Periyodik Kontrol Yönetmeliği

Periyodik Kontrol Yönetmeliği

Periyodik kontrol yönetmeliği, endüstriyel sektörde faaliyet gösteren işletmelerin üretim süreçlerinde düzenli olarak uygulamaları gereken bir yönetim sistemidir. Bu yönetmelik, ekipmanların güvenli ve verimli çalışmasını sağlamak amacıyla periyodik kontrollerin düzenli olarak yapılmasını zorunlu kılar. Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği açısından riskleri azaltmak, kalite standartlarını korumak ve yasal düzenlemelere uyum sağlamak için…
Alt İşveren Sorumlulukları ve İş Sağlığı Güvenliği

Alt İşveren Sorumlulukları ve İş Sağlığı Güvenliği

Alt işveren sorumlulukları ve iş sağlığı güvenliği nelerdir? İşverenler, alt işverenlerle olan ilişkilerinde nelere dikkat etmelidir? Bu yazıda, alt işverenlerin iş sağlığı güvenliği sorumluluklarına odaklanacak ve işverenlerin iş birliği yaparken göz önünde bulundurmaları gereken önemli hususları ele alacağız. Alt işverenler, iş sağlığı ve güvenliği konusunda önemli sorumluluklar üstlenmektedir. İlk olarak,…
İşyerinde Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı

İşyerinde Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı

İşyerlerinde çalışanların güvenliği ve sağlığı büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, işyerinde kişisel koruyucu ekipman gereçlerinin doğru ve etkin bir şekilde kullanılması gerekmektedir. İşçilerin maruz kaldığı potansiyel tehlikeleri önlemek ve olası kazaları en aza indirmek için bu ekipmanlara ihtiyaç vardır. İşverenlerin, çalışanların ihtiyaçlarına uygun ekipmanları temin etmeleri ve çalışanlara gerekli eğitimi…
İlk Yardım Eğitimi nereden alınır

İlk Yardım Eğitimi Nasıl Alınır?

Eğitim, hayatın temel gerekliliklerinden biri. Fakat herkesin mutlaka alması gereken bir eğitim var ki, hayat kurtarıyor: İlk yardım eğitimi… Restoranda yemek yerken yan masada birinin yemek borusuna besin kaçması, işyerinde meydana gelen bir kazaya ilk müdahale çok önemlidir. Çünkü doğru müdahale hayat kurtarıyor. Bu nedenle herkesin. Bunun gibi acil durumlara…

İlk Yardım Sertifikası

İnsanlar hayatlarında trafik kazalar, doğal afetler ve ev kazaları gibi ilk yardıma ihtiyaç duyulan olaylar yaşamaktadır. Bu olaylar karşısında tedbir alabilmek ve durumu en iyi şekilde yönetebilmek adına ilk yardım eğitimleri düzenlenmektedir. Eğitimler uygulamalı olabildiği gibi teorik olarak da sunulabilmektedir. Sürecin sonunda ise kişilere ilk yardım sertifikası verilmektedir. İlk yardım…
İş Yerinde Fiziksel Risk Etmenleri ve Korunma Yöntemleri

İş Yerinde Fiziksel Risk Etmenleri ve Korunma Yöntemleri

Fiziksel risk etmenleri personellerin sağlık durumunu olumsuz yönde etkileyen fiziki faktörlerdir. Sektörlere veya iş alanlarına göre fiziki riskler farklılık gösterebilmektedir. Yani her işin ayrı bir tehlikesi mevcuttur. Bu tehlikeleri ortadan kaldırmak iş yeri sahiplerinin sorumluluğundadır. İş yeri sahipleri risk oluşturacak tehlikeleri tespit ederek gereken önlemleri almalılardır. Bu sayede daha sağlıklı…
işyeri hekimliği

İşyeri Hekimliği: Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Şirketlerde çalışanların sağlık taramasının yapılması ve sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesi ile işyeri hekimliği ilgilenmektedir. Doktorlar, uzman oldukları bölümlerle ilgili hastalıkların ve iş kazalarının önüne geçilmesi için çalışmalarda bulunmaktadır. Aynı zamanda doktorlar, şirketlerin almış olduğu tedbir ve önlemlere rağmen herhangi bir sebeple yaşanan sağlık sorunlarıyla ilgili işlemleri gerçekleştirmektedirler. Gün geçtikçe sanayileşen…
Meslek hastalığı

Meslek Hastalığı Nedir?

Meslek hastalığı, Türkçe bir tabirdir. Bu her işte olabilecek bir rahatsızlıktır. Her meslek belirli bir hastalığa neden olma potansiyeline sahiptir. Meslek hastalığının ne olduğunu, nedenlerini, örneklerini ve hastalık durumlarını tüm detaylarıyla bu yazıda bulabilirsiniz. Psikolojik içerikli medya ve kitaplar aracılığıyla günlük hayatımızda etkili olan meslek hastalıklarına rastlıyoruz. Kendi işimiz ile…
işyerinde tehlikeli madde işaretleri

İşyerinde Tehlikeli Madde İşaretleri ve Anlamları

İş yerinde tehlikeli madde işaretleri iş güvenliği mevzuatında öngörülmüş kaidelere ve esaslara tabidir. Yani firmaların, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatınca bu işaret ve levhaları bulundurması zorunludur. Bu tehlikeli madde işaretleri, iş sahasının ve çalışanların güvenliği açısından önemlidir. Bu nedenle birçok firma bu uyarı ve levhalara dikkat etmektedir. Bu işaretler her…
iş kazası

İş Kazası Nedir? İşverenin Sorumlulukları Nelerdir? 

Hemen hemen her türlü iş ortamında karşımıza çıkan iş kazası, son zamanlarda mercek altına alınan bir konudur. Çünkü kişiyi hem maddi hem de manevi anlamda ciddi sıkıntılara sokar. Bilinenin aksine sadece ağır işlerde beden gücüyle çalışanlarda değil, çalışma hayatının her alanında karşılaşılan bir durumdur. Bu sebeple, Sosyal Sigortalar ve Genel…