kazalarda, olumsuzluklarda ihtiyaç duyulması halinde incelemelerde bulunur.
 • İş yerinde daha önce yaşanan tüm iş kazalarının nedenleri belirler ve sonuçlarını da gözlemleyerek önlemler alır.
 • Güvenlik birinin işyerinde uygulanması için sorumlu kişilerin (hekim, sağlık görevlileri, yetkililer gibi) çalışmasını takip eder. Sorumlulukların uygulanıp uygulanmadığını gözlemler.
 • Ayrıca OSGB tüm bu hizmetleri, işleri aksatmadan devam eden sürecin bir parçası halinde sürdürür.
 • Hazırlanan programlar, çalışmalar, planlar bir başka kuruma ya da kişiye aktarılmaz. Devretme olmadığı gibi tüm süreçler özel bir çalışmanın ve disiplinli bir gözlemin sonucunda ortaya konulmaktadır.

Bakanlığın gözetiminde, belli bir eğitim doğrultusunda gerçekleştirilen bir sistemdir. Ancak bu güvenlik birimi herkesin takip edeceği bir sistem değildir, uygulanmasında uzman kişiler yer alır. Çalışma hayatında kaliteye önem veren tüm iş sahalarında OSGB İstanbul hizmetleri mevcuttur.

Çalışanların Güvenliğinin Sağlanması İçin Ne Yapılması Gerekir?

osgb çalışan güvenliği

İş yerlerinde çalışan güvenliği üretimin başlangıcından çok daha öncesine dayanan kapsamlı bir hizmettir. Ayrıca sadece çalışan sağlığıyla da sınırlı değildir. İş yerinin kontrolüne ve üretim gücüne kadar geniş bir etki alanı vardır. Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi içerisinde verilen hizmetler de çalışan güvenliğini tüm unsurlarıyla sağlamaktadır. Verilen hizmetler kapsamında çalışanın güvenliği için;

 • Güvenlikten sorumlu olacak bir uzman ekip oluşturulmaktadır. Ekip içerisinde tüm süreci yakından takip edecek ve kayıtları arşivlemeyi sağlayacak gerekli yeterliliğe sahip uzmanlar olmalıdır.
 • Güvenlik aşamalarına başlamadan önce takip edilecek işlem sıraları ve süreçlerin bir program bünyesinde planlanması gerekir. Daha sonra çalışanlar üzerinden güvenlik aşamaları faaliyete geçirilmektedir.
 • Çalışanlar üzerindeki ilk güvenlik müdahalesi sağlık kontrolüdür. Tüm çalışanlar, işyerinin bünyesinde ihtiyaç duyulan her taramadan geçerler.  Ayrıca çalışanların bilgileri de yine bu aşamada sağlık kontrolü sonuçlarıyla kayıt altına alınmaktadır.
 • İş yerinin tüm detaylarını inceleyerek elde edilen sonuçlarla birlikte çalışanların kişisel güvenlik alanları meydana getirilmektedir. Böylece hem iş sahası hem de çalışanlar için ayrı güvenlik önlemleri alınmış olur.
 • Doğal afetler gibi anlık gelişen ve programlardan bağımsız olumsuzluklar karşısında güvenlik çemberinin bozulmaması için beyaz kod oluşturulmaktadır. Beyaz kod gerekli müdahalenin en kısa zamanda yetkili kişilerle uygulanmasını sağlar. İçeriğinde öncelikli olarak acil durum yönetimi ve ilk yardım faaliyetleri vardır.
 • Tüm çalışanlara kendilerine düşen sorumlukları en doğru biçimde yerine getirmeleri için güvenlik eğitimi verilmektedir. Eğitimler, sertifika niteliğindedir.

OSGB, çalışanların güvenliğini sağlarken iş sahasında etkili bir koruma planı oluşturarak tüm sürece işvereni de dâhil eder. Ancak bu planın işleyişinde çalışanın sorumlulukları da büyük etki oluşturur. Bunun için çalışan yükümlülüklerine de göz atmalısınız.

OSGB’ye Göre Çalışanların Yükümlülükleri Nelerdir?

İş yerlerinde güvenliği sağlamak için OSGB İstanbul’un oluşturduğu ve işverenin uyguladığı planlar üretim öncesinde yüksek öneme sahiptir. Fakat üretim başlangıcı ile çalışanların yükümlülüğü daha önem arz eder;

 • Çalışanlar işyerindeki tüm ekipmanların nasıl çalıştığından emin olmalıdır. Sadece çalıştırmak değil güvenlik aşamalarını takip ederek kullanmaya özen göstermelidirler.
 • Kendi çalışma alanları dışında hiçbir alanda bilinçli ya da bilinçsiz faaliyet göstermemeliler. Her alanda uzmanlar, sorumlu oldukları ekipmanlarla çalışmalıdır.
 • OSGB eğitimlerinde belirlenen koruyucuları işyerinden ayrılana kadar üzerlerinden çıkarmamalılar.
 • Yaşanan olumsuzluklarda, güvenliği tehdit eden gelişmelerde doğrudan yetkililerle ve işverenle irtibat kurmalılar.
 • Yine tedarik edilmesi gerekilen ihtiyaçları belirlemeli, bildirmeli ve temin edilmeden çalışma alanında faaliyete başlanmamalıdır.

Tüm bu unsurlar çalışanların kendilerine sunulan iş güvenliğinin devamlılığı niteliğindedir. OSGB İstanbul her ne kadar uzmanlık gerektirse de uygulama aşamasında işveren ve çalışanlarla faaliyete geçirilen bir ekip işidir.

Paylaş

Add Your Comments

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir